Abonnér
 
Gå til forrige dag
Ma  
Gå til neste dag

Pågående undervisning.
Tid Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
ADM205_2020 VÅR. Organisasjon 2 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
09:15 - 12:00 BedØk- Kull19, -, Juss Administrasjon Kull18, -, Sport Management Kull17, -, ØkAdm Kull2019, - B-138 Ingrid Marie Leikvoll Oskarsson
ADM815_2020 VÅR. Innovasjon 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
09:15 - 16:00 Master ØkAdm Kull19, -, MasterSOL Kull19, - B-360 Dag Magne Berge
BØK400_2020 VÅR. Finansregnskap 2 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
08:15 - 10:00 Sport Management Kull17, -, ØkAdm Kull17, -, ØkAdm Kull18, - B-135 Kåre Vågsether, Ruth-Margrete Rørvik
Fag. Fagdag 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
09:00 - 11:00 Fag B-137 Tone Hegdal Professor Per Nortvedt Tema: Livshjelp, lindring og begrensning av medisinsk behandling – med fokus på etiske hensyn og utfordringer ved lindrende omsorg.
10:30 - 11:45 Fag A-2.135, A-2.136 Signe Williamsen Bugge Midtveisevaluering av Ph.d programmet i helse og sosialfag. Kjartan Leer-Salvesen Kart , Kart
11:45 - 16:00 Fag A-2.006Gr, A-2.007Gr, A-2.111Gr, A-2.112Gr, A-2.135, A-2.136 Signe Williamsen Bugge Midtveisevaluering av Ph.d programmet i helse og sosialfag. Kjartan Leer-Salvesen Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart
IBE120_2020 VÅR. Fra virksomhetsdata til informasjon 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
13:15 - 15:00 IT og digitalisering kull19, -, LOG-SCM Kull18, -, Årsstudium IT Kull19, -, Årsstudium IT Kull19, M, Årsstudium IT Kull19, NETT, ØkAdm Kull17, -, ØkAdm Kull18, - A-0.060 Anne Karin Wallace
IDA715_2020 VÅR. Discrete Event Simulation 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
12:15 - 15:00 ISU-Master Spring20, -, MSc in Logistics Kull19, -, MSc in Logistics Kull19, ISCM A-0.070 Ketil Danielsen
IDR100_2020 VÅR. Idrettens organisering og ledelse I 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
11:15 - 13:00 Idrett og Adventure Kull19, -, Sport Management Kull19, - A-1.058 Oskar Solenes
JUR536_2020 VÅR. Rettslære 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
12:15 - 15:00 Juss Administrasjon Kull18, -, Regnskap Revisjon Kull17, -, ØkAdm Kull18, - A-2.040 Linda Yvonne Bøyum-Folkeseth
LOG715_2020 VÅR. Business Cases in SCM 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
12:15 - 15:00 ISU-Master Spring20, -, MSc in Logistics Kull19, -, MSc in Logistics Kull19, ASCM, MSc in Logistics Kull19, TSCM A-0.071 Sergei Teryokhin
LOG734_2020 VÅR. Heuristics in Analytics 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
09:15 - 12:00 ISU-Master Spring20, -, MSc in Logistics Kull19, -, MSc in Logistics Kull19, LOGA A-2.116 Lars Magnus Hvattum
LOG740_2020 VÅR. Advanced Petroleum Logistics 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
09:15 - 12:00 MSc Petroleum Logistics Kull19, - A-0.070 Irina Gribkovskaia
SAF112_2019 HØST. Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
09:15 - 12:00 Juss Administrasjon Kull19, -, Statsvitenskap Kull19, - B-136 Turid Aarseth, Øivind Opdal
SCM200_2020_VÅR_M. Lager- og produksjonsplanlegging(M) 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
12:15 - 14:00 BedØk- Kull19, -, LOG-SCM Kull19, -, ØkAdm Kull18, - A-1.020 Bård Inge Austigard Pettersen
14:15 - 16:00 BedØk- Kull19, -, LOG-SCM Kull19, -, ØkAdm Kull18, - A-1.020 Hjelpelærer
SP16-6_2020 VÅR. Pediatrisk sykepleie, helsefremmende og forebyggende arbeid - Kliniske studier 6 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
09:15 - 15:00 Sykepleie Kull18, - A-2.042, A-2.043 Anita Nilsen Kart , Kart
09:15 - 13:00 Sykepleie Kull18, - A-2.005, A-2.044 Anita Nilsen, Kristin Margreta Flydahl Næss Kart , Kart
09:30 - 11:30 Sykepleie Kull18, - B-358bGr, B-359Gr Kristin Margreta Flydahl Næss Kart , Kart
SS15-4_2020 VÅR. Samfunnsvitenskaplige emner 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
08:30 - 09:00 Sykepleie Kull17, -, Sykepleie Kull18, - Inspera/Canvas Inger Helen Solheim, Liv Bachmann
SY16-3_2020 VÅR. Geriatrisk sykepleie 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
08:30 - 15:00 Sykepleie Kull19, - ØV-259 Møterom , ØV-260 Kjøkken, ØV.254-257 Anne Gutteberg Kart , Kart , Kart
SØK200_2020 VÅR. Mikroøkonomi 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
09:00 - 11:00 LOG-SCM Kull19, - A-2.040 Kjetil Kåre Haugen
13:15 - 15:00 ØkAdm Kull2019, - B-136 Kjetil Kåre Haugen
VAK706_2019 HØST. Fordypningsoppgave -med utvalgte emner 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
11:00 - 15:00 Avansert klinisk sykepleie Kull18, - B-355Gr, B-356Gr, B-357Gr, B-358aGr Signe Gunn Julnes Kart , Kart , Kart , Kart
VPL122_2019 HØST. Samhandling og velferd 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
09:15 - 15:00 Vernepleie Kull19, - B-140 Kristin Røvik
--- 
u 9 Ma 24.02.2020 u 9
09:00 - 11:45 A-2.006Gr
09:00 - 13:00 A-2.045Gr
09:00 - 13:00 A-2.055Gr
09:15 - 13:15 A-2.113Gr
09:15 - 13:15 A-2.130Gr
09:15 - 13:15 A-3.021Gr
10:00 - 14:00 A-2.047Gr
10:00 - 14:00 A-2.129Gr
10:15 - 14:15 A-2.041Gr
11:00 - 15:00 A-2.114Gr
11:30 - 15:00 A-2.046Gr
13:15 - 17:00 A-2.113Gr
15:20 - 19:00 A-3.022Gr
 
Pågår