Abonnér
 
Gå til forrige dag
On  
Gå til neste dag

Pågående undervisning.
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
u 34 On 21.08.2019 u 34
09:00 - 16:00 Møte Mø2 A-0.070, A-1.058 Admin Kart , Kart
09:00 - 11:00 Møte Mø2 A-2.043, A-2.044, A-2.116 Student Salg av ukesbånd Kart , Kart , Kart
09:00 - 16:00 A-2.055Gr Berit Irene Helgheim
09:15 - 14:00 LOG718_2019 HØST Preparatory Course in Basic Statistics MSc in Logistics Kull19, LOGA, MSc in Logistics Kull19, SCM B-136 Tassew Dufera Tolcha
09:15 - 12:00 LOG904-151_2019 HØST Disaster Relief Operations: Operations and Capabilities. MSc in Logistics Kull18, LOGA, MSc in Logistics Kull18, SCM A-2.005 Jamie Rundle
09:15 - 16:00 LOG904-157_2019 HØST Quality Management MSc in Logistics Kull18, LOGA, MSc in Logistics Kull18, SCM A-0.071 Lawrence Fredenall
09:15 - 16:00 VAK704_2019 HØST, VAK705_2019 HØST Sykdom, funksjonssvikt og mestring, Omsorg ved livets sluttfase Avansert klinisk sykepleie Kull18, - B-262 Aud Jorun Orøy
09:15 - 14:15 VPL122_2019 HØST Samhandling og velferd Vernepleie Kull19, - B-135 Kristin Røvik
09:15 - 14:00 VPL144_2019 HØST Samfunn og samarbeid Vernepleie Deltid Kull16, -, Vernepleie Kull17, - B-137 Anne Madeleine Botslangen, Thrine Marie Nøst Bromstad
09:15 - 11:15 A-1.020 Ida Aagård-Nilsen
10:15 - 13:00 LOG904-119_2019 HØST Scheduling Models and Algorithms MSc Petroleum Logistics Kull18, -, MSc in Logistics Kull18, LOGA, MSc in Logistics Kull18, SCM A-2.135 Vitaly Strusevich
14:15 - 16:00 LOG904-119_2019 HØST Scheduling Models and Algorithms MSc Petroleum Logistics Kull18, -, MSc in Logistics Kull18, LOGA, MSc in Logistics Kull18, SCM A-0.060 Vitaly Strusevich
14:15 - 15:00 Møte IT og digitalisering kull19, -, Årsstudium IT Kull19, M A-2.040 Ketil Danielsen
14:15 - 15:00 Møte Idrett og Adventure Kull19, -, Sport Management Kull19, - B-140 Kjell Marius Herskedal
14:15 - 15:00 Møte MSc SportManagement Kull19, - A-2.135 Solveig Straume
14:15 - 15:00 Møte Erfaringsb. master Log Kull19, -, MSc Petroleum Logistics Kull19, -, MSc in Logistics Kull19, -, MSc in Logistics Kull19, LOGA, MSc in Logistics Kull19, SCM B-137 Berit Irene Helgheim
14:15 - 15:00 Møte MasterSOL Kull19, - B-136 Dag Magne Berge
14:15 - 15:00 Møte Juss Administrasjon Kull19, -, Statsvitenskap Kull19, - A-2.116 Odd Anders Bøyum-Folkeseth
14:15 - 15:00 Møte Sykepleie Kull19, - A-1.020 Anne Gutteberg
14:15 - 15:00 Møte BedØk- Kull19, -, ØkAdm Kull2019, - A-1.025 Knut Peder Heen
15:15 - 18:00 Møte Mø2 A-2.043, A-2.044, A-2.116 Student Salg av ukesbånd Kart , Kart , Kart