Abonnér
 
Gå til forrige dag
To  
Gå til neste dag

Pågående undervisning.
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
u 46 To 14.11.2019 u 46
08:00 - 16:00 SY16-1_2019 HØST Grunnleggende sykepleie Sykepleie Kull19, - ØV-254SIM, ØV.254-257 Anne Gutteberg Kart , Kart
08:00 - 12:00 A-2.041Gr
08:30 - 11:30 A-3.020Gr
09:00 - 12:00 A-2.046Gr
09:00 - 12:00 B-356Gr
09:15 - 11:00 ADM100_2019_HØST_M Organisasjon I(M) BedØk- Kull19, -, Sport Management Kull19, -, ØkAdm Kull2019, - A-1.025 Ingrid Marie Leikvoll Oskarsson, Julie Gulla-Pettersen
09:15 - 15:00 ADM910_2019 HØST Samfunnsvitenskapelige grunnlagsproblemer og vitenskapsteori MasterSOL Kull19, - B-140 Dag Magne Berge
09:15 - 12:00 BØK610_2019 HØST Finansregnskap 3 Regnskap Revisjon Kull17, -, ØkAdm Kull17, - A-2.116 Eddie Flatmo Rekdal
09:15 - 11:00 BØK710_2019 HØST Operasjonsanalytiske emner Master ØkAdm Kull19, - A-2.136 Rasmus A Rasmussen
09:15 - 15:00 Gr Veiledningsgruppe NC B-355Gr Siv Elin Nord Sæbjørnsen
09:15 - 11:00 IBE110_2019 HØST Information Technology ISU-Bac19 Autumn, -, IT og digitalisering kull19, -, LOG-SCM Kull17, -, Sport Management Kull17, -, Årsstudium IT Kull19, -, Årsstudium IT Kull19, M, Årsstudium IT Kull19, NETT, ØkAdm Kull17, - A-0.071 Anolan Yamilé Milanés Barrientos
09:15 - 12:00 IDR705_2019 HØST Sport History MSc SportManagement Kull19, - A-2.135 Oskar Solenes
09:15 - 12:00 JUR540_2019 HØST Innføring i internasjonal rett Juss Administrasjon Kull17, - B-136 Morten Walløe Tvedt
09:15 - 16:00 LOG904-122_2019 HØST Designing & Managing Marketing Channels MSc in Logistics Kull18, LOGA, MSc in Logistics Kull18, SCM B-135 Rodney Stump
09:15 - 16:00 LOG904-124_2019 HØST Productivity Analysis MSc in Logistics Kull18, LOGA, MSc in Logistics Kull18, SCM A-0.070 James Oyugi Odeck
09:15 - 12:00 LOG904-125_2019 HØST Transportation Infrastructure and Economic Development MSc in Logistics Kull18, LOGA, MSc in Logistics Kull18, SCM A-0.060 James Laird
09:15 - 13:00 SS15-4_2019 VÅR Samfunnsvitenskaplige emner Sykepleie Kull17, - B-139 Jeanette Varpen Unhjem Sosiologi
09:15 - 14:00 VPL144_2019 HØST Samfunn og samarbeid Vernepleie Kull17, - B-137 Anne Madeleine Botslangen
09:15 - 16:00 VTL002_2019 HØST Trygg legemiddelhåndtering Trygg legemiddelhåndtering19, - B-360 Elfrid Oddny Måløy
09:15 - 13:15 A-2.111Gr
09:15 - 13:15 A-2.113Gr
09:15 - 13:15 A-2.114Gr
09:15 - 12:15 A-2.130Gr
09:15 - 12:15 A-3.021Gr
09:15 - 13:15 A-3.022Gr
09:15 - 13:15 B-263Gr/Exrom
09:30 - 13:00 B-357Gr
10:00 - 12:00 A-2.047Gr
10:00 - 14:00 A-2.055Gr
10:00 - 14:00 A-2.131Gr
10:00 - 13:45 A-2.132Gr
10:15 - 16:00 SAF150_2019 HØST Examen Philosophicum Juridiske fag(juss) Kull19, -, Juss Administrasjon Kull18, -, Statsvitenskap Kull19, - A-2.040 Trygve Lavik
10:15 - 14:15 B-352aGr
11:00 - 12:00 A-2.112Gr
11:00 - 15:00 A-2.129Gr
11:15 - 13:00 ADM912_2019 HØST Samfunnsvitenskapelige metoder MasterSOL Kull18, - A-0.071 Sølve Mikal Krekvik Nerland
11:15 - 14:00 BØK300_2019 HØST Finansiell- og økonomisk styring LOG-SCM Kull17, -, ØkAdm Kull18, - B-138 Knut Peder Heen
12:00 - 16:00 A-2.006Gr
12:00 - 16:00 A-2.041Gr
12:00 - 15:00 B-356Gr
 
A-2.130Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.130
Hent neste side