Abonnér
 
Gå til forrige dag
To  
Gå til neste dag

Pågående undervisning.
u 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 27.2 
SCM703_2020 VÅR, Applied Supply Chain Management, Erfaringsb. master Log Kull19, -, ISU-Master Autumn19, -, MSc in Logistics Kull19, -, A-2.047Gr, A-2.055Gr, A-2.114Gr, A-2.129Gr, A-2.130Gr, A-2.131Gr, A-2.132Gr, A-3.020Gr, A-3.021Gr, A-3.022Gr, Asmund Olstad, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.047, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.055, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.114, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.129, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.130, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.131, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.132, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-3.020, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-3.021, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-3.022
16:00
08:00
BØK400_2020 VÅR, Finansregnskap 2, Sport Management Kull17, -, ØkAdm Kull17, -, ØkAdm Kull18, -, B-135, Kåre Vågsether, Ruth-Margrete Rørvik, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-135
10:00
08:15
A-2.041Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.041
12:15
08:15
SY16-3_2020 VÅR, Geriatrisk sykepleie, Sykepleie Kull19, -, ØV-259 Møterom , ØV-260 Kjøkken, ØV.254-257, Anne Gutteberg, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-259, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-260, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-253
15:00
08:30
A-2.113Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.113
12:15
09:00
A-2.045Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.045
13:00
09:00
A-2.046Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.046
13:00
09:00
Mø, Møte, Psykisk helsearbeid Kull18, -, B-352aGr, Solveig Karin Bø Vatnar, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-352
14:00
09:00
ADM505_2020 VÅR, Kunnskap og organisasjonslæring, Juss Administrasjon Kull17, -, LOG-SCM Kull17, -, LOG-SCM Kull18, -, ØkAdm Kull18, -, A-2.042, Erlend Vik, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.042
15:00
09:00
IDR315_2020 VÅR, Klubbledelse, Sport Management Kull18, -, se StudentWeb, Kjell Marius Herskedal
16:00
09:00
JUR220_2020 VÅR, Rettskildelære, Juridiske fag(juss) Kull19, -, A-2.005, Morten Walløe Tvedt, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.005
11:00
09:15
IBE102_2020 VÅR, Webutvikling, IT og digitalisering kull19, -, Sport Management Kull17, -, Årsstudium IT Kull19, -, Årsstudium IT Kull19, M, ØkAdm Kull17, -, A-0.070, A-0.071, Ketil Danielsen, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-0.070, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-0.071
11:00
09:15
BØK500_2020 VÅR, Revisjon, Regnskap Revisjon Kull17, -, Sport Management Kull17, -, ØkAdm Kull17, -, ØkAdm Kull18, -, A-2.137, Eddie Flatmo Rekdal, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.137
12:00
09:15
LOG505_2020_VÅR_M, Innkjøpsledelse og forhandling(M), BedØk- Kull19, -, Juss Administrasjon Kull18, -, LOG-SCM Kull19, -, ØkAdm Kull17, -, ØkAdm Kull18, -, A-1.058, Geir Arne Svenning, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-1.058
12:00
09:15
TRA715_2020 VÅR, Transport og bymiljø, Master ØkAdm Kull19, -, MasterSOL Kull19, -, Studiekull 2019-HØST, -, A-2.136, Tom Rye, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.136
12:00
09:15
A-2.112Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.112
13:15
09:15
A-2.111Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.111
13:15
09:15
und, Undervisning , Vernepleie Kull18, -, A-2.043, A-2.044, Ole David Brask, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.043, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.044
15:00
09:15
SY16-5_2020 VÅR, Folkehelse, Sykepleie Kull18, -, B-139, B-360, Anita Nilsen, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-139, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-360
15:00
09:15
VPL122_2019 HØST, Samhandling og velferd, Vernepleie Kull19, -, B-140, Kristin Røvik, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-140
15:00
09:15
B-356Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-356
13:30
09:30
B-359Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-359
14:00
10:00
LOG765_2020 VÅR, Project Planning and Control, ISU-Master Spring20, -, MSc in Logistics Kull19, -, Master ØkAdm Kull19, -, MasterSOL Kull19, -, A-2.116, Judith Ann Molka-Danielsen, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.116
12:00
10:15
SCM703_2020 VÅR, Applied Supply Chain Management, Erfaringsb. master Log Kull19, -, ISU-Master Autumn19, -, MSc in Logistics Kull19, -, B-138, Asmund Olstad, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-138
16:00
10:15
A-2.007Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.007
14:00
11:00
Gr, Veiledningsgruppe, Internt, B-355Gr, Solveig Karin Bø Vatnar, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-355
17:00
12:00
MAT110_2020_VÅR_M, Statistikk 1(M), LOG-SCM Kull19, -, Sport Management Kull17, -, ØkAdm Kull2019, -, A-1.020, Per Kristian Rekdal, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-1.020
14:00
12:15
JUR210_2020 VÅR, Innføring i kontraktsrett, Juridiske fag(juss) Kull19, -, Juss Administrasjon Kull18, -, B-136, Morten Walløe Tvedt, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-136
14:00
12:15
MAT210_2020 VÅR, Statistikk II, LOG-SCM Kull18, -, ØkAdm Kull18, -, A-1.058, Halvard Arntzen, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-1.058
15:00
12:15
IDA730_2020 VÅR, Visual Analytics in Operations Management, Erfaringsb. master Log Kull18, -, MSc in Logistics Kull19, -, MSc in Logistics Kull19, LOG, MSc in Logistics Kull19, LOGA, A-2.137, Kristoffer Folke Singstad, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.137
15:00
12:15
IDR310_2020 VÅR, Prestasjonspsykologi, Idrett og Adventure Kull19, -, Juss Administrasjon Kull18, -, Sport Management Kull19, -, ØkAdm Kull17, -, A-2.040, Geir Oterhals, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.040
16:00
12:15
A-2.113Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.113
16:15
12:15
A-2.041Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.041
16:15
12:15
B-263Gr/Exrom, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=B-bygget-263
14:30
12:45
TRA715_2020 VÅR, Transport og bymiljø, Master ØkAdm Kull19, -, MasterSOL Kull19, -, Studiekull 2019-HØST, -, A-2.136, Tom Rye, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.136
16:00
12:45
A-2.045Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.045
16:00
13:00
A-2.111Gr, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.111
17:15
13:15
Mø, Møte, Adm. , A-2.006Gr, Ragnhild Lønseth Aarflot, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.006
15:00
13:45
MAT110_2020_VÅR_M, Statistikk 1(M), LOG-SCM Kull19, -, Sport Management Kull17, -, ØkAdm Kull2019, -, A-1.020, Per Kristian Rekdal, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-1.020
16:00
14:15

 
Sykepleie Kull18, -