Abonnér
 
Gå til forrige dag
Ma  
Gå til neste dag

Pågående undervisning.
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
u 34 Ma 19.08.2019 u 34
9 - 16 Møte Mø2 A-0.070, A-1.058 Admin Kart , Kart
9 - 16 LOG718_2019 HØST Preparatory Course in Basic Statistics MSc in Logistics Kull19, LOGA, MSc in Logistics Kull19, SCM B-136 Tassew Dufera Tolcha
9 - 16 LOG904-151_2019 HØST Disaster Relief Operations: Operations and Capabilities. MSc in Logistics Kull18, LOGA, MSc in Logistics Kull18, SCM A-2.005 Jamie Rundle
9 - 16 LOG904-157_2019 HØST Quality Management MSc in Logistics Kull18, LOGA, MSc in Logistics Kull18, SCM A-0.071 Lawrence Fredenall
9 - 16 VAK704_2019 HØST, VAK705_2019 HØST Sykdom, funksjonssvikt og mestring, Omsorg ved livets sluttfase Avansert klinisk sykepleie Kull18, - B-135 Aud Jorun Orøy
10 - 13 LOG904-119_2019 HØST Scheduling Models and Algorithms MSc Petroleum Logistics Kull18, -, MSc in Logistics Kull18, LOGA, MSc in Logistics Kull18, SCM A-2.135 Vitaly Strusevich
10 - 15 Møte Mø2 A-2.040, A-2.116 Anette Kristin Myrstad Kart , Kart
10 - 13 SY16-7_2019 HØST Somatisk sykepleie Sykepleie Kull18, - A-1.025 Cecilie Katrine Utheim Grønvik
11 - 16 Møte Mø2 B-137 Student Maja Eikrem Nestleder Åpningsuka 2019
11 - 13 SP16-4_2019 HØST Kliniske studier 4- Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid Sykepleie Kull17, - A-1.020 May-Britt Storjord
11 - 13 VPL144_2019 HØST Samfunn og samarbeid Vernepleie Kull17, - B-263Gr/Exrom, B-352aGr, B-355Gr, B-356Gr, B-357Gr, B-358aGr, B-358bGr, B-359Gr Anne Madeleine Botslangen Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart
12 - 15 IDR710_2019 HØST Philosophy of Science and Research Methods ISU-Master Autumn19, -, MSc SportManagement Kull18, - B-139 Oskar Solenes
13 - 15 SP16-4_2019 HØST Kliniske studier 4- Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid Sykepleie Kull17, - A-1.020, A-2.135, A-2.137, B-140 Liv Bachmann Kart , Kart , Kart , Kart
13 - 16 SY16-7_2019 HØST Somatisk sykepleie Sykepleie Kull18, - A-1.025 Kari Johanne Westad Hauge
14 - 16 LOG904-119_2019 HØST Scheduling Models and Algorithms MSc Petroleum Logistics Kull18, -, MSc in Logistics Kull18, LOGA, MSc in Logistics Kull18, SCM A-0.060 Vitaly Strusevich
14 - 16 SP16-4_2019 HØST Kliniske studier 4- Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid Sykepleie Kull17, M B-355Gr, B-357Gr Kristin Margreta Flydahl Næss Kart , Kart
17 - 21 Møte Mø2 A-2.005 Student JCI meeting Chao Ting
 
Sykepleie Kull18, -