Abonnér
 
Gå til forrige dag
Tor.  
Gå til neste dag

Pågående undervisning.
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
u 4 Tor. 28.01.2021 u 4
08:00 - 21:00 RES Reservasjon av rom grres A-2.113GR, A-2.114GR Student Kart , Kart
08:00 - 16:00 SKH100_2020 HØST Fagutøvelse, Simulering og sykepleieprosedyrer I Sykepleie Kull20, - ØV-254-257, ØV.254-257 Anne Gutteberg
08:00 - 16:00 VPH722_2021 VÅR Refleksjonsgruppe - 2 semester Master HelseSosial Kull20, -, Psykisk helsearbeid Kull20, - B-360 Solrun Brenk Rønning
08:00 - 18:00 B-264 Jens Petter Straumsheim Digital utdanningsmesse
09:00 - 15:00 VHM721_2021 VÅR, VHM722_2021 VÅR Tverrprofesjonelt samarbeid, Psykologisk perspektiv, juridiske emner og etisk refleksjon Habilitering og miljøarbeid Kull 20, - DIGITAL Emmy Elizabeth Langøy
09:00 - 13:00 A-2.045Gr
09:00 - 13:00 A-2.131Gr
09:00 - 13:00 A-3.020Gr
09:15 - 11:00 IBE102_2021 VÅR Webutvikling IT og digitalisering kull20, -, Sport Management Kull18, -, Årsstudium IT Kull20, - B-138 Ketil Danielsen
09:15 - 16:00 IDR807_2021 VÅR Seminars in Sport Leadership and Innovation MSc SportManagement Kull20, - A-2.005, VIRTUELL Christos Anagnostopoulos IDR807. Digital teaching/ Zoom. Students can gather on campus to follow the lectures together - please see room info.
09:15 - 12:00 JUR220_2021 VÅR Rettskildelære Juridiske fag(juss) Kull20, - A-2.116 Morten Walløe Tvedt
09:15 - 12:00 LOG505_2021 VÅR Innkjøpsledelse og forhandling BedØk- Kull20, -, Bærekraftig LOG kull19, -, Juss Administrasjon Kull19, -, LOG-SCM Kull20, -, Marin logistikk Økonomi Kull19, -, Petroleumslogistikk Kull19, -, Sjøkrigsskolen Kull 2020, -, ØkAdm Kull18, -, ØkAdm Kull2019, - A-1.025 Geir Arne Svenning
09:15 - 12:00 LOG734_2021 VÅR Heuristics in Analytics MSc in Logistics Kull20, LA_S, MSc in Logistics Kull20, LA_S_LA, MSc in Logistics Kull20, LA_S_OR A-1.058 Lars Magnus Hvattum
09:15 - 12:00 LOG776_2021 VÅR Economics of Energy Value Chains ISU-Master Autumn20, -, MSc Sustainable Energy Logistics Kull20, - A-2.136 Eivind Tveter, Katerina Shaton
09:15 - 16:00 SCM703_2021 VÅR Applied Supply Chain Management Erfaringsb. master Log Kull20, -, MSc in Logistics Kull20, SCM_S_A A-1.020 Erik Langelo
09:15 - 14:00 VPL122D_2020 HØST Samhandling og velferd Vernepleie Deltid Kull20, - A-2.042, A-2.043, A-2.044 Inger Elisabeth Bergum Kart , Kart , Kart
09:15 - 14:00 VPL122_2020 HØST Samhandling og velferd Vernepleie Kull20, - B-137 Kristin Elisabeth Juvik
09:15 - 13:15 A-2.047Gr
09:15 - 13:15 A-3.021Gr
09:30 - 13:30 A-2.046Gr
09:45 - 13:45 A-2.041Gr
09:55 - 13:00 B-263GR
10:00 - 12:00 ADM650_2020 HØST Bacheloroppgave Juss Administrasjon Kull18, - B-136 Erlend Vik
10:00 - 13:00 A-2.006Gr
10:00 - 14:00 A-2.007Gr
10:00 - 12:00 A-2.055GR
10:15 - 12:00 ADM740_2021 VÅR International Business Master ØkAdm Kull20, -, MasterSOL Kull20, - B-139, B-140 Carlos Sousa Kart , Kart
10:15 - 12:00 BØK400_2021 VÅR Finansregnskap 2 Sport Management Kull18, -, ØkAdm Kull18, -, ØkAdm Kull2019, - DIGITAL Oddbjørn Sættem
10:15 - 14:45 IDR501_2021 VÅR Idrettens organisering og ledelse II Sport Management Kull19, - B-135 Hallgeir Gammelsæter
11:00 - 15:00 A-2.129GR
12:00 - 16:00 A-2.132Gr
12:10 - 15:15 A-2.130Gr
12:15 - 14:00 IBE700_2021 VÅR Enterprise Resource Planning Systems (ERP-systems) MSc in Logistics Kull20, LA_S, MSc in Logistics Kull20, SCM_S_I, Master ØkAdm Kull20, -, MasterSOL Kull20, - A-0.070, A-0.071 Bjørn Jæger Kart , Kart
12:15 - 16:00 IDR310_2021 VÅR Prestasjonspsykologi Idrett og Adventure Kull20, -, Juss Administrasjon Kull19, -, Sport Management Kull20, -, ØkAdm Kull18, - B-139, B-140, New Room Geir Oterhals, Ole Martin Kleivenes Kart , Kart
12:15 - 16:00 MAT110_2021_VÅR_M Statistikk 1(M) LOG-SCM Kull20, -, Sjøkrigsskolen Kull 2020, -, ØkAdm Kull2020, - A-1.025 Per Kristian Rekdal
12:15 - 15:00 MAT210_2021 VÅR Statistikk II IT og digitalisering kull19, -, LOG-SCM Kull19, -, ØkAdm Kull18, -, ØkAdm Kull2019, - A-1.058 Yauhen Maisiuk
12:15 - 15:00 TRA610_2021_VÅR_M Green Logistics(M) ISU-Bac Autumn 2020, -, LOG-SCM Kull18, - A-2.116 Harald Martin Hjelle
13:00 - 15:00 SCM305N_2021 VÅR Anvendt beslutningsanalyse (nettbasert) ANETT kull 2021 Vår, - VIRTUELL Yury Redutskiy Lecture
13:00 - 15:00 A-2.006Gr
13:00 - 15:00 A-3.022Gr

  Endret den siste timen.

 
A-2.044, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.044
Hent neste side