Abonnér
 
Gå til forrige dag
On  
Gå til neste dag

Pågående undervisning.
Tid Emnekode Emne Studieprogram Rom Lærer Kommentar Kart
u 38 On 18.09.2019 u 38
8 - 11 BØK730_2019 HØST Econometrics Master ØkAdm Kull18, - A-0.071 Alexander Krumer
8 - 15 SP16-2_2019 HØST Kliniske studier 2 - Sykepleie i somatisk sykehus/hjemmesykepleie/psykisk helsearbeid Sykepleie Kull18, - B-262, ØV-254SIM, ØV.254-257 Anita Nilsen Kart , Kart , Kart
8 - 11 VPL033_2019 HØST, VPL144_2019 HØST Miljø og relasjoner, Samfunn og samarbeid Vernepleie Deltid Kull16, -, Vernepleie Kull17, - B-137 Anne Madeleine Botslangen, Thrine Marie Nøst Bromstad
8 - 9 ADM799_2019 HØST Ledelse i helse-og sosialtjenesten Ledelse helse- og sosialtjenesten Kull19, - se StudentWeb Turid Aarseth
9 - 11 B-263Gr/Exrom
9 - 12 ADM110_2019 HØST Stats- og kommunalkunnskap Juss Administrasjon Kull19, -, Statsvitenskap Kull19, - B-140 Ingunn Gjerde
9 - 15 ADM910_2019 HØST Samfunnsvitenskapelige grunnlagsproblemer og vitenskapsteori MasterSOL Kull19, - A-2.135 Dag Magne Berge
9 - 11 BØK105_2019_HØST_M Finansregnskap 1(M) BedØk- Kull19, -, LOG-SCM Kull19, -, Sport Management Kull18, -, ØkAdm Kull2019, - A-1.020 Oddbjørn Sættem
9 - 16 DRHS Doktorgradskurs Ph.D A-2.040 Sanne Angel DRHS 903 Fordypning i kvalitative forskningsmetoder
9 - 15 Gr Veiledningsgruppe NC B-139 Siv Elin Nord Sæbjørnsen
9 - 16 IDR806_2019 HØST Contemporary Issues in Sport Management MSc SportManagement Kull19, - A-2.137 Christos Anagnostopoulos
9 - 11 JUR216_2019 HØST Examen facultatum Juridiske fag(juss) Kull19, - A-2.116 Georg Inge Iversen Panzer
9 - 12 LOG713_2019 HØST Models for Production Management ISU-Master Autumn19, -, MSc in Logistics Kull19, -, MSc in Logistics Kull19, LOGA B-136 Lars Magnus Hvattum
9 - 16 LOG904-148_2019 HØST Stated Preference Methods-Experimental Design MSc in Logistics Kull18, LOGA, MSc in Logistics Kull18, SCM B-135 Edoardo Marcucci
9 - 12 LOG904-154_2019 HØST Data Mining MSc in Logistics Kull18, LOGA, MSc in Logistics Kull18, SCM A-2.005 Tomas Aluja-Banet
9 - 12 SCM500_2019 HØST International Transportation and Distribution ISU-Bac19 Autumn, -, LOG-SCM Kull17, -, ØkAdm Kull17, - A-1.058 Morten Svindland
9 - 14 SY16-1_2019 HØST, VPL122_2019 HØST Grunnleggende sykepleie, Samhandling og velferd Sykepleie Kull19, -, Vernepleie Kull19, - A-2.006Gr, A-2.007Gr, A-2.041Gr, A-2.045Gr, A-2.046Gr, A-2.047Gr, A-2.055Gr, A-2.112Gr, A-2.113Gr, A-2.114Gr, A-2.130Gr, A-2.131Gr, A-2.132Gr, A-3.020Gr, A-3.021Gr, A-3.022Gr, B-355Gr, B-356Gr, B-357Gr, B-358aGr, B-358bGr, B-359Gr Anne Gutteberg, Kristin Røvik Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart , Kart
9 - 14 VPL033_2018_HØST_2 Miljø og relasjoner(2) Vernepleie Kull18, - A-2.056Gr, A-2.111Gr, A-2.129Gr, B-352aGr, B-360 Guro Fiskergård Werner Kart , Kart , Kart , Kart , Kart
10 - 12 JUR525_2019 HØST Skatterett II Regnskap Revisjon Kull17, -, ØkAdm Kull17, - A-2.136 Odd Anders Bøyum-Folkeseth
11 - 14 B-263Gr/Exrom
11 - 13 LOG711_2019 HØST Supply Chain Management I Erfaringsb. master Log Kull19, -, ISU-Master Autumn19, -, MSc Petroleum Logistics Kull19, -, MSc in Logistics Kull19, -, MSc in Logistics Kull19, SCM, Master ØkAdm Kull19, - A-2.043, A-2.044 Sergei Teryokhin Kart , Kart
11 - 13 VPL144D_2019 HØST Samfunn og samarbeid Vernepleie Deltid Kull16, - A-0.071, A-2.116 Thrine Marie Nøst Bromstad Kart , Kart
11 - 12 IDR804_2019 HØST Seminars in Marketing, media and sponsorship MSc SportManagement Kull18, - se StudentWeb André Richelieu
11 - 14 B-137 Admin
12 - 14 Møte All A-1.020 Gerd Marit Langøy Kvalitetssystemet og NOKUT besøk
12 - 14 BØK300_2019 HØST Finansiell- og økonomisk styring LOG-SCM Kull17, -, ØkAdm Kull18, - B-136 Knut Peder Heen
12 - 14 Møte Mø2 A-1.058 Admin Sigrid Haugros Studiemiljøkoordinator
13 - 16 LOG904-154_2019 HØST Data Mining MSc in Logistics Kull18, LOGA, MSc in Logistics Kull18, SCM A-0.060 Tomas Aluja-Banet
13 - 14 VPL144D_2019 HØST Samfunn og samarbeid Vernepleie Deltid Kull16, - A-0.071, A-2.116 Thrine Marie Nøst Bromstad Kart , Kart
13 - 16 LOG730_2019 HØST Basics of Petroleum Logistics MSc Petroleum Logistics Kull19, - A-0.070 Yury Redutskiy
14 - 17 A-3.020Gr
14 - 15 BØK710_2019 HØST Operasjonsanalytiske emner Master ØkAdm Kull19, - A-0.071 Rasmus A Rasmussen
14 - 16 IBE151_2019 HØST Practical Programming IT og digitalisering kull19, -, LOG-SCM Kull17, -, Årsstudium IT Kull19, -, Årsstudium IT Kull19, M, Årsstudium IT Kull19, NETT, ØkAdm Kull17, - B-138 Anolan Yamilé Milanés Barrientos
14 - 16 IDR102_2019 HØST Aktivitetslære I Idrett og Adventure Kull19, - A-2.005, A-0.045 Ole Martin Kleivenes Klasserom og treningsrom Løping
14 - 16 JUR525_2019 HØST Skatterett II Regnskap Revisjon Kull17, -, ØkAdm Kull17, - A-2.136 Odd Anders Bøyum-Folkeseth
14 - 16 LOG713_2019 HØST Models for Production Management ISU-Master Autumn19, -, MSc in Logistics Kull19, -, MSc in Logistics Kull19, LOGA B-136 Assistant teacher
14 - 16 TRA310_2019 HØST Transport Economics ISU-Bac19 Autumn, -, ISU-Master Autumn19, -, LOG-SCM Kull18, -, ØkAdm Kull17, - A-1.025 Johan Holmgren
14 - 16 A-2.042 Admin Work shoop p med Berit Kristin Haugdal om læringsutbyttebeskrivelser
14 - 17 A-2.045Gr
15 - 16 BØK710_2019 HØST, BØK711_2019 HØST Operasjonsanalytiske emner, Bedriftsøkonomisk analyse Master ØkAdm Kull19, - A-0.071 Rasmus A Rasmussen
 
Sykepleie Kull18, -
 
A-2.137, http://use.mazemap.com/?campusid=303&sharepoitype=identifier&sharepoi=A-bygget-2.137