Abonnér
 
Gå til forrige dag
Ons.  
Gå til neste dag

Fosna 3.etg

Ingen reservasjoner funnet

GLASSHUSET

Ingen reservasjoner funnet

K-104GR

Ingen reservasjoner funnet

K-105GR

Ingen reservasjoner funnet

K-108GR

Ingen reservasjoner funnet

K-109GR

Ingen reservasjoner funnet

K-110
Tid EmneKode Emne Kull/Klasse Undervisningstype Rom Lærer Kommentar
u 44 Ons. 28.10.2020 u 44
12:30 - 15:15 LOG500_2020_HØST_K Management Models and Operation Research(K) Petroleumslogistikk Kull19 Øvelser - Kr.sund K-110 Hjelpelærer

K-112

Ingen reservasjoner funnet

K-115

Ingen reservasjoner funnet

K-116
Tid EmneKode Emne Kull/Klasse Undervisningstype Rom Lærer Kommentar
u 44 Ons. 28.10.2020 u 44
09:15 - 12:00 SCM401_2020 HØST Nettverk og kontraktsinngåelse med anvendelse i forsyningskjeder Petroleumslogistikk Kull18 HiMoldeX-opptak Kristiansund K-116 Erik Rolfsen, Geir Arne Svenning, Per Engelseth
12:15 - 15:00 MAR400_2020 HØST Produksjon av sjømat Marin logistikk Økonomi Kull 18 Undervisning K-116 Øystein Klakegg

K-117
Tid EmneKode Emne Kull/Klasse Undervisningstype Rom Lærer Kommentar
u 44 Ons. 28.10.2020 u 44
08:00 - 16:00 Barnehagelærer kull 20 Undervisning K-117 Dronning Mauds Minne

K-118Gr
Tid EmneKode Emne Kull/Klasse Undervisningstype Rom Lærer Kommentar
u 44 Ons. 28.10.2020 u 44
08:00 - 20:00 K-118Gr Student Anniken Raknes - DMMH

K-119GR

Ingen reservasjoner funnet

K-120GR

Ingen reservasjoner funnet

K-121GR

Ingen reservasjoner funnet

K-122
Tid EmneKode Emne Kull/Klasse Undervisningstype Rom Lærer Kommentar
u 44 Ons. 28.10.2020 u 44
09:15 - 12:00 ØKL100_2020 HØST Bærekraftig produksjon Bærekraftig LOG kull20 Undervisning K-122 Morten Svindland

K-150
Tid EmneKode Emne Kull/Klasse Undervisningstype Rom Lærer Kommentar
u 44 Ons. 28.10.2020 u 44
09:15 - 12:00 ADM100_2020_HØST_K Organisasjon I(K) Bærekraftig LOG kull19, Marin logistikk Økonomi Kull19, Petroleumslogistikk Kull19 Undervisning K-150, K-151 Bjørn Erik Michelsen
14:15 - 17:00 SCM110_2020_HØST_K Innføring i SCM(K) Bærekraftig LOG kull20, Marin logistikk Økonomi Kull20, Petroleumslogistikk Kull20 Undervisning K-150, K-151 Morten Svindland

K-151
Tid EmneKode Emne Kull/Klasse Undervisningstype Rom Lærer Kommentar
u 44 Ons. 28.10.2020 u 44
09:15 - 12:00 ADM100_2020_HØST_K Organisasjon I(K) Bærekraftig LOG kull19, Marin logistikk Økonomi Kull19, Petroleumslogistikk Kull19 Undervisning K-150, K-151 Bjørn Erik Michelsen
14:15 - 17:00 SCM110_2020_HØST_K Innføring i SCM(K) Bærekraftig LOG kull20, Marin logistikk Økonomi Kull20, Petroleumslogistikk Kull20 Undervisning K-150, K-151 Morten Svindland

K-152GR
Tid EmneKode Emne Kull/Klasse Undervisningstype Rom Lærer Kommentar
u 44 Ons. 28.10.2020 u 44
18:30 - 22:30 K-152GR Student Toril Årset - DMMH

K-153GR

Ingen reservasjoner funnet

K-154GR

Ingen reservasjoner funnet

K-155GR

Ingen reservasjoner funnet

K-156GR

Ingen reservasjoner funnet

K-157GR

Ingen reservasjoner funnet

K-158GR

Ingen reservasjoner funnet

K-LESESAL

Ingen reservasjoner funnet

K-ØV

Ingen reservasjoner funnet

Kvernberget 2.etg
Tid EmneKode Emne Kull/Klasse Undervisningstype Rom Lærer Kommentar
u 44 Ons. 28.10.2020 u 44
13:00 - 15:30 Kvernberget 2.etg Elfrid Oddny Måløy Fokusgruppeintervju Kristiansund ved Hiksu 2.etg m vernepleiere