Tid EmneKode Emne Kull/Klasse Undervisningstype Rom Lærer
u 8 Tor. 25.02.2021 u 8
09:00 - 11:45 ØKL200_2021 VÅR Bærekraftig matproduksjon Bærekraftig LOG kull20, Marin logistikk Økonomi Kull19, Petroleumslogistikk Kull19 Undervisning K-150, K-151 Heidi Hogset
12:15 - 16:00 MAT110_2021_VÅR_K Statistikk 1(K) Bærekraftig LOG kull20, Marin logistikk Økonomi Kull20, Petroleumslogistikk Kull20 Regnesesjoner K-150, K-151 Bård Inge Austigard Pettersen
14:30 - 15:30 Kvernberget 2.etg Sunniva Haukvik Knudseth