Tid EmneKode Emne Kull/Klasse Undervisningstype Rom Lærer Kommentar Kart
u 4 Tor. 27.01.2022 u 4
08:00 - 16:00 VEL300_2022 VÅR Teknologi, endringsledelse og helse som industri og næring Velferdsteknologi Kull21 Undervisning K-117 Cecilie Katrine Utheim Grønvik
08:00 - 16:00 K-243 Liv Janne Raknes Brekke
09:00 - 10:00 Kvernberget 2.etg Heidi Hogset GOLF team meeting
09:15 - 12:00 MAR500_2022 VÅR Internasjonal forsyning og distribusjon Marin logistikk Økonomi Kull19 Undervisning K-110 Antonina Tsvetkova, Erik Rolfsen
10:30 - 14:30 K-154GR
12:15 - 14:00 LOG206_2022_VÅR_K Digital Business Management(K) Bærekraftig LOG kull20, Petroleumslogistikk Kull20 Undervisning K-110 Ingrid Oline Uthaug
12:15 - 14:00 MAT110_2022 VÅR, MAT110_2022_VÅR_0, MAT110_2022_VÅR_K, MAT110_2022_VÅR_M Statistikk 1, Statistikk 1(0), Statistikk 1(K), Statistikk 1(M) Bærekraftig logistikk og sirk.øk. Kull21, IT og digitalisering kull19, Logistikk og SCM, kull 21, Marin logistikk og økonomi, Kull 21, Petroleumslogistikk og økonomi, Kull 21, Sport Management Kull19, Økonomi og administrasjon, kull 21 Fellestimer, Panopto video A-1.020, K-150, K-151 Bård Inge Austigard Pettersen, Lars Enok Engvik, Per Kristian Rekdal
12:15 - 15:00 TRA610_2022 VÅR Green Logistics Bærekraftig LOG kull19, ISU-Bac Autumn 2021, LOG-SCM Kull19, Petroleumslogistikk Kull19 Panopto video, Kristiansund, Undervisning K-116 Harald Martin Hjelle
14:00 - 15:00 K-119GR
14:15 - 16:00 MAT110_2022 VÅR, MAT110_2022_VÅR_0, MAT110_2022_VÅR_K, MAT110_2022_VÅR_M Statistikk 1, Statistikk 1(0), Statistikk 1(K), Statistikk 1(M) Bærekraftig logistikk og sirk.øk. Kull21, IT og digitalisering kull19, Logistikk og SCM, kull 21, Marin logistikk og økonomi, Kull 21, Petroleumslogistikk og økonomi, Kull 21, Sport Management Kull19, Økonomi og administrasjon, kull 21 Fellestimer, Øvelser A-1.020, K-150, K-151 Bård Inge Austigard Pettersen, Lars Enok Engvik, Per Kristian Rekdal