Abonnér
 
Gå til forrige måned
Feb  
Gå til neste måned

NB: Endringer kan forekomme. Sjekk Student WEB
Tid Kode Kursnavn Rom Fagansvarlig Eksamenstype Informasjon
u 5, 2020 
Ma27.1 11:30 - 12:00 SAF112_2019 HØST Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk Inspera/Canvas Turid Aarseth, Øivind Opdal Examination
To30.1 12:30 - 13:00 IDR315_2020 VÅR Klubbledelse se StudentWeb Kjell Marius Herskedal Examination Innlevering obligatorisk oppgave 2
u 6, 2020 
Ma3.2 09:00 - 11:00 SND101_2020 VÅR Mikrobiologi og infeksjonssykdommer se StudentWeb Stine Hauvik Examination
11:30 - 12:00 LOG530_2020 VÅR Distribution Planning Inspera/Canvas Arild Hoff Examination
Fr7.2 09:15 - 15:00 SP16-6_2020 VÅR Pediatrisk sykepleie, helsefremmende og forebyggende arbeid - Kliniske studier 6 B-136, B-262 Hildegunn Sundal, Trine Tafjord Examination, Fremlegg
u 7, 2020 
To13.2 12:30 - 13:00 IDR315_2020 VÅR Klubbledelse se StudentWeb Kjell Marius Herskedal Examination Innlevering obligatorisk oppgave 3
u 8, 2020 
Fr21.2 09:00 - 13:00 SY16-1 Konteeksamen Grunnleggende sykepleie se StudentWeb Anne Gutteberg Examination
09:15 - 15:00 SP16-6_2020 VÅR Pediatrisk sykepleie, helsefremmende og forebyggende arbeid - Kliniske studier 6 B-139, B-140 Hildegunn Sundal, Trine Tafjord Examination, Fremlegg
u 9, 2020 
Ma24.2 08:30 - 09:00 SS15-4_2020 VÅR Samfunnsvitenskaplige emner Inspera/Canvas Inger Helen Solheim, Liv Bachmann Examination, Ny og utsatt eksamen
Ti25.2 09:00 - 13:00 IDR211_2020 VÅR Juss i idrettslag se StudentWeb Odd Anders Bøyum-Folkeseth Examination
09:00 - 11:00 SN15-2_2020 VÅR, VPL111_2020 VÅR Medikamentregning, Medikamentregning- test se StudentWeb Anne Gutteberg, Kristin Røvik Examination
On26.2 11:30 - 12:00 SS15-4_2020 VÅR Samfunnsvitenskaplige emner Inspera/Canvas Inger Helen Solheim, Liv Bachmann Examination, Ny og utsatt eksamen
Fr28.2 09:00 - 12:00 ADM735_2020 VÅR International Marketing se StudentWeb Carlos Sousa Examination
u 10, 2020 
Ma2.3 11:30 - 12:00 SY16-5_2020 VÅR Folkehelse Inspera/Canvas Anita Nilsen, Liv Bachmann Examination, Ny og utsatt eksamen
Ti3.3 09:00 - 12:00 ADM740_2020 VÅR International Business se StudentWeb Carlos Sousa Examination
To5.3 09:00 - 13:00 SAF201_2020 VÅR Internasjonal politikk se StudentWeb Dag Erik Berg Examination
7.3 14:30 - 15:00 SYD100_2019 HØST Grunnleggende sykepleie 1 se StudentWeb Stine Hauvik Examination Hjemmeeksamen - inspera
u 12, 2020 
Ma16.3 11:30 - 12:00 LOG530_2020 VÅR Distribution Planning Inspera/Canvas Arild Hoff Examination
On18.3 09:00 - 11:00 SN15-3_2019 HØST Mikrobiologi og hygiene se StudentWeb Anne Gutteberg Examination Konte kun i Molde
To19.3 09:00 - 13:00 TRA705_2020 VÅR Sustainable and Digitalized Urban Freight Logistics se StudentWeb Edoardo Marcucci Examination
12:30 - 13:00 IDR315_2020 VÅR Klubbledelse se StudentWeb Kjell Marius Herskedal Examination Innlevering obligatorisk oppgave 4
22.3 09:00 - 14:00 SY16-7_2019 HØST Somatisk sykepleie se StudentWeb Liv Bachmann Examination Konte kun i Molde
u 13, 2020 
Ma23.3 09:00 - 14:00 SY16-7_2019 HØST Somatisk sykepleie Inspera/Canvas Liv Bachmann Examination, Ny og utsatt eksamen
09:00 - 13:00 SYD200_2020 VÅR Psykologi, læring og mestring se StudentWeb Stine Hauvik Examination
u 14, 2020 
Ti31.3 08:30 - 09:00 SY16-8_2019 HØST Psykiatrisk sykepleie Inspera/Canvas Liv Bachmann Examination, Ny og utsatt eksamen
On1.4 11:30 - 12:00 IDR501_2020 VÅR Idrettens organisering og ledelse II se StudentWeb Hallgeir Gammelsæter Examination Innlevering gruppeeksamen
To2.4 13:30 - 14:00 SY16-8_2019 HØST Psykiatrisk sykepleie Inspera/Canvas Liv Bachmann Examination, Ny og utsatt eksamen
u 16, 2020 
To16.4 11:30 - 12:00 IDR100_2020 VÅR Idrettens organisering og ledelse I se StudentWeb Oskar Solenes Examination Hjemmeeksamen
u 17, 2020 
Ma20.4 09:00 - 14:00 SN15-1_2019 HØST Anatomi, fysiologi og biokjemi se StudentWeb Steinar Martinius Thorød Examination Konteeksamen i Molde
To23.4 09:00 - 14:00 SN16-41_2019 HØST Somatikk- Sykdomslære, farmakologi og patologi se StudentWeb Anita Nilsen Examination, Ny og utsatt eksamen
u 18, 2020 
Ma27.4 09:00 - 16:00 IDA730_2020 VÅR Visual Analytics in Operations Management B-360 Kristoffer Folke Singstad Examination Oral eksamen
09:00 - 13:00 SPR315_2020 VÅR Norsk I - språk og kultur se StudentWeb Marit Viken Examination
11:30 - 12:00 BØK411_2020 VÅR Innovasjon og entreprenørskap se StudentWeb Geir Arne Svenning, Sjur Vindal Examination Hjemmeeksamen
11:30 - 12:00 LOG715_2020 VÅR Business Cases in SCM se StudentWeb Sergei Teryokhin Examination
Ti28.4 09:00 - 14:00 IBE201_2020_VÅR_K Informasjonsbehandling(K) se StudentWeb Håkon Bentsen Examination
09:00 - 14:00 IBE201_2020_VÅR_M Informasjonsbehandling(M) se StudentWeb Håkon Bentsen Examination
09:00 - 13:00 IDR310_2020 VÅR Prestasjonspsykologi se StudentWeb Ole Martin Kleivenes Examination
On29.4 09:00 - 15:00 ADM505_2020 VÅR Kunnskap og organisasjonslæring se StudentWeb Erlend Vik Examination
09:00 - 13:00 TRA420_2020 VÅR Godstransport og lagerteknologi se StudentWeb Antonina Tsvetkova, Tommy Buckholm Taknæs Examination
11:00 - 15:00 IBE102_2020 VÅR Webutvikling se StudentWeb Ketil Danielsen Examination
To30.4 09:00 - 13:00 IDA720_2020 VÅR Applied Data Analytics se StudentWeb Sebastian Alberto Urrutia Examination
09:00 - 14:00 LOG530_2020 VÅR Distribution Planning se StudentWeb Arild Hoff Examination
11:30 - 12:00 IDR501_2020 VÅR Idrettens organisering og ledelse II se StudentWeb Hallgeir Gammelsæter Examination Innlevering hjemmeeksamen
u 19, 2020 
Ma4.5 09:00 - 13:00 BØK331_2020 VÅR Regnskap og budsjettering i offentlig sektor se StudentWeb Asbjørn O. Pedersen Examination
09:00 - 13:00 ØKL200_2020 VÅR Bærekraftig matproduksjon se StudentWeb Per Engelseth Examination
Ti5.5 09:00 - 14:00 ADM205_2020 VÅR Organisasjon 2 se StudentWeb Ingrid Marie Leikvoll Oskarsson Examination
09:00 - 13:00 LOG820_2020 VÅR Vehicle Routing se StudentWeb Irina Gribkovskaia Examination
09:00 - 13:00 MAR200_2020 VÅR Biologisk produksjon se StudentWeb Jens-Eric Eliassen Examination
On6.5 09:00 - 15:00 BØK610_2019 HØST Finansregnskap 3 se StudentWeb Eddie Flatmo Rekdal Examination
09:00 - 13:00 IDA715_2020 VÅR Discrete Event Simulation se StudentWeb Ketil Danielsen Examination
09:00 - 11:00 IDR100_2020 VÅR Idrettens organisering og ledelse I se StudentWeb Oskar Solenes Examination, Undervisning
11:00 - 15:00 LOG206_2020_VÅR_K e-Business(K) se StudentWeb Ingrid Oline Uthaug Examination
11:00 - 15:00 LOG206_2020_VÅR_M e-Business(M) se StudentWeb Deodat Edward Mwesiumo Examination
To7.5 09:00 - 13:00 JUR205_2020 VÅR Arbeidsrett se StudentWeb Janne Woie, Marit Vestad Examination
09:00 - 13:00 TRA610_2020 VÅR Green Logistics se StudentWeb Harald Martin Hjelle Examination
Fr8.5 09:00 - 13:00 IDR810_2020 VÅR Event Organization se StudentWeb Birnir Egilsson, Holger Preuss Examination
09:00 - 13:00 JUR210_2020 VÅR Innføring i kontraktsrett se StudentWeb Morten Walløe Tvedt Examination
09:00 - 13:00 LOG733_2020 VÅR Exact Optimization Methods in Logistics se StudentWeb Lars Magnus Hvattum Examination
11:00 - 15:00 IBE120_2020 VÅR Fra virksomhetsdata til informasjon se StudentWeb Anne Karin Wallace Examination
13:30 - 14:00 LOG530_2020 VÅR Distribution Planning Inspera/Canvas Arild Hoff Examination
9.5 09:00 - 13:00 BØK205_2020_VÅR_K Økonomistyring og regnskap(K) se StudentWeb Erik Rolfsen Examination
09:00 - 13:00 BØK205_2020_VÅR_M Økonomistyring og regnskap(M) se StudentWeb Knut Peder Heen Examination
u 20, 2020 
Ma11.5 08:30 - 09:00 SS15-4_2020 VÅR Samfunnsvitenskaplige emner Inspera/Canvas Hans Gunder Inderhaug Examination
09:00 - 12:00 ADM201_2020_VÅR_K Innføring i samfunnsvitenskapelig metode(K) se StudentWeb Antonina Tsvetkova Examination
09:00 - 12:00 ADM201_2020_VÅR_M Innføring i samfunnsvitenskapelig metode(M) se StudentWeb Turid Aarseth Examination, Undervisning
09:00 - 13:00 MAR500_2020 VÅR Internasjonal forsyning og distribusjon se StudentWeb Antonina Tsvetkova, Erik Rolfsen, Per Engelseth Examination
Ti12.5 09:00 - 13:00 JUR220_2020 VÅR Rettskildelære se StudentWeb Morten Walløe Tvedt Examination
09:00 - 13:00 SAF200_2020 VÅR Komparativ politikk se StudentWeb Lisa Hansson Examination
09:00 - 13:00 SCM705_2020 VÅR Cost Management in SCM se StudentWeb Trond Hammervoll Examination, Undervisning
11:00 - 15:00 IBE211_2020 VÅR Databaser A-0.070, se StudentWeb Ketil Danielsen Examination
On13.5 09:00 - 12:00 IBE700_2020 VÅR Enterprise Resource Planning Systems (ERP-systems) se StudentWeb Bjørn Jæger Examination
09:00 - 14:00 SCM200_2020_VÅR_K Lager- og produksjonsplanlegging(K) se StudentWeb Bård Inge Pettersen Examination
09:00 - 14:00 SCM200_2020_VÅR_M Lager- og produksjonsplanlegging(M) se StudentWeb Bård Inge Pettersen Examination
11:30 - 12:00 SS15-4_2020 VÅR Samfunnsvitenskaplige emner Inspera/Canvas Hans Gunder Inderhaug Examination
To14.5 09:00 - 13:00 SØK640_2020 VÅR Internasjonal handel se StudentWeb Olav Hauge Examination
09:00 - 13:00 TRA820_2020 VÅR Air Transport Economics se StudentWeb Falko Müller Examination
12:30 - 13:00 IDR315_2020 VÅR Klubbledelse se StudentWeb Kjell Marius Herskedal Examination Innlevering obligatorisk oppgave 5
Fr15.5 09:00 - 13:00 ADM111_2020 VÅR Politiske prosesser se StudentWeb Ingunn Gjerde Examination
09:00 - 13:00 JUR410_2020 VÅR Skatterett I se StudentWeb Odd Anders Bøyum-Folkeseth Examination
12:00 - 13:00 IDR105_2020 VÅR Sport, media og journalistikk se StudentWeb Odd Roar Lange Examination
u 21, 2020 
Ma18.5 09:00 - 13:00 LOG734_2020 VÅR Heuristics in Analytics se StudentWeb Lars Magnus Hvattum Examination Oral exam
09:00 - 13:00 MAT110_2020_VÅR_K Statistikk 1(K) se StudentWeb Bård Inge Pettersen Examination
09:00 - 13:00 MAT110_2020_VÅR_M Statistikk 1(M) se StudentWeb Per Kristian Rekdal Examination
09:00 - 13:00 TRA410_2020 VÅR Transport, Localization and Economic se StudentWeb Olav Hauge Examination
11:30 - 12:00 ADM650_2019 HØST Bacheloroppgave se StudentWeb Erlend Vik Examination
11:30 - 12:00 MAR600_2019 HØST Bacheloroppgave se StudentWeb Per Engelseth Examination
11:30 - 12:00 PET600_2019 HØST Bacheloroppgave se StudentWeb Per Engelseth Examination
11:30 - 12:00 SCM600_2019 HØST Bacheloroppgave se StudentWeb Berit Irene Helgheim Examination
12:30 - 13:00 IDR600_2019 HØST Bacheloroppgave se StudentWeb Harald Klaus Dolles Examination
Ti19.5 09:00 - 13:00 ADM815_2020 VÅR Innovasjon se StudentWeb Dag Magne Berge Examination, Undervisning
09:00 - 14:00 IDR805_2020 VÅR Sport and Event Marketing se StudentWeb Harald Klaus Dolles Examination
09:00 - 13:00 JUR225_2020 VÅR Arve- og familierett se StudentWeb Linda Bøyum-Folkeseth, Odd Anders Bøyum-Folkeseth Examination
09:00 - 13:00 LOG525_2020 VÅR Kvalitetsledelse og LEAN se StudentWeb Ingrid Oline Uthaug, Tommy Buckholm Taknæs Examination
On20.5 09:00 - 15:00 BØK500_2020 VÅR Revisjon se StudentWeb Eddie Flatmo Rekdal Examination
09:00 - 13:00 TRA816_2020 VÅR Maritime Transportation se StudentWeb Harald Martin Hjelle Examination
11:30 - 12:00 ADM755_2020 VÅR Mastergradsoppgave se StudentWeb Sølve Mikal Krekvik Nerland Examination
11:30 - 12:00 BØK950_2020 VÅR Masteroppgave se StudentWeb Knut Peder Heen Examination
11:30 - 12:00 LOG950_2020 VÅR Master's Degree Thesis se StudentWeb Berit Irene Helgheim Examination
11:30 - 12:00 LOG951_2019 HØST Masteroppgave se StudentWeb Berit Irene Helgheim, Bjørn Jæger, Somayeh Abbasi Examination
11:30 - 12:00 LOG953_2020 VÅR Master's Degree Thesis se StudentWeb Berit Irene Helgheim Examination
12:00 - 13:00 IDR950_2019 HØST Master`s Degree Thesis se StudentWeb Harald Klaus Dolles Examination
u 22, 2020 
Ma25.5 09:00 - 14:00 BØK400_2020 VÅR Finansregnskap 2 se StudentWeb Kåre Vågsether, Ruth-Margrethe Rørvik Examination
09:00 - 13:00 IDR208_2020 VÅR Aktivitetslære III se StudentWeb Ole Martin Kleivenes Examination
09:00 - 13:00 LOG765_2020 VÅR Project Planning and Control se StudentWeb Judith Ann Molka-Danielsen Examination
Ti26.5 09:00 - 13:00 IDR212_2020 VÅR Skatt, regnskap og støtteordninger for idrettslag se StudentWeb Odd Anders Bøyum-Folkeseth Examination
09:00 - 13:00 MAT210_2020 VÅR Statistikk II se StudentWeb Halvard Arntzen Examination
09:00 - 13:00 SØK200_2020 VÅR Mikroøkonomi se StudentWeb Kjetil Kåre Haugen Examination
On27.5 09:00 - 09:30 ADM730_2020 VÅR Fremtidens (smarte) byer se StudentWeb Lisa Hansson Examination Frist innlevering hjemmeeksamen i inspera.
09:00 - 15:00 ADM799_2019 HØST Ledelse i helse-og sosialtjenesten se StudentWeb Turid Aarseth Examination
09:00 - 13:00 IDR720_2020 VÅR Introduction to Sport and Event Economics se StudentWeb Alexander Krumer Examination
09:00 - 13:00 JUR536_2020 VÅR Rettslære se StudentWeb Linda Bøyum-Folkeseth Examination
To28.5 09:00 - 13:00 IDR202_2020 VÅR Aktivitetslære II Ole Martin Kleivenes Examination
09:00 - 13:00 LOG505_2020_VÅR_K Innkjøpsledelse og forhandling(K) se StudentWeb Geir Arne Svenning Examination
09:00 - 13:00 LOG505_2020_VÅR_M Innkjøpsledelse og forhandling(M) se StudentWeb Geir Arne Svenning Examination
11:30 - 12:00 SAE00_2019 HØST Bacheloroppgave Inspera/Canvas Liv Bachmann Examination
Fr29.5 09:00 - 13:00 ADM620_2020 VÅR Etikk se StudentWeb Georg Inge Iversen Panzer Examination
09:00 - 11:00 SND102_2020 VÅR Medikamentregning og legemiddelhåndtering se StudentWeb Stine Hauvik Examination
09:00 - 13:00 TRA720_2020 VÅR Cost-Benefit Analysis with Applications in Transport Infrastructure se StudentWeb Johan Holmgren Examination