Høstsemesteret 2017

VIKTIG INFORMASJON: Dette er den gamle TimeEdit-databasen til HiB. Timeplanen for vårsemesteret 2018 er nå publisert på https://www.hvl.no/student/timeplan/ . Fra og med 1. januar kan musikkrom reserveres i den nye felles TimeEdit-databasen for HVL: www.hvl.no/timeedit.For å komme til startsiden i TimeEdit, velg "Konto" oppe til høyre og velg "Gå til startsiden". Henvendelser vedr. oversiktene og reservasjonssystemene kan rettes til arealforvaltning.hib@hvl.no