-2 veckor +6 månader   ... Anpassa Prenumerera
Tid Kurstillfälle, Klass, Kurstillfälle Förkortning Lokal Lärare Undervisningstyp, Tentamen Kommentar Akademi
v 3 Ti 2020-01-14 v 3
08:00 - 09:00 Kultur och samhällsutveckling HGKSUv20 Visionen plan 1, hus J
Visionen plan 2, hus J
...
Registrering
LHS
08:00 - 09:00 Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning HGSPTv20 Visionen plan 1, hus J
Visionen plan 2, hus J
...
Registrering
LHS
08:00 - 09:00 Förskollärarutbildning LGFÖRv20 Visionen plan 1, hus J
Visionen plan 2, hus J
...
Registrering
LHS
08:00 - 09:00 Teknisk bastermin TZTBTv20 Visionen plan 1, hus J
Visionen plan 2, hus J
...
Registrering
ITE
08:00 - 09:00 Sjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
V20SSKHD
V20SSKVG
Visionen plan 1, hus J
Visionen plan 2, hus J
...
Registrering
HOV
09:00 - 09:45 Kultur och samhällsutveckling HGKSUv20 J101 Baertling ...
Grön på högskolan
LHS
09:00 - 09:45 Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning HGSPTv20 J101 Baertling ...
Grön på högskolan
LHS
09:00 - 09:45 Förskollärarutbildning LGFÖRv20 J101 Baertling ...
Grön på högskolan
LHS
09:00 - 09:45 Teknisk bastermin TZTBTv20 J101 Baertling ...
Grön på högskolan
ITE
09:00 - 09:45 Sjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
V20SSKHD
V20SSKVG
J101 Baertling ...
Grön på högskolan
HOV
10:00 - 10:15 Kultur och samhällsutveckling HGKSUv20 ...
Campusvandring
LHS
10:00 - 10:15 Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning HGSPTv20 ...
Campusvandring
LHS
10:00 - 10:15 Förskollärarutbildning LGFÖRv20 ...
Campusvandring
LHS
10:00 - 10:15 Teknisk bastermin TZTBTv20 ...
Campusvandring
ITE
10:00 - 10:15 Sjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
V20SSKHD
V20SSKVG
...
Campusvandring
HOV
10:30 - 11:30 Kultur och samhällsutveckling HGKSUv20 Q325 Jonnie Eriksson ...
Programsamling
LHS
10:30 - 11:30 Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning HGSPTv20 Q327 Emilia Aldrin ...
Programsamling
LHS
10:30 - 11:30 Förskollärarutbildning LGFÖRv20 J102 Wigforss Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson ...
Programsamling
LHS
10:30 - 11:30 Teknisk bastermin TZTBTv20 D415 Mikael Hindgren ...
Programsamling
ITE
10:30 - 11:30 Sjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
V20SSKHD
V20SSKVG
R4129 Ulrica Åström ...
Programsamling
HOV
11:30 - 15:00 Kultur och samhällsutveckling HGKSUv20 Servicecenter ...
Passerkort
Välkommen att fotografera dig och hämta ut ditt passerkort någon gång under eftermiddagen. Processen tar max 30 minuter. LHS
11:30 - 15:00 Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning HGSPTv20 Servicecenter ...
Passerkort
Välkommen att fotografera dig och hämta ut ditt passerkort någon gång under eftermiddagen. Processen tar max 30 minuter. LHS
11:30 - 15:00 Förskollärarutbildning LGFÖRv20 Servicecenter ...
Passerkort
Välkommen att fotografera dig och hämta ut ditt passerkort någon gång under eftermiddagen. Processen tar max 30 minuter. LHS
11:30 - 15:00 Teknisk bastermin TZTBTv20 Servicecenter ...
Passerkort
Välkommen att fotografera dig och hämta ut ditt passerkort någon gång under eftermiddagen. Processen tar max 30 minuter. ITE
11:30 - 15:00 Sjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
V20SSKHD
V20SSKVG
Servicecenter ...
Passerkort
Välkommen att fotografera dig och hämta ut ditt passerkort någon gång under eftermiddagen. Processen tar max 30 minuter. HOV
v 4 Må 2020-01-20 v 4
10:00 - 10:30 BF8004. Uppvärmning, kyla och inomhusklimat
BY4039. Byggkonstruktion I
BY4048. Betongteknik
DI4005. Nätverkssäkerhet
DI4009. Avancerade IT-forensiska verktyg
DI8005. Nätverksforensik och Cybercrime
DT4005. Avancerad routing
DT4013. Datorsystemteknik II
DT6009. Projekt i datateknik
DT7001. Examensarbete
DT8006. Datorseende i 3D
DT8008. Läraktiga system
DT8013. Data Mining
DT8020. Intelligenta fordon
DT8040. Edge Computing och Internet of Things
Visionen plan 1, hus J ...
Svensk fika
ITE
10:00 - 10:30 EL8006. Nanoelektronik
EL8012. Trådlösa inbyggda system
EN2050. Tala och skriva på engelska
EN2051. Engelsk hörförståelse och ordförråd
EN2053. Bioenergi
EN4021. Elanläggningar för förnybar energi
ET4011. Högfrekvenselektronik
ET6010. Projekt i elektroteknik
FÖ2020. Marknadsföring
FÖ5012. Strategisk marknadsföring med uppsats
FÖ7005. Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi
FÖ8055. Ledning av innovationsprojekt
FÖ8056. Forskningsdesign och metoder
FÖ8057. Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi
HI2010. Skandinavisk historia
Visionen plan 1, hus J ...
Svensk fika
ITE
10:00 - 10:30 IE2014. Utveckling av nya varor och tjänster
IK4033. Interaktion med tal och ljud
IK4049. IT-projekt
IK8020. Designforskningsmetoder
IN7002. Självständigt uppsatsarbete inom industriell organisation
IN8029. Ledning av innovationsprojekt
IN8030. Självständigt uppsatsarbete inom industriell organisation
IN8033. Forskningsdesign och metoder
MT8006. Lättviktskonstruktion
MT8007. Examensarbete inom maskinteknik
MX8014. Miljöutmaningar och grön innovation
MX8015. Hållbar vattenresurshantering
SV2015. Svenska för nybörjare I
SV4006. Svenska för nybörjare II
TB4007. Molekylärbiologi och immunologi
Visionen plan 1, hus J ...
Svensk fika
ITE
10:00 - 10:30 TB7001. Examensarbete inom träningens biomedicin
TE8008. Ledning av innovationsprojekt
UV2031. Utbildningssystem och lärarprofession - ett jämförande perspektiv
Visionen plan 1, hus J ...
Svensk fika
ITE
10:00 - 10:30 Nätverkssäkerhet och avancerat internätverkande KPNETv20 Visionen plan 1, hus J ...
Svensk fika
ITE
10:30 - 11:15 BF8004. Uppvärmning, kyla och inomhusklimat
BY4039. Byggkonstruktion I
BY4048. Betongteknik
DI4005. Nätverkssäkerhet
DI4009. Avancerade IT-forensiska verktyg
DI8005. Nätverksforensik och Cybercrime
DT4005. Avancerad routing
DT4013. Datorsystemteknik II
DT6009. Projekt i datateknik
DT7001. Examensarbete
DT8006. Datorseende i 3D
DT8008. Läraktiga system
DT8013. Data Mining
DT8020. Intelligenta fordon
DT8040. Edge Computing och Internet of Things
J101 Baertling ...
Grön på högskolan
ITE
10:30 - 11:15 EL8006. Nanoelektronik
EL8012. Trådlösa inbyggda system
EN2050. Tala och skriva på engelska
EN2051. Engelsk hörförståelse och ordförråd
EN2053. Bioenergi
EN4021. Elanläggningar för förnybar energi
ET4011. Högfrekvenselektronik
ET6010. Projekt i elektroteknik
FÖ2020. Marknadsföring
FÖ5012. Strategisk marknadsföring med uppsats
FÖ7005. Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi
FÖ8055. Ledning av innovationsprojekt
FÖ8056. Forskningsdesign och metoder
FÖ8057. Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi
HI2010. Skandinavisk historia
J101 Baertling ...
Grön på högskolan
ITE
10:30 - 11:15 IE2014. Utveckling av nya varor och tjänster
IK4033. Interaktion med tal och ljud
IK4049. IT-projekt
IK8020. Designforskningsmetoder
IN7002. Självständigt uppsatsarbete inom industriell organisation
IN8029. Ledning av innovationsprojekt
IN8030. Självständigt uppsatsarbete inom industriell organisation
IN8033. Forskningsdesign och metoder
MT8006. Lättviktskonstruktion
MT8007. Examensarbete inom maskinteknik
MX8014. Miljöutmaningar och grön innovation
MX8015. Hållbar vattenresurshantering
SV2015. Svenska för nybörjare I
SV4006. Svenska för nybörjare II
TB4007. Molekylärbiologi och immunologi
J101 Baertling ...
Grön på högskolan
ITE
10:30 - 11:15 TB7001. Examensarbete inom träningens biomedicin
TE8008. Ledning av innovationsprojekt
UV2031. Utbildningssystem och lärarprofession - ett jämförande perspektiv
J101 Baertling ...
Grön på högskolan
ITE
10:30 - 11:15 Nätverkssäkerhet och avancerat internätverkande KPNETv20 J101 Baertling ...
Grön på högskolan
ITE
11:15 - 11:45 BF8004. Uppvärmning, kyla och inomhusklimat
BY4039. Byggkonstruktion I
BY4048. Betongteknik
DI4005. Nätverkssäkerhet
DI4009. Avancerade IT-forensiska verktyg
DI8005. Nätverksforensik och Cybercrime
DT4005. Avancerad routing
DT4013. Datorsystemteknik II
DT6009. Projekt i datateknik
DT7001. Examensarbete
DT8006. Datorseende i 3D
DT8008. Läraktiga system
DT8013. Data Mining
DT8020. Intelligenta fordon
DT8040. Edge Computing och Internet of Things
Högskolan i Halmstad ...
Campusvandring
ITE
11:15 - 11:45 EL8006. Nanoelektronik
EL8012. Trådlösa inbyggda system
EN2050. Tala och skriva på engelska
EN2051. Engelsk hörförståelse och ordförråd
EN2053. Bioenergi
EN4021. Elanläggningar för förnybar energi
ET4011. Högfrekvenselektronik
ET6010. Projekt i elektroteknik
FÖ2020. Marknadsföring
FÖ5012. Strategisk marknadsföring med uppsats
FÖ7005. Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi
FÖ8055. Ledning av innovationsprojekt
FÖ8056. Forskningsdesign och metoder
FÖ8057. Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi
HI2010. Skandinavisk historia
Högskolan i Halmstad ...
Campusvandring
ITE
11:15 - 11:45 IE2014. Utveckling av nya varor och tjänster
IK4033. Interaktion med tal och ljud
IK4049. IT-projekt
IK8020. Designforskningsmetoder
IN7002. Självständigt uppsatsarbete inom industriell organisation
IN8029. Ledning av innovationsprojekt
IN8030. Självständigt uppsatsarbete inom industriell organisation
IN8033. Forskningsdesign och metoder
MT8006. Lättviktskonstruktion
MT8007. Examensarbete inom maskinteknik
MX8014. Miljöutmaningar och grön innovation
MX8015. Hållbar vattenresurshantering
SV2015. Svenska för nybörjare I
SV4006. Svenska för nybörjare II
TB4007. Molekylärbiologi och immunologi
Högskolan i Halmstad ...
Campusvandring
ITE
11:15 - 11:45 TB7001. Examensarbete inom träningens biomedicin
TE8008. Ledning av innovationsprojekt
UV2031. Utbildningssystem och lärarprofession - ett jämförande perspektiv
Högskolan i Halmstad ...
Campusvandring
ITE
11:15 - 11:45 Nätverkssäkerhet och avancerat internätverkande KPNETv20 Högskolan i Halmstad ...
Campusvandring
ITE
 
Förskollärarutbildning, LGFÖRv20
 
Kultur och samhällsutveckling, HGKSUv20
 
Nätverkssäkerhet och avancerat internätverkande, KPNETv20
 
Sjuksköterskeprogrammet, V20SSKHD
 
Sjuksköterskeprogrammet, V20SSKVG
 
Språkvetarprogram - inriktning textbearbetning, HGSPTv20
 
Teknisk bastermin, TZTBTv20
 
Flera Programtillfälle
Hämta nästa sida