Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Jun  
Gå till nästa månad

Tid Kurstillfälle, Klass, Kurstillfälle Förkortning Lokal Lärare Undervisningstyp, Tentamen Kommentar Akademi
09:15 - 10:45 Grundlärarutbildning (åk 4-6)
Grundlärarutbildning (åk F-3)
LA401h19
LAF01h19
J101 Baertling Åsa Bengtsson Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
LHS
09:15 - 10:45 Förskollärarutbildning LGFÖRh19 J201 Halda Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson
Lotta Fritzdorf
Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
LHS
09:15 - 10:45 Affärssystemprogrammet
Digital design och innovation
Civilingenjör i datateknik
Civilingenjör i intelligenta system
SGASPh19
SGDDIh19
TACDAh19
TACISh19
I108 - idrottshallen Grön på högskolan
Obligatorisk närvaro
Upprop
ITE
09:15 - 10:45 Hälsopedagogiskt program SGHPEh19 R4148 Jan Karlsson Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
HOV
09:15 - 10:45 Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa SGMKHh19 R4341 Matts Skagshöj Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
HOV
09:15 - 10:45 Organisering och ledning av arbete och välfärd SGOAVh19 R4318 Marielle Wall Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
HOV
09:15 - 10:45 Samhällsförändring och social hållbarhet SGSFHh19 R4147 Henrik Stenberg Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
HOV
09:15 - 10:45 Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation SGSSKh19 Q319 Jette Trolle-Schultz Jensen Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
LHS
09:15 - 10:45 Dataingenjör
Elektroingenjör
IT-forensik och informationssäkerhet
Mekatronikingenjör
TGDATh19
TGELTh19
TGITKh19
TGMEKh19
I108 - idrottshallen Grön på högskolan
Obligatorisk närvaro
Upprop
ITE
09:15 - 10:45 Nätverksdesign och datordrift TGNVDh19 I108 - idrottshallen Grön på högskolan
Obligatorisk närvaro
Upprop
Swedish students ITE
09:15 - 10:45 Sjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
H19SSKHD
H19SSKVG
R1207 Ulrica Åström Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
HOV
09:15 - 10:45 Tekniskt basår TZTBAh19 I108 - idrottshallen Grön på högskolan
Obligatorisk närvaro
Upprop
ITE
09:15 - 10:45 Ämneslärare i gymnasieskolan - svenska och engelska LAY23h19 Q318 Monica Eklund Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
LHS
11:00 - 12:00 Grundlärarutbildning (åk 4-6)
Grundlärarutbildning (åk F-3)
Förskollärarutbildning
Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation
Ämneslärare i gymnasieskolan - svenska och engelska
LA401h19
LAF01h19
LGFÖRh19
SGSSKh19
LAY23h19
I108 - idrottshallen Grön på högskolan
Obligatorisk närvaro
Upprop
LHS
11:00 - 12:00 Affärssystemprogrammet SGASPh19 R4147 Christer Rehnström Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
ITE
11:00 - 12:00 Digital design och innovation SGDDIh19 R4148 Susanne Lindberg Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
ITE
11:00 - 12:00 Hälsopedagogiskt program
Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa
Organisering och ledning av arbete och välfärd
Samhällsförändring och social hållbarhet
Sjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
SGHPEh19
SGMKHh19
SGOAVh19
SGSFHh19
H19SSKHD
H19SSKVG
I108 - idrottshallen Grön på högskolan
Obligatorisk närvaro
Upprop
HOV
11:00 - 12:00 Civilingenjör i datateknik
Civilingenjör i intelligenta system
TACDAh19
TACISh19
R4129 Mikael Hindgren Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
ITE
11:00 - 12:00 Dataingenjör
Elektroingenjör
Mekatronikingenjör
TGDATh19
TGELTh19
TGMEKh19
J201 Halda Nicolina Månsson Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
ITE
11:00 - 12:00 IT-forensik och informationssäkerhet TGITKh19 R4318 Malin Bornhager Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
ITE
11:00 - 12:00 Tekniskt basår TZTBAh19 R1207 Pererik Andreasson Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
ITE
12:30 - 14:00 Biomedicin - inriktning träningsfysiologi
Miljö, innovation och hållbarhet
Naturvård och artmångfald
NGBTFh19
NGMINh19
NGNTMh19
I108 - idrottshallen Grön på högskolan
Obligatorisk närvaro
Upprop
ETN
12:30 - 14:00 Civilekonomprogrammet
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet
Ekonomprogrammet
Internationella marknadsföringsprogrammet
SACEKh19
SGBYFh19
SGEKOh19
SGIMFh19
I108 - idrottshallen Grön på högskolan
Obligatorisk närvaro
Upprop
ETN
12:30 - 14:00 Professionell idrottskarriär och arbetsliv
Psykologi - inriktning idrott och motion
SGPIAh19
SGPIMh19
I108 - idrottshallen Grön på högskolan
Obligatorisk närvaro
Upprop
HOV
12:30 - 14:00 Byggingenjör
Energiingenjör - förnybar energi
Utvecklingsingenjörsprogrammet
TGBGGh19
TGENFh19
TGUTVh19
I108 - idrottshallen Grön på högskolan
Obligatorisk närvaro
Upprop
ETN
14:15 - 15:15 Biomedicin - inriktning träningsfysiologi NGBTFh19 P221 Åsa Andersson Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
ETN
14:15 - 15:15 Miljö, innovation och hållbarhet NGMINh19 N106 Antonia Liess Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
ETN
14:15 - 15:15 Naturvård och artmångfald NGNTMh19 P215 Göran Sahlen Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
ETN
14:15 - 15:15 Civilekonomprogrammet
Ekonomprogrammet
SACEKh19
SGEKOh19
R1207 Titti Eliasson Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
ETN
14:15 - 15:15 Bygg- och fastighetsekonomprogrammet SGBYFh19 O104 Magnus Lindberg Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
ETN
14:15 - 15:15 Internationella marknadsföringsprogrammet SGIMFh19 O126 Thomas Helgesson Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
ETN
14:15 - 15:15 Professionell idrottskarriär och arbetsliv
Psykologi - inriktning idrott och motion
SGPIAh19
SGPIMh19
R4318 Linette Törnqvist Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
HOV
14:15 - 15:15 Byggingenjör TGBGGh19 O125 John Lindgren Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
ETN
14:15 - 15:15 Energiingenjör - förnybar energi TGENFh19 P217 Heidi Norrström Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
ETN
14:15 - 15:15 Utvecklingsingenjörsprogrammet TGUTVh19 O124 Leif Nordin Obligatorisk närvaro
Programsamling
Upprop
ETN
08:45 - 09:15 HL8002. Hälsa och livsstil
HL8002. Hälsa och livsstil
Masterprogram i hälsa och livsstil
Masterprogram i hälsa och livsstil
SAHOLh19(D)
SAHOLh19(D)
R4341 Ingrid Larsson Programstart
Upprop
HOV
 
Affärssystemprogrammet, SGASPh19, Miljö, innovation och hållbarhet, NGMINh19
 
Biomedicin - inriktning träningsfysiologi, NGBTFh19, Naturvård och artmångfald, NGNTMh19
 
Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, SGBYFh19, Nätverksdesign och datordrift, TGNVDh19
 
Byggingenjör, TGBGGh19, Organisering och ledning av arbete och välfärd, SGOAVh19
 
Civilekonomprogrammet, SACEKh19, Professionell idrottskarriär och arbetsliv, SGPIAh19
 
Civilingenjör i datateknik, TACDAh19, Psykologi - inriktning idrott och motion, SGPIMh19
 
Civilingenjör i intelligenta system, TACISh19, Samhällsförändring och social hållbarhet, SGSFHh19
 
Dataingenjör, TGDATh19, Sjuksköterskeprogrammet, H19SSKHD
 
Digital design och innovation, SGDDIh19, Sjuksköterskeprogrammet, H19SSKVG
 
Ekonomprogrammet, SGEKOh19, Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation, SGSSKh19
 
Elektroingenjör, TGELTh19
 
Energiingenjör - förnybar energi, TGENFh19
 
Förskollärarutbildning, LGFÖRh19
 
Grundlärarutbildning (åk 4-6), LA401h19
 
Grundlärarutbildning (åk F-3), LAF01h19
 
Hälsopedagogiskt program, SGHPEh19
 
IT-forensik och informationssäkerhet, TGITKh19
 
Internationella marknadsföringsprogrammet, SGIMFh19
 
Masterprogram i hälsa och livsstil, SAHOLh19(D)
 
Masterprogram i hälsa och livsstil, SAHOLh19(D)
 
Medie- och kommunikationsvetenskap - inriktning hälsa, SGMKHh19
 
Mekatronikingenjör, TGMEKh19