Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Aug  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2012-07-01 - 2021-01-19

Tid Programtillfälle Kurstillfälle Moment Lärare Lokal/Plats Bokningstext
v 33 Lö 2020-08-15 v 33
09:00 - 13:00 H2ZUL_SEMPG, Ekonomprogrammet, H2ZXH_SPMGG, Sport Managementprogrammet FÖ1044_H327M, Organisation och marknadsföring A Omtentamen Sara Otterskog Borlänge, 244, Borlänge, 247, Borlänge, 330
v 34 Må 2020-08-17 v 34
09:00 - 13:00 H2V9B_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram BY2018_H32M2, Vägplanering Omtentamen Ove Sundmark Borlänge, 244 2
09:00 - 13:00 H2ZYT_TTBRB, Tekniskt basår, V33Y2_TTEKB, Teknisk bastermin FY0007_V34FW, Fysik 2 Omtentamen Matias Hautamäki Borlänge, 244 2
09:00 - 13:00 H325P_TBARG, Byggarbetsledare, H325Q_TBOSG, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet, H325S_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram BY1053_H32H7, Arkitektur och byggande Omtentamen Hans Persson Borlänge, 244 10
11:00 - 12:00 H2T5S_KDTMG, Grafisk design för digitala och tryckta medier Kandidatprogram, H2V9E_KGDDG, Grafisk design för digitala och tryckta medier - Kandidatprogram, H2XD4_KGDDG, Grafisk design för digitala och tryckta medier - Kandidatprogram IK1093_H2VT9, Prepress, IK1093_H2YAL, Prepress, IK1093_H32XH, Prepress Datortentamen Michael Nilsson Borlänge, 343
14:00 - 18:00 H2UZ7_SEMPG, Ekonomprogrammet, H2UZB_SPMAG, Sport Managementprogrammet FÖ1047_V2YE9, Ekonomistyrning B Omtentamen Ravi Dar Borlänge, 330
14:00 - 18:00 H2WTS_SEMPG, Ekonomprogrammet, H2Y8T_SPMGG, Sport Managementprogrammet GFÖ2B6_V34LY, Ekonomistyrning B Omtentamen Ravi Dar Borlänge, 244, Borlänge, 330 20
  Ti 2020-08-18
09:00 - 13:00 H2V97_TETPG, Energiteknikerprogrammet BY1037_H2Y6D, Installationsteknik för energitekniker Omtentamen Tomas Persson Borlänge, 244 1
09:00 - 13:00 H2XCW_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram, H2XD3_TEHIG, Energi Högskoleingenjörsprogram BY1061_V33GJ, Installationsteknik och dimensionering Omtentamen Tomas Persson Borlänge, 244 5
09:00 - 13:00 H2Y9E_TBARG, Byggarbetsledare BY1044_V34QR, Installationsteknik Omtentamen Tomas Persson Borlänge, 244 1
09:00 - 12:00 H32AP_TEHPG, Energi Högskoleingenjörsprogram, H32R3_TPOKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram IE1062_H32FW, Industriell ekonomi med kalkylering Omtentamen Göran Land Borlänge, 244 5
09:00 - 13:00 H35ZA_TIHEG, Industriell ekonomi - Högskoleexamen 120 högskolepoäng GIE26L_V36Q3, Industriell ekonomi - logistik och Supply Chain Management Omtentamen Göran Land Borlänge, 244
09:00 - 12:00 GIE26M_H32RF, Industriell ekonomi - organisation och ledarskap Omtentamen Göran Land Borlänge, 244
14:00 - 18:00 H2ZUL_SEMPG, Ekonomprogrammet NA1032_V33HD, Makroekonomi, introduktion Omtentamen Anna Klerby Borlänge, 244, Borlänge, 330
14:00 - 18:00 NA1025_V33HS, Makroekonomi, introduktion - Distans, NA1025_V33HX, Makroekonomi, introduktion - Distans, NA1025_V34PH, Makroekonomi, introduktion - Distans Omtentamen Anna Klerby Borlänge, 247
  On 2020-08-19
09:00 - 13:00 H2WUT_TTMYA, Magisterprogram i Materialteknik, H2XD8_TTMYA, Magisterprogram i Materialteknik MP2038_H2YLM, Metallers mekaniska egenskaper Omtentamen Kumar Babu Surreddi Borlänge, 244 1
09:00 - 13:00 H2ZKY_TMMPA, Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling, H2ZKZ_TMMPA, Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling GMP29J_H33KC, Metallers mekaniska egenskaper Omtentamen Kumar Babu Surreddi Borlänge, 244
09:00 - 13:00 H2ZQR_STMGG, International Tourism Management, H2ZQS_STMGG, International Tourism Management TR1036_H3272, Turismteori och praxis, TR1036_H3273, Turismteori och praxis Omtentamen Ioanna Farsari Borlänge, 244 6
09:00 - 13:00 H2ZUK_SPEAG, Personal- och arbetslivsprogram PA1021_H2ZVB, Arbetsrättens grunder Omtentamen Marcus Berglund Borlänge, 244 4
09:00 - 13:00 H325P_TBARG, Byggarbetsledare, H325Q_TBOSG, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet, H325S_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram BY1015_H32H6, Byggmaterial Omtentamen Ove Sundmark Borlänge, 244 0
14:00 - 19:00 H2V9B_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram BY2009_H32LW, Konstruktionsteknik Omtentamen Fredrik Lindberg Borlänge, 244 5
14:00 - 19:00 H2XD5_TMPKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram MT1060_V34EE, Hållfasthetslära Omtentamen Pasi Juujärvi Borlänge, 244
  To 2020-08-20
09:00 - 13:00 H2V9F_TMPKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram GMT25B_V34EK, Kvalitetsteknik Omtentamen Mats Anderson Borlänge, 244 3
09:00 - 13:00 H2ZYT_TTBRB, Tekniskt basår, V33Y2_TTEKB, Teknisk bastermin MA0013_V342D, Matematik 4 Omtentamen Pia Wallén Borlänge, 244 3
09:00 - 13:00 H325P_TBARG, Byggarbetsledare, H325Q_TBOSG, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet, H325S_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram BY1055_V33FY, Byggprojekt småhus Omtentamen Rolf Höckerlind Borlänge, 244 15
14:00 - 18:00 H2ZUL_SEMPG, Ekonomprogrammet FÖ1044_H327M, Organisation och marknadsföring A Omtentamen Carina Holmgren Borlänge, 244 20
14:00 - 19:00 H32AP_TEHPG, Energi Högskoleingenjörsprogram MT1071_V34E5, Mekanik för energiingenjörer Omtentamen Matias Hautamäki Borlänge, 244
  Fr 2020-08-21
09:00 - 13:00 H2UZ7_SEMPG, Ekonomprogrammet GFÖ225_H3284, Koncernredovisning och revision, GFÖ225_H32N8, Koncernredovisning och revision Omtentamen Monica Sandbacka Borlänge, 244 2
09:00 - 12:00 H2V9B_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram, H2Y9E_TBARG, Byggarbetsledare GIE29P_V343B, Ledar- och entreprenörskap Omtentamen Göran Land Borlänge, 244 5 SF+1h
09:00 - 13:00 H2ZKY_TMMPA, Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling, H2ZKZ_TMMPA, Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling AMT23D_V34J3, Avancerad produktutveckling, AMT23D_V34T9, Avancerad produktutveckling, AMT23D_V34TA, Avancerad produktutveckling Omtentamen Roger Johansson Borlänge, 244 3
14:00 - 18:00 H2XD6_DSYPG, Systemvetenskapliga programmet FÖ1009_H32L7, Ekonomistyrning, grundläggande, FÖ1009_H32NA, Ekonomistyrning, grundläggande Omtentamen Monica Sandbacka Borlänge, 244, Borlänge, 330
  Lö 2020-08-22
09:00 - 14:00 H2XD5_TMPKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram MT1057_H332Q, Mekanik Omtentamen Pasi Juujärvi Borlänge, 330 7
09:00 - 13:00 H325P_TBARG, Byggarbetsledare, H325Q_TBOSG, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet, H325S_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram BY1055_V33FY, Byggprojekt småhus Omtentamen Ove Sundmark Borlänge, 244 0
09:00 - 14:00 GRV266_H32R7, Beskattningsrätt, GRV266_H32R8, Beskattningsrätt Omtentamen Camilla Widerlöv Borlänge, 244 15 MH 15:00
15:00 - 16:00 H2ZUL_SEMPG, Ekonomprogrammet NA1032_V33HD, Makroekonomi, introduktion Dugga Anna Klerby Borlänge, 244 15
v 35 Må 2020-08-24 v 35
09:00 - 13:00 H2ZKY_TMMPA, Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling, H2ZKZ_TMMPA, Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling GMP29H_H33KB, Pulvermetallurgi med additiv tillverkning, GMP29H_H33KD, Pulvermetallurgi med additiv tillverkning, GMP29H_H33KE, Pulvermetallurgi med additiv tillverkning Omtentamen Kumar Babu Surreddi Borlänge, 244 2
09:00 - 12:00 H2ZUL_SEMPG, Ekonomprogrammet, H2ZXH_SPMGG, Sport Managementprogrammet FÖ1069_V33G8, Ekonomistyrning och redovisning A Omtentamen Monica Sandbacka Borlänge, 244, Borlänge, 330 20
09:00 - 13:00 H2ZYT_TTBRB, Tekniskt basår, V33Y2_TTEKB, Teknisk bastermin FY0006_V34FV, Fysik 1b2 Omtentamen Matias Hautamäki Borlänge, 244 2
09:00 - 13:00 H325P_TBARG, Byggarbetsledare, H325S_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram BY1054_V33FZ, Vägteknik Omtentamen Ove Sundmark Borlänge, 330 5
09:00 - 13:00 NA1003_H32MQ, Finansiell ekonomi, NA1003_H32MR, Finansiell ekonomi Omtentamen Patrik Arousell Borlänge, 244 1
14:00 - 19:00 H2V9B_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram, H2VM3_TEHIG, Energi Högskoleingenjörsprogram, H2XD3_TEHIG, Energi Högskoleingenjörsprogram, H2XD5_TMPKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram MA1042_H33CJ, Flervariabelanalys Omtentamen Per Wallén Borlänge, 245 3
14:00 - 19:00 H2XCW_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram, H32AP_TEHPG, Energi Högskoleingenjörsprogram GMA28W_V33GH, Linjär algebra Omtentamen Per Wallén Borlänge, 244 20
14:00 - 19:00 H325Q_TBOSG, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet MA1041_V33G5, Matematik för bygg- och samhällsplanerare Omtentamen Per Wallén Borlänge, 245 5
  Ti 2020-08-25
09:00 - 13:00 H2UZ7_SEMPG, Ekonomprogrammet NA1033_H328L, Mikroekonomi, fortsättningskurs, NA1033_H328N, Mikroekonomi, fortsättningskurs Omtentamen Lena Nerhagen Borlänge, 244 2
09:00 - 13:00 H2WTS_SEMPG, Ekonomprogrammet NA1035_H327Z, Mikroekonomi, introduktion Omtentamen Charlie Lindgren Borlänge, 244 20
14:00 - 18:00 H2WT7_DMBIA, Masterprogram i Business Intelligence, H2WT8_DMBIA, Masterprogram i Business Intelligence, H2WTL_SNEKA, Magisterprogram i nationalekonomi, H2WWL_SNEKA, Magisterprogram i nationalekonomi NA3009_H2WWW, Ekonomi och ledarskap, NA3009_H2XWT, Ekonomi och ledarskap Omtentamen Lena Nerhagen Borlänge, 244 4
14:00 - 18:00 H2ZNH_TMSTA, Masterprogram i solenergiteknik, H2ZNK_TSETA, Magisterprogram i solenergiteknik, H2ZSD_TMIEA, Magisterprogram i Energieffektivt byggande, H2ZSE_TMIEA, Magisterprogram i Energieffektivt byggande EG3015_H32EP, Solstrålning och solgeometri, EG3015_H32EQ, Solstrålning och solgeometri, EG3015_H32RX, Solstrålning och solgeometri Omtentamen Mats Rönnelid Borlänge, 244 5
14:00 - 18:00 H325P_TBARG, Byggarbetsledare MA1036_H32ML, Matematik för byggarbetsledare Omtentamen Pia Wallén Borlänge, 244 10
14:00 - 18:00 H32R3_TPOKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram MT1070_V34ED, Tillverkningsteknik Omtentamen Mats Anderson Borlänge, 244 5
  On 2020-08-26
09:00 - 13:00 H2V9B_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram BY2023_H32LS, Förvaltning och ombyggnad Omtentamen Fredrik Lindberg Borlänge, 244 8
09:00 - 13:00 H2WUT_TTMYA, Magisterprogram i Materialteknik, H2XD8_TTMYA, Magisterprogram i Materialteknik MP1053_H2YLK, Metalliska material Omtentamen Karin Yvell Borlänge, 244 1
09:00 - 13:00 H2XD5_TMPKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram MP1052_H332R, Grundläggande materiallära Omtentamen Karin Yvell Borlänge, 244
09:00 - 13:00 H2ZYT_TTBRB, Tekniskt basår, V33Y2_TTEKB, Teknisk bastermin FY0007_V34FW, Fysik 2 Omtentamen Matias Hautamäki Borlänge, 244 2
09:00 - 13:00 H325Q_TBOSG, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet GSQ25G_H32HA, Fysisk planering, GSQ25G_H33PQ, Fysisk planering Omtentamen Therese Olsson Borlänge, 244 3
09:00 - 13:00 H32AP_TEHPG, Energi Högskoleingenjörsprogram EG1007_V34E6, Utvecklingsprojekt, konstruktion och tillverkning av en solfångare, del 1 Omtentamen Klaus Lorenz Borlänge, 244 2
09:00 - 13:00 V2YDN_SEFTG, Entreprenöriellt företagande FÖ1057_V2YDL, Perspektiv på företagande Omtentamen Louise Enström Borlänge, 244
14:00 - 18:00 H2WTR_SPEAG, Personal- och arbetslivsprogram PA1044_H2ZX7, Samspel i organisationen - gruppen Omtentamen Tina Forsberg Borlänge, 244 5
14:00 - 19:00 H2XCW_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram BY1030_V33GL, Byggstatik och hållfasthetslära Omtentamen Fredrik Lindberg Borlänge, 330
14:00 - 18:00 H2ZUK_SPEAG, Personal- och arbetslivsprogram PA1050_V33FG, Redovisning för personalvetare Omtentamen Louise Enström Borlänge, 244 15
14:00 - 18:00 H325S_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram IE1076_H32FR, Industriell ekonomi Omtentamen Göran Land Borlänge, 244 5
  To 2020-08-27
09:00 - 13:00 H2WTS_SEMPG, Ekonomprogrammet NA1034_H3282, Finansiella marknader och penningpolitik Omtentamen Lena Nerhagen Borlänge, 244, Borlänge, 245
09:00 - 13:00 H32AP_TEHPG, Energi Högskoleingenjörsprogram, H32R3_TPOKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram EG1003_H332N, Introduktion till hållbara energisystem Omtentamen Hans Ersson Borlänge, 244 5
14:00 - 18:00 H2WTS_SEMPG, Ekonomprogrammet, H2Y8T_SPMGG, Sport Managementprogrammet FÖ1046_V33GA, Redovisning B Omtentamen Monica Sandbacka Borlänge, 244 6
14:00 - 17:00 H2XD3_TEHIG, Energi Högskoleingenjörsprogram IE1075_V343A, Driftsäkerhet och kvalitetsstyrning Omtentamen Göran Land Borlänge, 244 5
14:00 - 18:00 H2ZYT_TTBRB, Tekniskt basår, V33Y2_TTEKB, Teknisk bastermin MA0013_V342D, Matematik 4 Omtentamen Pia Wallén Borlänge, 244 5
  Fr 2020-08-28
09:00 - 13:00 H2UZ7_SEMPG, Ekonomprogrammet RV1044_H3285, Obeståndsrätt, RV1044_H32NN, Obeståndsrätt Omtentamen Camilla Widerlöv Borlänge, 244 4
09:00 - 13:00 H2WTR_SPEAG, Personal- och arbetslivsprogram GPA26A_H32PP, Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori II Omtentamen Tina Forsberg Borlänge, 244 5
09:00 - 14:00 H2XCW_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram EG1000_H32LP, Energiteknik Omtentamen Johan Heier Borlänge, 244
09:00 - 14:00 H2XD5_TMPKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram MT1074_V34EJ, Maskinelement Omtentamen Pasi Juujärvi Borlänge, 244 8
09:00 - 14:00 ST1013_H32HH, Dataanalys och statistik I Omtentamen Ola Nääs Borlänge, 244 5
  Lö 2020-08-29
09:00 - 13:00 H2XCX_TBOSG, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet BY1068_H32HD, Byggprojektering, BY1068_H33E5, Byggprojektering Omtentamen Ove Sundmark Borlänge, 244 0
09:00 - 13:00 H2Y9E_TBARG, Byggarbetsledare BY1032_H32MX, Byggkonstruktioner Omtentamen Ove Sundmark Borlänge, 244 0
09:00 - 13:00 H325P_TBARG, Byggarbetsledare, H325Q_TBOSG, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet, H325S_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram BY1056_V33FX, Byggfysik Omtentamen Patrik Mosveen Borlänge, 244 20
v 40 On 2020-09-30 v 40
10:00 - 12:00 H2WTS_SEMPG, Ekonomprogrammet NA1029_H355F, Tillämpad matematik för nationalekonomer, NA1029_H359P, Tillämpad matematik för nationalekonomer Dugga Reza Mortazavi Borlänge, 244 15
13:00 - 16:00 H2WTR_SPEAG, Personal- och arbetslivsprogram GPA2FW_H36FU, Personalekonomi och lön Tentamen Monica Sandbacka Borlänge, 244, Borlänge, 247, Borlänge, 330
  Lö 2020-10-03
09:00 - 13:00 H34VJ_TEHPG, Energi Högskoleingenjörsprogram, H34VM_TPOKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram EG1003_H35XJ, Introduktion till hållbara energisystem Tentamen Hans Ersson Borlänge, 244, Borlänge, 247, Borlänge, 330
v 45 Ti 2020-11-03 v 45
13:00 - 17:00 H32AP_TEHPG, Energi Högskoleingenjörsprogram DT1064_H35XP, Programmeringsteknik och numeriska metoder Datortentamen Pascal Rebreyend Borlänge, 349
Dölj bokningar Länk till detta schema Grafiskt schema