Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Apr  
Gå till nästa månad

Tid Programtillfälle Kurstillfälle Moment Person Lokal/Plats
v 15 Ti 2020-04-07 v 15
08:00 - 14:00 Tentamen Anita Lidfors Borlänge. Lånekontor 2
09:00 - 13:00 H2XD4_KGDDG. Grafisk design för digitala och tryckta medier - Kandidatprogram GIK24G_V2ZN5. Färghantering och bildoptimering Omtentamen Michael Nilsson Borlänge. 330
14:00 - 18:00 H2ZUL_SEMPG. Ekonomprogrammet NA1032_V33HD. Makroekonomi, introduktion Tentamen Anna Klerby Borlänge. 323
v 16 Lö 2020-04-18 v 16
09:00 - 13:00 H2XD4_KGDDG. Grafisk design för digitala och tryckta medier - Kandidatprogram GIK22B_H2YBE. Introduktion till grafisk design och informatik Omtentamen Michael Nilsson Borlänge. 244
v 17 Må 2020-04-20 v 17
09:00 - 10:00 H2XD6_DSYPG. Systemvetenskapliga programmet IK1064_V3478. Datahantering och Problemlösning Dugga Roger G Nyberg Borlänge. 310
  To 2020-04-23
08:00 - 12:00 H2T5S_KDTMG. Grafisk design för digitala och tryckta medier Kandidatprogram, H2V9E_KGDDG. Grafisk design för digitala och tryckta medier - Kandidatprogram, H2XD4_KGDDG. Grafisk design för digitala och tryckta medier - Kandidatprogram IK1093_H2VT9. Prepress, IK1093_H2YAL. Prepress, IK1093_H32XH. Prepress Datortentamen Michael Nilsson Borlänge. 343
  Lö 2020-04-25
09:00 - 13:00 H2V9E_KGDDG. Grafisk design för digitala och tryckta medier - Kandidatprogram, H2XD4_KGDDG. Grafisk design för digitala och tryckta medier - Kandidatprogram GT1048_H2YAK. Trycksaksproduktion, GT1048_H32XG. Trycksaksproduktion Omtentamen Michael Nilsson Borlänge. 244
v 19 Ti 2020-05-05 v 19
09:00 - 13:00 H2UZ7_SEMPG. Ekonomprogrammet NA2001_V33HG. Mikroekonomi, NA2001_V342M. Mikroekonomi Omtentamen Catia Cialani Borlänge. 244
09:00 - 13:00 H2ZKY_TMMPA. Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling, H2ZKZ_TMMPA. Masterprogram i Materialteknik och Produktutveckling AMT23D_V34J3. Avancerad produktutveckling, AMT23D_V34T9. Avancerad produktutveckling, AMT23D_V34TA. Avancerad produktutveckling Tentamen Roger Johansson Borlänge. 244
  Fr 2020-05-08
09:00 - 13:00 H32AP_TEHPG. Energi Högskoleingenjörsprogram EG1007_V34E6. Utvecklingsprojekt, konstruktion och tillverkning av en solfångare, del 1 Tentamen Klaus Lorenz Borlänge. 330
v 20 Må 2020-05-11 v 20
09:00 - 13:00 H2UZ8_DISMG. IT säkerhet och mjukvarutestning - Kandidatprogram FY0007_V34FW. Fysik 2 Tentamen Matias Hautamäki Borlänge. 330
  On 2020-05-13
08:00 - 12:00 H2T5S_KDTMG. Grafisk design för digitala och tryckta medier Kandidatprogram, H2V9E_KGDDG. Grafisk design för digitala och tryckta medier - Kandidatprogram, H2XD4_KGDDG. Grafisk design för digitala och tryckta medier - Kandidatprogram IK1093_H2VT9. Prepress, IK1093_H2YAL. Prepress, IK1093_H32XH. Prepress Datortentamen Michael Nilsson Borlänge. 343
  Lö 2020-05-16
09:00 - 13:00 H2V9E_KGDDG. Grafisk design för digitala och tryckta medier - Kandidatprogram, H2XD4_KGDDG. Grafisk design för digitala och tryckta medier - Kandidatprogram GT1048_H2YAK. Trycksaksproduktion, GT1048_H32XG. Trycksaksproduktion Omtentamen Michael Nilsson Borlänge. 244
v 21 Må 2020-05-18 v 21
09:00 - 13:00 GIE29N_V33P9. Industriell ekonomi - Processer och projektledning Tentamen Göran Land Borlänge. 330
  Ti 2020-05-19
09:00 - 13:00 GIE26P_V33KN. Industriell ekonomi - grundläggande kurs Tentamen Göran Land Borlänge. 330
10:00 - 12:00 H2XD6_DSYPG. Systemvetenskapliga programmet IK1064_V3478. Datahantering och Problemlösning Dugga Pär Eriksson Borlänge. 310
  On 2020-05-20
09:00 - 13:00 GIE26N_V33KM. Industriell ekonomi - underhåll och kvalitet Tentamen Göran Land Borlänge. 330
v 24 Må 2020-06-08 v 24
08:00 - 12:00 H2T5S_KDTMG. Grafisk design för digitala och tryckta medier Kandidatprogram, H2V9E_KGDDG. Grafisk design för digitala och tryckta medier - Kandidatprogram, H2XD4_KGDDG. Grafisk design för digitala och tryckta medier - Kandidatprogram IK1093_H2VT9. Prepress, IK1093_H2YAL. Prepress, IK1093_H32XH. Prepress Datortentamen Michael Nilsson Borlänge. 343
v 34 Må 2020-08-17 v 34
08:00 - 12:00 H2T5S_KDTMG. Grafisk design för digitala och tryckta medier Kandidatprogram, H2V9E_KGDDG. Grafisk design för digitala och tryckta medier - Kandidatprogram, H2XD4_KGDDG. Grafisk design för digitala och tryckta medier - Kandidatprogram IK1093_H2VT9. Prepress, IK1093_H2YAL. Prepress, IK1093_H32XH. Prepress Datortentamen Michael Nilsson Borlänge. 343
v 35 Ti 2020-08-25 v 35
09:00 - 13:00 H2WTS_SEMPG. Ekonomprogrammet NA1035_H327Z. Mikroekonomi, introduktion Omtentamen Charlie Lindgren Borlänge. 244
  On 2020-08-26
09:00 - 13:00 V2YDN_SEFTG. Entreprenöriellt företagande FÖ1057_V2YDL. Perspektiv på företagande Omtentamen Louise Enström Borlänge. 244
Dölj bokningar Länk till detta schema Grafiskt schema