Tid Programtillfälle Kurstillfälle Moment Lärare Lokal/Plats Bokningstext
v 33 Mån 15/8 v 33
08:00 - 12:00 H2ZUK_SPEAG, Personal- och arbetslivsprogram GPA2CM_H35XC, Ekonomi- och verksamhetsstyrning för personalvetare Omtentamen Louise Enström Borlänge, 244
08:00 - 12:00 H34V6_SPEAG, Personal- och arbetslivsprogram GPA2LN_H38YX, Ekonomi- och verksamhetsstyrning för personalvetare Omtentamen Louise Enström Borlänge, 244
08:00 - 13:00 H35SA_TBTHG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram BY1030_V3AVZ, Byggstatik och hållfasthetslära Omtentamen Fredrik Lindberg Borlänge, 244
08:00 - 12:00 H387N_TPOKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram MT1067_H3942, Introduktion till mekanik och hållfasthetslära Omtentamen Pasi Juujärvi Borlänge, 245
08:00 - 12:00 H3883_TBYSG, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet, H388S_TBPFG, Byggteknik - Produktion och förvaltning, H388T_TBTHG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram GBY2J2_V3AVP, Husbyggnadsprojekt I - Små byggnader och bostadsområden Omtentamen Ove Sundmark Borlänge, 244
08:00 - 12:00 H388S_TBPFG, Byggteknik - Produktion och förvaltning, H388T_TBTHG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram BY1054_V3AVU, Vägteknik Omtentamen Ove Sundmark Borlänge, 244
  Tis 16/8
09:00 - 13:00 H325S_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram BY2018_H39HC, Vägplanering Omtentamen Ove Sundmark Borlänge, 244
09:00 - 13:00 H35SA_TBTHG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram, H35SB_TBPFG, Byggteknik - Produktion och förvaltning GBY2NB_H39VK, Byggproduktion och arbetsmiljö Omtentamen Veronica Dellfjord Borlänge, 244
09:00 - 13:00 H38BG_SPEAG, Personal- och arbetslivsprogram PA1021_H38YV, Arbetsrättens grunder Omtentamen Marcus Berglund Borlänge, 244
09:00 - 13:00 H38CG_SEPGR, Ekonomprogrammet GFÖ2F4_H38V7, Organisation och marknadsföring A Omtentamen Carina Holmgren Borlänge, 244
14:00 - 18:00 H3883_TBYSG, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet, H388S_TBPFG, Byggteknik - Produktion och förvaltning, H388T_TBTHG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram BY1053_H39H4, Arkitektur och byggande Omtentamen Hans Persson Borlänge, 245
  Ons 17/8
08:00 - 13:00 H325S_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram BY2010_H39H9, Geoteknik Omtentamen Fredrik Lindberg Borlänge, 244
08:00 - 13:00 H34VM_TPOKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram MT1060_V3AX8, Hållfasthetslära Omtentamen Pasi Juujärvi Borlänge, 244
08:00 - 12:00 H3883_TBYSG, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet, H388S_TBPFG, Byggteknik - Produktion och förvaltning, H388T_TBTHG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram GBY2J2_V3AVP, Husbyggnadsprojekt I - Små byggnader och bostadsområden Omtentamen Ove Sundmark Borlänge, 244
08:00 - 12:00 H389F_SMINA, Magisterprogram i nationalekonomi NA3011_H38JV, Ekonometri, NA3011_H38JY, Ekonometri, NA3011_H3A23, Ekonometri Omtentamen Reza Mortazavi Borlänge, 244
09:00 - 13:00 H385L_SPMGG, Sport Managementprogrammet, H38CG_SEPGR, Ekonomprogrammet GFÖ2F4_H38V7, Organisation och marknadsföring A Omtentamen Sara Otterskog Borlänge, 245
14:00 - 18:00 H325P_TBARG, Byggarbetsledare BY2019_H35YY, Husbyggnadssystem Omtentamen Hans Persson Borlänge, 244
14:00 - 16:00 H325S_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram GBY24K_V3729, Byggprojekt stora byggnader Omtentamen Hans Persson Borlänge, 244 Du01
14:00 - 16:00 H35SA_TBTHG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram GBY2RW_V3BTU, Husbyggnadsprojekt II – Byggprojekt stora byggnader Omtentamen Hans Persson Borlänge, 244 Moment 1
14:00 - 18:00 H35SB_TBPFG, Byggteknik - Produktion och förvaltning GBY2ME_H39WG, Husbyggnadssystem Omtentamen Hans Persson Borlänge, 244
14:00 - 18:00 H387N_TPOKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram, H38AA_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem, H38BQ_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem EG1003_H3935, Introduktion till hållbara energisystem, EG1003_H3936, Introduktion till hållbara energisystem Omtentamen Hans Ersson Borlänge, 244
16:00 - 18:00 H325S_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram GBY24K_V3729, Byggprojekt stora byggnader Omtentamen Hans Persson Borlänge, 244
16:00 - 18:00 H35SA_TBTHG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram GBY2RW_V3BTU, Husbyggnadsprojekt II – Byggprojekt stora byggnader Omtentamen Hans Persson Borlänge, 244 Moment 2
  Tors 18/8
08:00 - 13:00 H325S_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram BY2009_H39HA, Konstruktionsteknik Omtentamen Fredrik Lindberg Borlänge, 247
08:00 - 13:00 H34VM_TPOKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram MT1074_V3AXC, Maskinelement Omtentamen Pasi Juujärvi Borlänge, 244
  Fre 19/8
08:00 - 11:00 H34V9_SPMGG, Sport Managementprogrammet, H35SH_SEPGR, Ekonomprogrammet GFÖ2B6_V3AB3, Ekonomistyrning B Omtentamen Ravi Dar Borlänge, 244
08:00 - 12:00 H35QN_TBYSG, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet, H35SA_TBTHG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram, H35SB_TBPFG, Byggteknik - Produktion och förvaltning GBY2NG_H39WF, Byggplanering och arbetsmiljö Omtentamen Veronica Dellfjord Borlänge, 244
08:00 - 11:00 H37VJ_DDCMA, Data Science: Masterprogram, V39PY_DBIMA, Business Intelligence: Magisterprogram, V39PZ_DDCMA, Data Science: Masterprogram AMI22T_V3A6S, Statistisk inlärning, AMI22T_V3A73, Statistisk inlärning Omtentamen Ilias Thomas Borlänge, 244
08:00 - 12:00 H387N_TPOKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram MT1070_V3AX7, Tillverkningsteknik Omtentamen Mats Anderson Borlänge, 244
08:00 - 12:00 H388S_TBPFG, Byggteknik - Produktion och förvaltning, H388T_TBTHG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram GBY2GC_H39H6, BIM i byggprocessen Omtentamen Hans Persson Borlänge, 244
08:00 - 12:00 H389F_SMINA, Magisterprogram i nationalekonomi NA3007_V3AF7, Välfärdsekonomisk analys av samhälleliga projekt, NA3007_V3AF8, Välfärdsekonomisk analys av samhälleliga projekt Omtentamen Reza Mortazavi Borlänge, 244
08:00 - 12:00 H38AA_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem GET2K5_V3AWU, Ellära Omtentamen Hans Ersson Borlänge, 244
08:00 - 12:00 GSQ2PH_H3A2S, Fysisk planering III - genomförande och juridisk fördjupning Omtentamen Stina Johansson Borlänge, 244
v 34 Mån 22/8 v 34
09:00 - 13:00 H2ZUL_SEMPG, Ekonomprogrammet NA1033_H38XM, Mikroekonomi, fortsättningskurs, NA1033_H38XN, Mikroekonomi, fortsättningskurs, NA1033_H39ZU, Mikroekonomi, fortsättningskurs Omtentamen Catia Cialani Borlänge, 244
09:00 - 13:00 H325P_TBARG, Byggarbetsledare, H325S_TBTEG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram, H35SB_TBPFG, Byggteknik - Produktion och förvaltning BY1062_V36YM, Fastighetsförvaltning, GBY2RX_V3BKW, Fastighetsförvaltning Omtentamen Stina Johansson Borlänge, 244
09:00 - 13:00 H34VJ_TEHPG, Energi Högskoleingenjörsprogram, H34VM_TPOKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram, H359Y_THHEG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem FY1018_H3933, Termodynamik, FY1018_H39R4, Termodynamik Omtentamen Matias Hautamäki Borlänge, 244
09:00 - 13:00 H35QN_TBYSG, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet GSQ2J4_V3AVR, Regional och ekonomisk planering Omtentamen Gabriella Haglund Borlänge, 244
09:00 - 13:00 H388S_TBPFG, Byggteknik - Produktion och förvaltning GMA2EY_H39H8, Byggmatematik Omtentamen Pia Wallén Borlänge, 244
09:00 - 13:00 H38AA_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem, H38BQ_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem GEG2JP_V3AWV, Utvecklingsprojekt, tillverkning av en solfångare, GEG2JP_V3AWW, Utvecklingsprojekt, tillverkning av en solfångare Omtentamen Tomas Persson Borlänge, 244
  Tis 23/8
08:00 - 13:00 H35SA_TBTHG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram, H387N_TPOKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram, H38AA_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem, H38BQ_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem GMA28W_V3AVX, Linjär algebra, GMA28W_V3AVY, Linjär algebra Omtentamen Per Wallén Borlänge, 244
08:00 - 12:00 H388S_TBPFG, Byggteknik - Produktion och förvaltning, H388T_TBTHG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram BY1056_V3AVT, Byggfysik Omtentamen Tomas Persson Borlänge, 244
08:00 - 12:00 H38BG_SPEAG, Personal- och arbetslivsprogram GPA2JV_V3AGP, Redovisning för personalvetare Omtentamen Louise Enström Borlänge, 244
09:00 - 13:00 H34V7_DITMG, IT-säkerhet och mjukvarutestning – kandidatprogram GMI24H_V3A89, Algoritmer och mjukvarudesign Omtentamen Hans Edy Mårtensson Borlänge, 348
14:00 - 18:00 H2ZUL_SEMPG, Ekonomprogrammet NA1036_H38XP, Makroekonomi, fortsättning, NA1036_H38XQ, Makroekonomi, fortsättning, NA1036_H39XP, Makroekonomi, fortsättning Omtentamen Catia Cialani Borlänge, 244
14:00 - 18:00 H32R3_TPOKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram, H34VM_TPOKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram GMP2LL_H39KZ, Grundläggande materiallära, MP1052_H35XT, Grundläggande materiallära Omtentamen Kumar Babu Surreddi Borlänge, 244
14:00 - 17:00 H34VJ_TEHPG, Energi Högskoleingenjörsprogram, H359Y_THHEG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem EG1012_V3AKV, Strömningslära, EG1012_V3AWQ, Strömningslära, EG1012_V3AWX, Strömningslära, EG1012_V3B6E, Strömningslära, EG1012_V3B6T, Strömningslära Omtentamen Xingxing Zhang Borlänge, 244
14:00 - 18:00 H3883_TBYSG, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet GBY2GR_H39NL, Fysisk planering I – detaljplanering och samhällsbyggandets grunder Omtentamen Therese Olsson Borlänge, 244
14:00 - 18:00 FÖ1046_V3AB4, Redovisning B Omtentamen Monica Sandbacka Borlänge, 244
  Ons 24/8
08:00 - 12:00 H34VJ_TEHPG, Energi Högskoleingenjörsprogram, H359Y_THHEG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem, H386K_TMSTA, Masterprogram i solenergiteknik ET2011_H3BZZ, Aktiva elnät, ET2011_H3C26, Aktiva elnät, ET2011_H3CGZ, Aktiva elnät, ET2011_H3CH2, Aktiva elnät, ET2011_H3CH3, Aktiva elnät Omtentamen Johan Heier Borlänge, 244
08:00 - 12:00 H35QN_TBYSG, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet GSQ2L8_V3BBK, Fysisk planering II - översiktsplanering Omtentamen Therese Olsson Borlänge, 244
08:00 - 13:00 H35SA_TBTHG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram EG1000_H398L, Energiteknik Omtentamen Johan Heier Borlänge, 244
08:00 - 12:00 H387N_TPOKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram, H38AA_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem, H38BQ_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem IE1062_H3926, Industriell ekonomi med kalkylering, IE1062_H3927, Industriell ekonomi med kalkylering Omtentamen Ola Norrbelius Borlänge, 244
08:00 - 13:00 H3883_TBYSG, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet ST1013_V3AVL, Dataanalys och statistik I Omtentamen Ola Nääs Borlänge, 244
14:00 - 18:00 H35SB_TBPFG, Byggteknik - Produktion och förvaltning GBY2NF_H39WE, Byggkonstruktioner Omtentamen Ove Sundmark Borlänge, 244
  Fre 26/8
08:00 - 12:00 H2ZUL_SEMPG, Ekonomprogrammet NA2001_V3AAN, Mikroekonomi, NA2001_V3AAQ, Mikroekonomi Omtentamen Catia Cialani Borlänge, 244
08:00 - 12:00 H32AP_TEHPG, Energi Högskoleingenjörsprogram ET1025_H35XN, Ellära del 2 Omtentamen Hans Ersson Borlänge, 244 Mom1
08:00 - 12:00 H34VJ_TEHPG, Energi Högskoleingenjörsprogram, H359Y_THHEG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem, H35SA_TBTHG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram BY1061_V3AVV, Installationsteknik och dimensionering, BY1061_V3AVW, Installationsteknik och dimensionering Omtentamen Ove Sundmark Borlänge, 244
08:00 - 12:00 H34VM_TPOKG, Maskinteknik: Produkt- och Konstruktionsutveckling - Högskoleingenjörsprogram ET1022_V3AXA, Grundläggande ellära för maskinteknik Omtentamen Hans Ersson Borlänge, 244 Mom1
08:00 - 12:00 H35SB_TBPFG, Byggteknik - Produktion och förvaltning GBY2RN_V3BE6, Installationsteknik Omtentamen Ove Sundmark Borlänge, 244
08:00 - 12:00 H389F_SMINA, Magisterprogram i nationalekonomi NA3005_V3AF5, Mikroekonomi, avancerad, NA3005_V3AF6, Mikroekonomi, avancerad Omtentamen Catia Cialani Borlänge, 244
08:00 - 12:00 H38AA_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem, H38BQ_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem GET2K5_V3AWT, Ellära, GET2K5_V3AWU, Ellära Omtentamen Hans Ersson Borlänge, 244 Mom 2
v 36 Mån 5/9 v 36
08:00 - 12:00 H34V6_SPEAG, Personal- och arbetslivsprogram GPA2K3_V3AGW, Marknadsföring för personalvetare Omtentamen Sara Otterskog Borlänge, 245
v 38 Tors 22/9 v 38
15:00 - 17:00 NA1029_H3C4M, Tillämpad matematik för nationalekonomer, NA1029_H3C4N, Tillämpad matematik för nationalekonomer Dugga Reza Mortazavi Borlänge, 245
v 39 Ons 28/9 v 39
08:00 - 17:00 H34V7_DITMG, IT-säkerhet och mjukvarutestning – kandidatprogram GDT2JN_H3BP5, Datakommunikation 2 Praktiskt prov, Tentamen Thomas Kvist Borlänge, 347
  Fre 30/9
08:00 - 12:00 H3BVB_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem, H3BVC_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem EG1003_H3CR5, Introduktion till hållbara energisystem Tentamen Hans Ersson Borlänge, 244
v 42 Fre 21/10 v 42
08:00 - 12:00 H388T_TBTHG, Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram, H3BVB_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem, H3BVC_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem GMA25V_H3BV6, Envariabelanalys, GMA25V_H3CNF, Envariabelanalys Tentamen Per Wallén Borlänge, 245, Borlänge, 247, Borlänge, 244
14:00 - 18:00 H385L_SPMGG, Sport Managementprogrammet, H38CG_SEPGR, Ekonomprogrammet GFÖ2FF_H3BPD, Vetenskap och metod I Tentamen Ravi Dar Borlänge, 245, Borlänge, 247, Borlänge, 244
v 44 Mån 31/10 v 44
08:00 - 12:00 H35QN_TBYSG, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet GSQ2PH_H3BV2, Fysisk planering III - genomförande och juridisk fördjupning, GSQ2PH_H3D35, Fysisk planering III - genomförande och juridisk fördjupning Tentamen Stina Johansson Borlänge, 244
08:00 - 12:00 NA1029_H3C4M, Tillämpad matematik för nationalekonomer, NA1029_H3C4N, Tillämpad matematik för nationalekonomer Tentamen Reza Mortazavi Borlänge, 245
13:00 - 15:00 H34V7_DITMG, IT-säkerhet och mjukvarutestning – kandidatprogram GDT2JN_H3BP5, Datakommunikation 2 Tentamen Thomas Kvist Borlänge, 348
  Tis 1/11
08:00 - 12:00 H38CG_SEPGR, Ekonomprogrammet NA1035_H3BPC, Mikroekonomi, introduktion Tentamen Mats Gezelius Borlänge, 244
  Ons 2/11
08:00 - 17:00 H34V7_DITMG, IT-säkerhet och mjukvarutestning – kandidatprogram GDT2JN_H3BP5, Datakommunikation 2 Praktiskt prov, Tentamen Thomas Kvist Borlänge, 347
14:00 - 18:00 H3BC9_TMIEA, Magisterprogram i Energieffektivt byggande BY3001_H3CCA, Energieffektiva byggnader, BY3001_H3D2T, Energieffektiva byggnader Tentamen Xingxing Zhang Borlänge, 244
  Tors 3/11
08:00 - 17:00 H34V7_DITMG, IT-säkerhet och mjukvarutestning – kandidatprogram GDT2JN_H3BP5, Datakommunikation 2 Praktiskt prov, Tentamen Thomas Kvist Borlänge, 347
08:00 - 12:00 H3B54_SPEAG, Personal- och arbetslivsprogram PA1021_H3BU7, Arbetsrättens grunder Tentamen Marcus Berglund Borlänge, 245, Borlänge, 247, Borlänge, 244
v 48 Tis 29/11 v 48
08:00 - 12:00 NA1029_H3C4M, Tillämpad matematik för nationalekonomer, NA1029_H3C4N, Tillämpad matematik för nationalekonomer Omtentamen Reza Mortazavi Borlänge, 245

  Ändrade inom de senaste 12 timmarna.