Tid
Programtillfälle
Kurstillfälle
Moment
Lärare, Person
Lokal/Plats
v 49 Ons 6/12 v 49
09:00 - 12:00 GMT2WL_H3G3X, 3D-printing översiktskurs, GMT2WL_H3G3Y, 3D-printing översiktskurs Omdugga Johan Olsson, Nathalie Fridell, Nicole Saldes Internet, Examination_O
13:00 - 15:30 H3B4Y_TIHEG, Industriell ekonomi – högskoleexamen GIE2L7_H3ES4, Lean Omtentamen Göran Land, Nathalie Fridell, Nathalie Päätalo, Nicole Saldes Internet, Examination_A
13:00 - 15:30 H3FP2_THIHG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem, H3FP3_THIHG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem GIE26P_H3ERY, Industriell ekonomi - grundläggande kurs, GIE26P_H3GEG, Industriell ekonomi - grundläggande kurs Omtentamen Göran Land, Marissa Ernlund, Nathalie Fridell, Nathalie Päätalo, Nicole Saldes Internet, Examination_A, Internet, Examination_B
18:00 - 21:00 GFR27Q_H3FPK, Franska II: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande, GFR27Q_H3FPZ, Franska II: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande Onlinetentamen Mette Ruiz, Nathalie Fridell, Nathalie Päätalo Internet, Examination_E
18:00 - 22:00 GFR2HZ_H3FQJ, Franska: Förberedande kurs IV Onlinetentamen Mette Ruiz, Nathalie Fridell, Nathalie Päätalo Internet, Examination_E
18:00 - 21:00 GIT2Y8_H3FBP, Italienska A: Kultur och samhälle, GIT2Y8_H3FBR, Italienska A: Kultur och samhälle Onlinetentamen Gianluca Colella, Ingela Johansson, Marissa Ernlund Internet, Examination_A
  Tors 7/12
15:00 - 18:00 GSK2PP_H3F3A, Politiska system i jämförande perspektiv, GSK2PP_H3F4E, Politiska system i jämförande perspektiv, GSK2PP_H3GYH, Politiska system i jämförande perspektiv Tentamen Ulf Hansson, Bodil Nordström, Eva Maritz, Jenny Lundin, Olga Vamling Internet, Examination_A, Internet, Examination_B
  Fre 8/12
09:00 - 13:00 V35T4_SENTG, Entreprenöriellt företagande GFÖ2BC_H38CP, Ekonomistyrning A Omtentamen Klas Sundberg, Jenny Lundin, Olga Vamling Internet, Examination_C
09:00 - 13:00 GFÖ2PJ_H3EVM, Ekonomistyrning A, GFÖ2PJ_H3FXP, Ekonomistyrning A Omtentamen Klas Sundberg, Eva Maritz, Helena Bellardini, Jenny Lundin, Olga Vamling Internet, Examination_C, Internet, Examination_D
v 50 Mån 11/12 v 50
14:00 - 18:00 H3EB8_TMIEA, Magisterprogram i energieffektivt byggande, H3EB9_TMSTA, Masterprogram i solenergiteknik, H3EBA_TSETA, Magisterprogram i solenergiteknik, H3ELL_TMIEA, Magisterprogram i energieffektivt byggande EG3015_H3ENS, Solstrålning och solgeometri, EG3015_H3EQX, Solstrålning och solgeometri, EG3015_H3ET4, Solstrålning och solgeometri Omtentamen Mats Rönnelid, Nathalie Fridell, Nathalie Päätalo, Nicole Saldes, Olga Vamling Internet, Examination_O, Internet, Examination_P
15:00 - 17:00 GSP2SR_H3FEV, Spanska I: Språkfärdighet och grammatik, GSP2SR_H3FF7, Spanska I: Språkfärdighet och grammatik, GSP2W8_H3FFL, Spanska I med didaktisk inriktning, GSP2W8_H3GCX, Spanska I med didaktisk inriktning Onlinetentamen Pierre Andersson Internet, Examination_D, Internet, Examination_E, Internet, Examination_F
18:00 - 20:30 GFR2HW_H3FQF, Franska: Förberedande kurs I Onlinetentamen Mette Ruiz Internet, Examination_C
18:00 - 20:00 GIT26V_H3F8D, Italienska B: Grammatik och skriftlig produktion Onlinetentamen Gianluca Colella Internet, Examination_A
  Tis 12/12
09:00 - 14:00 GSS2BY_H3FHY, Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv, GSS2BY_H3GXM, Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv, GSS2BY_V3DUU, Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv, GSS2FK_H3FJP, Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning, GSS2XE_V3EBP, Svenska som andraspråk för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90 hp). Ingår i Lärarlyftet. Omtentamen Elisabet Odevik Internet, Examination_A
18:00 - 20:30 GFR2HX_H3FQG, Franska: Förberedande kurs II Onlinetentamen Victor Jorméus Internet, Examination_E
18:00 - 21:00 GIT2GV_H3FBM, Italienska C: Äldre litteratur med textanalys Onlinetentamen Vera Nigrisoli Wärnhjelm, Marissa Ernlund, Nathalie Päätalo Internet, Examination_A
18:00 - 21:00 GIT2TF_H3F8C, Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, GIT2TF_H3FBH, Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Onlinetentamen Gianluca Colella Internet, Examination_A
  Ons 13/12
19:00 - 20:30 PR1018_H3FDG, Portugisiska: Grundläggande kurs I, PR1018_H3FDU, Portugisiska: Grundläggande kurs I Onlineomtentamen Alda Lentina, Christina Mäcs Romander, Norma Wikström Internet, Examination_A
  Tors 14/12
09:00 - 13:00 H38AA_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem, H38BQ_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem GEG2UE_H3EY9, Energieffektivisering Onlinetentamen Eva Karlsson, Eva Maritz, Olga Vamling Internet, Examination_A
17:00 - 17:45 GIT247_H3F89, Italienska: Nybörjarkurs I, GIT247_H3FBE, Italienska: Nybörjarkurs I Onlinetentamen Alessandro Aresti Internet, Examination_A, Internet, Examination_B, Internet, Examination_C
19:00 - 21:00 GIT247_H3F89, Italienska: Nybörjarkurs I, GIT247_H3FBE, Italienska: Nybörjarkurs I Onlinetentamen Alessandro Aresti Internet, Examination_A, Internet, Examination_B, Internet, Examination_C
  Fre 15/12
09:00 - 13:00 GSK2PS_H3F34, Internationella relationer, GSK2PS_H3F57, Internationella relationer, GSK2PS_H3GYF, Internationella relationer Onlinetentamen Jenny Lönnemyr Internet, Examination_B, Internet, Examination_C, Internet, Examination_D
09:00 - 13:00 GSV26X_H3FTH, Svenska med didaktisk inriktning I, GSV26X_H3GWT, Svenska med didaktisk inriktning I Onlineomtentamen Solveig Malmsten Internet, Examination_F
14:00 - 18:00 NA1025_H3FZV, Makroekonomi, introduktion - Distans Onlineomtentamen Mats Gezelius, Nicole Saldes, Olga Vamling Internet, Examination_P
14:00 - 17:00 SS1063_H3FJC, Nybörjarsvenska för internationella studenter IV, SS1063_H3FK3, Nybörjarsvenska för internationella studenter IV Tentamen Christiane Ederyd, Nicole Saldes, Olga Vamling Internet, Examination_P
15:00 - 19:00 GSO2UA_H3F7K, Sociologi I, GSO2UA_H3GYJ, Sociologi I Onlineomtentamen Maria Melin Internet, Examination_A
18:00 - 21:00 GFR27R_H3FPN, Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, GFR27R_H3FQ4, Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, GFR27R_H3GXA, Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, GFR2R4_H3HGY, Franska II med didaktisk inriktning Onlinetentamen André Leblanc Internet, Examination_C
v 51 Mån 18/12 v 51
14:00 - 15:00 GSP2SL_H3FET, Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet, GSP2SL_H3FF5, Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet, GSP2SL_H3FFS, Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet, GSP2SL_H3GWM, Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet, GSP2W8_H3FFL, Spanska I med didaktisk inriktning, GSP2W8_H3GCX, Spanska I med didaktisk inriktning Onlineomtentamen Arantxa Santos Muñoz Internet, Examination_D
16:30 - 18:00 GIH35P_H3HHX, Träningslära: styrkelyft för öppen klass och veteraner Onlinetentamen Karin Strömqvist Bååthe Internet, Examination_E, Internet, Examination_F
18:00 - 21:00 GFR2AB_H3FPJ, Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag, GFR2AB_H3FPY, Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag, GFR2AB_H3FQS, Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag, GFR2WA_H3FQL, Franska I med didaktisk inriktning, GFR2WA_H3GCJ, Franska I med didaktisk inriktning Tentamen Mattias Aronsson Internet, Examination_A, Internet, Examination_B
  Tis 19/12
09:00 - 13:00 NA1003_H3FXN, Finansiell ekonomi Omtentamen Alemu Tulu Chala, Ulrika Arvidsson Internet, Examination_P
09:00 - 13:00 NA1003_V3EDE, Finansiell ekonomi, NA1003_V3EDF, Finansiell ekonomi, NA1003_V3EM3, Finansiell ekonomi Omtentamen Alemu Tulu Chala, Leni-Helena Tidblad, Nicole Saldes Internet, Examination_P
09:00 - 13:00 NA1024_H3FZU, Mikroekonomi, introduktion - Distans Onlineomtentamen Mats Gezelius Internet, Examination_P
18:00 - 20:30 GFR2HY_H3FQH, Franska: Förberedande kurs III Onlinetentamen Mette Ruiz Internet, Examination_C
18:00 - 19:30 PR1018_H3FDG, Portugisiska: Grundläggande kurs I, PR1018_H3FDU, Portugisiska: Grundläggande kurs I Onlinetentamen Alda Lentina Internet, Examination_A, Internet, Examination_B
  Tors 21/12
09:00 - 11:00 PR1019_H3FDH, Portugisiska: Grundläggande kurs II, PR1019_H3FDV, Portugisiska: Grundläggande kurs II Onlinetentamen Alda Lentina Internet, Examination_C
12:00 - 14:00 PR1019_H3FDH, Portugisiska: Grundläggande kurs II, PR1019_H3FDV, Portugisiska: Grundläggande kurs II Onlinetentamen Alda Lentina Internet, Examination_C
17:30 - 18:00 IT1034_H3F8A, Italienska: Nybörjarkurs II, IT1034_H3FBF, Italienska: Nybörjarkurs II Onlinetentamen Alessandra Giglio, Marissa Ernlund, Norma Wikström, Sanne Godow Bratt Internet, Examination_A, Internet, Examination_B
18:00 - 21:30 GFR2KQ_H3FPP, Franska III: Språkhistoria, GFR2KQ_H3FPS, Franska III: Språkhistoria, GFR2KQ_H3FQ5, Franska III: Språkhistoria, GFR2KQ_H3GXD, Franska III: Språkhistoria Onlinetentamen André Leblanc Internet, Examination_D
19:00 - 21:00 IT1034_H3F8A, Italienska: Nybörjarkurs II, IT1034_H3FBF, Italienska: Nybörjarkurs II Onlinetentamen Alessandra Giglio, Marissa Ernlund, Norma Wikström, Sanne Godow Bratt Internet, Examination_A, Internet, Examination_B
  Fre 22/12
09:00 - 14:00 EN1130_H3FKQ, Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria, EN1130_H3FL2, Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria, EN1130_H3FN2, Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria, GEN2SF_H3FMB, Engelska II med didaktisk inriktning Onlineomtentamen Fredrik Land Falun, C317, Internet, Examination_A
v 52 Tors 28/12 v 52
13:00 - 16:00 GLP2FP_H3ERT, Ljudteori, GLP2FP_H3FH8, Ljudteori, GLP2FP_H3FH9, Ljudteori Onlinetentamen Henrik Carlsson Internet, Examination_A, Internet, Examination_B, Internet, Examination_C
v 1 Tis 2/1 v 1
09:00 - 12:30 AR1018_H3FEH, Arabiska för nybörjare I, AR1018_H3FER, Arabiska för nybörjare I Onlinetentamen Barbara Bakker Internet, Examination_A, Internet, Examination_B, Internet, Examination_C
18:00 - 21:00 GIT2AE_H3F8E, Italienska B: Italienska förr och nu, GIT2AE_H3FBJ, Italienska B: Italienska förr och nu Onlineomtentamen Vera Nigrisoli Wärnhjelm Internet, Examination_A
  Ons 3/1
09:00 - 12:00 KI1046_H3FR2, Kinesiska i tal och skrift I, KI1046_H3FR5, Kinesiska i tal och skrift I, KI1046_H3FRL, Kinesiska i tal och skrift I, KI1046_H3FRM, Kinesiska i tal och skrift I, KI1046_H3FSC, Kinesiska i tal och skrift I Onlinetentamen Wei Hing Rosenkvist Internet, Examination_A
18:00 - 21:00 GIT2GV_H3FBL, Italienska C: Äldre litteratur med textanalys, GIT2GV_H3FBM, Italienska C: Äldre litteratur med textanalys Onlineomtentamen Vera Nigrisoli Wärnhjelm Internet, Examination_A
18:00 - 21:00 GIT2Y8_H3FBP, Italienska A: Kultur och samhälle, GIT2Y8_H3FBR, Italienska A: Kultur och samhälle Onlineomtentamen Gianluca Colella Internet, Examination_A
18:00 - 21:00 KI1046_H3FR2, Kinesiska i tal och skrift I, KI1046_H3FR5, Kinesiska i tal och skrift I, KI1046_H3FRL, Kinesiska i tal och skrift I, KI1046_H3FRM, Kinesiska i tal och skrift I, KI1046_H3FSC, Kinesiska i tal och skrift I Onlinetentamen Wei Hing Rosenkvist Internet, Examination_F, Internet, Examination_G, Internet, Examination_H
  Tors 4/1
09:00 - 12:00 AR1021_H3FEJ, Arabiska II, AR1021_H3GU2, Arabiska II Onlinetentamen Lovisa Berg Internet, Examination_C, Internet, Examination_D, Internet, Examination_E
09:00 - 12:00 AR1026_H3FEK, Arabiska III Onlinetentamen Lovisa Berg Internet, Examination_G
09:00 - 12:00 GKI2PX_H3FRG, Kinesiska: skriftlig tillämpning, GKI2PX_H3FS6, Kinesiska: skriftlig tillämpning Onlinetentamen Wei Hing Rosenkvist Internet, Examination_K
09:00 - 10:30 PR1018_H3FDG, Portugisiska: Grundläggande kurs I, PR1018_H3FDU, Portugisiska: Grundläggande kurs I Onlinetentamen Alda Lentina Internet, Examination_A
13:00 - 16:00 AR1023_H3FEL, Arabiska IV, AR1023_H3GU3, Arabiska IV Onlinetentamen Lovisa Berg Internet, Examination_H
13:00 - 16:00 AR1024_H3FEM, Arabiska V Onlinetentamen Lovisa Berg Internet, Examination_H
13:00 - 16:00 AR2010_H3FEP, Arabiska: Avancerad grammatik, AR2010_H3HFS, Arabiska: Avancerad grammatik Onlinetentamen Lovisa Berg Internet, Examination_H
17:00 - 17:30 GIT247_H3F89, Italienska: Nybörjarkurs I, GIT247_H3FBE, Italienska: Nybörjarkurs I Onlineomtentamen Alessandro Aresti Internet, Examination_A, Internet, Examination_B
17:30 - 18:00 IT1034_H3F8A, Italienska: Nybörjarkurs II, IT1034_H3FBF, Italienska: Nybörjarkurs II Onlineomtentamen Alessandra Giglio Internet, Examination_D
19:00 - 21:00 GIT247_H3F89, Italienska: Nybörjarkurs I, GIT247_H3FBE, Italienska: Nybörjarkurs I Onlineomtentamen Alessandro Aresti Internet, Examination_A, Internet, Examination_B
19:00 - 21:00 IT1034_H3F8A, Italienska: Nybörjarkurs II, IT1034_H3FBF, Italienska: Nybörjarkurs II Onlineomtentamen Alessandra Giglio Internet, Examination_D
  Fre 5/1
14:00 - 17:00 GSS2L2_H3HJF, Modersmål: Arabiska I med didaktisk inriktning Onlinetentamen Lovisa Berg Internet, Examination_A
v 2 Mån 8/1 v 2
09:00 - 13:00 H3FP2_THIHG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem, H3FP3_THIHG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem GMT338_H3G33, 3D-CAD – grundkurs, GMT338_H3G34, 3D-CAD – grundkurs, GMT338_H3G35, 3D-CAD – grundkurs Omtentamen Jesper Engström, Eva Maritz, Nathalie Päätalo, Nicole Saldes, Rita Magnusson, Staffan Grundström, Ulrika Arvidsson Internet, Examination_A, Internet, Examination_B, Internet, Examination_C
14:00 - 17:00 H3GA9_TPTAG, Produktionstekniker inom maskinteknik – högskoleexamensprogram IE1076_H3GAS, Industriell ekonomi Tentamen Göran Land, Eva Maritz, Helena Bellardini, Ingela Johansson, Nathalie Päätalo, Nicole Saldes, Rita Magnusson, Staffan Grundström, Ulrika Arvidsson Internet, Examination_M, Internet, Examination_N, Internet, Examination_O, Internet, Examination_P
18:00 - 21:00 GFR2AB_H3FPJ, Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag, GFR2AB_H3FPY, Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag, GFR2AB_H3FQS, Franskspråkig litteratur I: Från 1900 till idag, GFR2WA_H3FQL, Franska I med didaktisk inriktning, GFR2WA_H3GCJ, Franska I med didaktisk inriktning Onlineomtentamen Mattias Aronsson Internet, Examination_G
18:00 - 20:30 GFR2HW_H3FQF, Franska: Förberedande kurs I Onlinetentamen Mette Ruiz Internet, Examination_E
18:00 - 20:30 GFR2HY_H3FQH, Franska: Förberedande kurs III Onlinetentamen Mette Ruiz Internet, Examination_E
18:00 - 21:30 GFR2KQ_H3FPP, Franska III: Språkhistoria, GFR2KQ_H3FPS, Franska III: Språkhistoria, GFR2KQ_H3FQ5, Franska III: Språkhistoria, GFR2KQ_H3GXD, Franska III: Språkhistoria Onlinetentamen André Leblanc Internet, Examination_G
18:00 - 20:00 GIT26V_H3F8D, Italienska B: Grammatik och skriftlig produktion Onlineomtentamen Gianluca Colella Internet, Examination_C
19:00 - 21:00 PR1019_H3FDH, Portugisiska: Grundläggande kurs II, PR1019_H3FDV, Portugisiska: Grundläggande kurs II Onlineomtentamen Alda Lentina Internet, Examination_A
  Tis 9/1
09:00 - 12:00 GEN2VC_H3FMA, Engelska I med didaktisk inriktning, GEN2VC_H3GUA, Engelska I med didaktisk inriktning, GEN2VF_H3G4V, Den moderna engelskans struktur, GEN2VF_H3G52, Den moderna engelskans struktur, GEN2VF_H3G54, Den moderna engelskans struktur, GEN2VF_H3G56, Den moderna engelskans struktur, GEN2VF_H3G57, Den moderna engelskans struktur, GEN2VF_H3GAJ, Den moderna engelskans struktur, GEN2VF_H3GUK, Den moderna engelskans struktur Onlineomtentamen Konstantin Andreev Internet, Examination_A
09:00 - 11:00 GKI27H_H3FR9, Kinesiska i tal och skrift II, GKI27H_H3FRC, Kinesiska i tal och skrift II, GKI27H_H3FRZ, Kinesiska i tal och skrift II, GKI27H_H3FS2, Kinesiska i tal och skrift II, GKI27H_H3FSG, Kinesiska i tal och skrift II, GKI27H_H3GU5, Kinesiska i tal och skrift II, GKI2W3_H3FYW, Kinesiska I med didaktisk inriktning Onlineomtentamen Tao Yang Internet, Examination_C
10:00 - 12:00 GKI27G_H3FR4, Kinesiska tecken I, GKI27G_H3FR7, Kinesiska tecken I, GKI27G_H3FRQ, Kinesiska tecken I, GKI27G_H3FRR, Kinesiska tecken I, GKI27G_H3FSD, Kinesiska tecken I Onlinetentamen Lung-Lung Hu Internet, Examination_E
14:00 - 16:00 GSP2SR_H3FEV, Spanska I: Språkfärdighet och grammatik, GSP2SR_H3FF7, Spanska I: Språkfärdighet och grammatik, GSP2W8_H3FFL, Spanska I med didaktisk inriktning, GSP2W8_H3GCX, Spanska I med didaktisk inriktning Onlineomtentamen Pierre Andersson Internet, Examination_E
15:00 - 17:00 GIH2UQ_V3E5R, Basketens tränarskap 2 - Didaktik och utveckling av motoriska och kognitiva färdigheter Onlineomtentamen Lars Johansson Internet, Examination_H
18:00 - 20:30 GFR2HX_H3FQG, Franska: Förberedande kurs II Onlineomtentamen Victor Jorméus Internet, Examination_C
18:00 - 21:00 GIT2TF_H3F8C, Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet, GIT2TF_H3FBH, Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet Onlineomtentamen Gianluca Colella Internet, Examination_A
18:00 - 20:00 GKI27G_H3FR4, Kinesiska tecken I, GKI27G_H3FR7, Kinesiska tecken I, GKI27G_H3FRQ, Kinesiska tecken I, GKI27G_H3FRR, Kinesiska tecken I, GKI27G_H3FSD, Kinesiska tecken I Onlinetentamen Lung-Lung Hu Internet, Examination_E, Internet, Examination_F
18:00 - 20:00 GKI27H_H3FR9, Kinesiska i tal och skrift II, GKI27H_H3FRC, Kinesiska i tal och skrift II, GKI27H_H3FRZ, Kinesiska i tal och skrift II, GKI27H_H3FS2, Kinesiska i tal och skrift II, GKI27H_H3FSG, Kinesiska i tal och skrift II, GKI27H_H3GU5, Kinesiska i tal och skrift II, GKI2W3_H3FYW, Kinesiska I med didaktisk inriktning Onlineomtentamen Tao Yang Internet, Examination_G, Internet, Examination_H
  Ons 10/1
09:00 - 12:00 SS1061_H3FJA, Nybörjarsvenska för internationella studenter II, SS1061_H3FJZ, Nybörjarsvenska för internationella studenter II Omtentamen Liselotte Kihlbom, Norma Wikström, Olga Vamling Internet, Examination_P
10:00 - 12:00 KI1045_H3FRA, Kinesiska tecken II, KI1045_H3FRD, Kinesiska tecken II, KI1045_H3FRX, Kinesiska tecken II, KI1045_H3FRY, Kinesiska tecken II, KI1045_H3FSJ, Kinesiska tecken II Onlinetentamen Lung-Lung Hu Internet, Examination_D
14:00 - 16:30 H3EB5_TIHEG, Industriell ekonomi – högskoleexamen GIE29N_H3ES2, Industriell ekonomi - Processer och projektledning Tentamen Göran Land, Eva Maritz, Jenny Lundin, Marissa Ernlund, Nathalie Fridell, Nicole Saldes, Olga Vamling, Rita Magnusson Internet, Examination_M, Internet, Examination_N, Internet, Examination_O, Internet, Examination_P
18:00 - 21:00 GFR27Q_H3FPK, Franska II: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande, GFR27Q_H3FPZ, Franska II: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande Onlineomtentamen Mette Ruiz Internet, Examination_B
18:00 - 20:00 KI1045_H3FRA, Kinesiska tecken II, KI1045_H3FRD, Kinesiska tecken II, KI1045_H3FRX, Kinesiska tecken II, KI1045_H3FRY, Kinesiska tecken II, KI1045_H3FSJ, Kinesiska tecken II Onlinetentamen Lung-Lung Hu Internet, Examination_D
19:00 - 20:30 PR1018_H3FDG, Portugisiska: Grundläggande kurs I, PR1018_H3FDU, Portugisiska: Grundläggande kurs I Onlineomtentamen Alda Lentina Internet, Examination_A
  Tors 11/1
09:00 - 12:00 GSK2PQ_H3F3C, Politik i Sverige och EU, GSK2PQ_H3F4C, Politik i Sverige och EU, GSK2PQ_H3F58, Politik i Sverige och EU, GSK2PQ_H3HGL, Politik i Sverige och EU Onlinetentamen Ulf Hansson Internet, Examination_E, Internet, Examination_F, Internet, Examination_G
09:00 - 11:00 PR1019_H3FDH, Portugisiska: Grundläggande kurs II, PR1019_H3FDV, Portugisiska: Grundläggande kurs II Onlineomtentamen Alda Lentina, Christina Mäcs Romander, Eva Maritz Internet, Examination_K
12:00 - 14:00 PR1019_H3FDH, Portugisiska: Grundläggande kurs II, PR1019_H3FDV, Portugisiska: Grundläggande kurs II Onlineomtentamen Alda Lentina, Christina Mäcs Romander, Eva Maritz Internet, Examination_K
18:00 - 21:00 GFR2HZ_H3FQJ, Franska: Förberedande kurs IV Onlineomtentamen Mette Ruiz Internet, Examination_A
18:00 - 20:00 GIH2RM_H3FCK, Basketens tränarskap 1 – Anatomi, idrottsmedicin, fysiologi, träningslära, motorisk kontroll och lärande Onlinetentamen Lars Johansson Internet, Examination_C
18:00 - 19:30 GIT2TE_H3F8B, Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet, GIT2TE_H3FBG, Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet Omtentamen Gianluca Colella Internet, Examination_A
  Fre 12/1
09:00 - 14:00 GPG32A_H3FWU, Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - ämneslärare Onlinetentamen Mattias Aronsson Internet, Examination_A, Internet, Examination_B, Internet, Examination_C, Internet, Examination_D
15:30 - 19:30 GIH2A6_H3F83, Idrottspsykologi, GIH2A6_H3F84, Idrottspsykologi, GIH2A6_H3G74, Idrottspsykologi Onlineomtentamen Anders Hurtig Internet, Examination_B, Internet, Examination_C, Internet, Examination_D, Internet, Examination_E
18:00 - 21:00 GFR27R_H3FPN, Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, GFR27R_H3FQ4, Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, GFR27R_H3GXA, Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, GFR2R4_H3HGY, Franska II med didaktisk inriktning Onlineomtentamen André Leblanc Internet, Examination_A
v 3 Ons 17/1 v 3
14:00 - 18:00 H38AA_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem, H38BQ_THESG, Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem GEG2UE_H3EY9, Energieffektivisering Onlineomtentamen Eva Karlsson, Nicole Saldes, Olga Vamling Internet, Examination_A
14:00 - 18:00 NA1028_V3DZJ, Samhällsekonomi för god hälsa, distans Omtentamen Lena Nerhagen, Nicole Saldes, Olga Vamling Internet, Examination_A
  Tors 18/1
09:00 - 13:00 GSK2PM_H3F33, Politiska idéer, GSK2PM_H3F4D, Politiska idéer, GSK2PM_H3GYL, Politiska idéer Onlineomtentamen Jenny Lönnemyr Internet, Examination_A
v 4 Tors 25/1 v 4
09:00 - 13:00 GSV2P9_H3CVY, Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass Onlineomtentamen Maria Ström Internet, Examination_A
v 5 Mån 29/1 v 5
09:00 - 12:30 AR1018_H3FEH, Arabiska för nybörjare I, AR1018_H3FER, Arabiska för nybörjare I Onlineomtentamen Barbara Bakker Internet, Examination_A
  Fre 2/2
09:00 - 13:00 GSK2PS_H3GYF, Internationella relationer Onlineomtentamen Jenny Lönnemyr Internet, Examination_A
v 17 Mån 22/4 v 17
14:00 - 18:00 H3EB8_TMIEA, Magisterprogram i energieffektivt byggande, H3EB9_TMSTA, Masterprogram i solenergiteknik, H3EBA_TSETA, Magisterprogram i solenergiteknik, H3ELL_TMIEA, Magisterprogram i energieffektivt byggande EG3015_H3ENS, Solstrålning och solgeometri, EG3015_H3EQX, Solstrålning och solgeometri, EG3015_H3ET4, Solstrålning och solgeometri Omtentamen Mats Rönnelid Internet, Examination_O, Internet, Examination_P
v 21 Tis 21/5 v 21
18:00 - 20:30 GFR2HX_H3FQG, Franska: Förberedande kurs II Onlinetentamen Victor Jorméus Internet, Examination_A, Internet, Examination_B
v 22 Mån 27/5 v 22
18:30 - 18:45 GSV2P9_V3HJ2, Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass Onlinetentamen Cecilia Wijnbladh Internet, Examination_A
  Tors 30/5
15:00 - 19:00 GSV2P9_V3HJ2, Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass Onlinetentamen Cecilia Wijnbladh Internet, Examination_A

  Ändrade inom de senaste 12 timmarna.