Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Feb.  
Gå till nästa månad

Tid Programtillfälle Kurstillfälle Moment Lärare Lokal/Plats
v 4 Ons 2021-01-27 v 4
15:00 - 17:00 H34WQ_VSSKG, Sjuksköterskeprogrammet MC1072_H363V, Anatomi och fysiologi I Tentamen Linnea McCarthy Falun, C102
15:00 - 17:00 H34WQ_VSSKG, Sjuksköterskeprogrammet MC1072_H363V, Anatomi och fysiologi I Tentamen Linnea McCarthy Falun, C317
  Fre 2021-01-29
09:00 - 13:00 GMC29A_H36YU, Anatomi, fysiologi och sjukdomslära Tentamen Tobias Rudholm Feldreich Falun, C102
v 5 Fre 2021-02-05 v 5
08:00 - 12:00 VÅ2029_H36N9, Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad, VÅ2029_H36Y6, Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad Omtentamen Ulrika Norling Falun, FÖ6 (F106)
09:00 - 13:00 MC3027_H36SF, Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar, MC3027_H36SG, Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar Omtentamen Marika Hagelberg Falun, C339
14:30 - 17:00 H34WQ_VSSKG, Sjuksköterskeprogrammet MC1072_H363V, Anatomi och fysiologi I Tentamen Linnea McCarthy Falun, C239
v 6 Tors 2021-02-11 v 6
09:00 - 12:00 MC2024_H35XG, Akutmedicin Onlinetentamen, Tentamen Elisabet Nerpin Falun, C102, Internet, Examination_A
09:00 - 12:00 MC2025_H367K, Arytmi Onlinetentamen, Tentamen Elisabet Nerpin Falun, C102, Internet, Examination_C
v 8 Fre 2021-02-26 v 8
09:00 - 12:00 AMC24R_H36A8, Personcentrerad vård vid astma/KOL/allergi, del I Tentamen Marika Hagelberg Falun, C102
v 12 Fre 2021-03-26 v 12
15:00 - 19:00 VÅ1053_V37XT, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I Onlinetentamen, Tentamen Elisabet Nerpin Falun, FÖ6 (F106), Falun, C102, Falun, C239, Internet, Examination_K, Internet, Examination_L, Internet, Examination_M
v 14 Fre 2021-04-09 v 14
08:00 - 12:00 V34E3_VSSKG, Sjuksköterskeprogrammet VÅ1053_V37XT, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I Onlinetentamen, Tentamen Elisabet Nerpin Falun, FÖ6 (F106), Internet, Examination_D, Internet, Examination_E
15:00 - 17:00 V35U5_VSSKG, Sjuksköterskeprogrammet MC1072_V37VW, Anatomi och fysiologi I Onlinetentamen, Tentamen Linnea McCarthy Falun, FÖ6 (F106), Falun, C102, Falun, C239, Internet, Examination_A, Internet, Examination_B, Internet, Examination_C, Internet, Examination_D, Internet, Examination_E, Internet, Examination_F, Internet, Examination_G, Internet, Examination_H, Internet, Examination_K, Internet, Examination_L
v 15 Ons 2021-04-14 v 15
08:00 - 13:00 GVÅ2GT_V38K4, Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad Omtentamen Ulrika Norling Falun, FÖ6 (F106), Falun, C102, Falun, C239, Falun, C339
v 20 Fre 2021-05-21 v 20
08:00 - 13:00 GVÅ2GT_V38K4, Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad Omtentamen Ulrika Norling Falun, C102, Falun, C239
Dölj bokningar Länk till detta schema Grafiskt schema