Tid
Programtillfälle
Kurstillfälle
Moment
Lärare, Person
Lokal/Plats
Bokningstext
v 49 Tis 5/12 v 49
09:00 - 11:00 SR3009_H3EML, Sexuell och reproduktiv hälsa, SR3009_H3EMM, Sexuell och reproduktiv hälsa, SR3009_H3EMN, Sexuell och reproduktiv hälsa Omtentamen Maya Vergara Guerra, Jenny Lundin, Ulla Bergström Falun, C239
  Ons 6/12
08:00 - 13:00 GMD2GF_H3FYD, Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet., GMD2GG_H3FYE, Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Omtentamen Andreas Hårrskog, Rita Magnusson, Ulla Bergström Falun, C239
  Tors 7/12
09:00 - 14:00 GMD2GE_H3CSL, Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet., GMD2GE_H3DM9, Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet., GMD2MJ_H3EU8, Envariabelanalys, GMD2TV_H3ETS, Matematik II med didaktisk inriktning, GMD2TV_H3GVP, Matematik II med didaktisk inriktning Tentamen Magnus Fahlström, Nathalie Fridell, Staffan Grundström Falun, F106
09:00 - 14:00 GMD2GE_H3CSL, Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet., GMD2GE_H3DM9, Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet., GMD2MJ_H3EU8, Envariabelanalys, GMD2TV_H3ETS, Matematik II med didaktisk inriktning, GMD2TV_H3GVP, Matematik II med didaktisk inriktning Tentamen Magnus Fahlström, Staffan Grundström, Ulla Bergström Falun, F106
09:00 - 14:00 MD1111_V37VN, Matematik för lärare gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i lärarlyftet, MD2026_H3G25, Flervariabelanalys Tentamen Mostafa Arabtash, Nathalie Fridell, Staffan Grundström Falun, F106
09:00 - 14:00 MD1111_V37VN, Matematik för lärare gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i lärarlyftet, MD2026_H3G25, Flervariabelanalys Tentamen Mostafa Arabtash, Staffan Grundström Falun, F106
09:00 - 14:00 VÅ1053_H3F4S, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I, VÅ1053_H3G73, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I Omtentamen Gabriela Armuand, Rita Magnusson Falun, C317 Ped stöd & ej egen dator
09:00 - 13:00 VÅ1053_H3F4S, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I, VÅ1053_H3G73, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I Tentamen Gabriela Armuand, Nathalie Fridell, Staffan Grundström Falun, F106 Efternamn M-Ö
09:00 - 13:00 VÅ1053_H3F4S, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I, VÅ1053_H3G73, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I Tentamen Gabriela Armuand, Ulla Bergström, Victoria Törnqvist Falun, C239 Efternamn A-L
15:00 - 18:00 H3EAX_SSHVG, Samhällsvetarprogrammet GSK2PP_H3F5D, Politiska system i jämförande perspektiv Inspera, Tentamen Henriette Friedrich, Jesper Karlsson, Karl Sohlgren, Nathalie Jangnäs, Roger Westlund, Ulf Hansson Falun, C102
15:00 - 19:00 H3EAX_SSHVG, Samhällsvetarprogrammet GSK2PP_H3F5D, Politiska system i jämförande perspektiv Tentamen Ulf Hansson, Norma Wikström Falun, C319
15:00 - 18:00 H3EAX_SSHVG, Samhällsvetarprogrammet GSK2PP_H3F5D, Politiska system i jämförande perspektiv Tentamen Ulf Hansson, Rita Magnusson, Tommy Larsson Falun, C239
  Fre 8/12
08:00 - 12:00 GVÅ2VH_H3GD9, Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad, GVÅ2ZG_H3GCZ, Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad Tentamen Ulrika Norling, Madeleine Forsberg, Ulla Bergström Falun, C319
09:00 - 13:00 H3CRL_SPMGG, Sport Managementprogrammet FÖ1069_V3DGM, Ekonomistyrning och redovisning A Omtentamen Monica Sandbacka, Nathalie Fridell, Sanne Godow Bratt Falun, F106
09:00 - 13:00 GFR27N_H3FPM, Franska: Skriftlig språkfärdighet II, GFR27N_H3FQ3, Franska: Skriftlig språkfärdighet II Tentamen Mette Ruiz, Nathalie Fridell, Sanne Godow Bratt Falun, F106
09:00 - 13:00 GFR2A8_H3FPH, Franska: Skriftlig språkfärdighet I, GFR2A8_H3FPX, Franska: Skriftlig språkfärdighet I, GFR2A8_H3FQR, Franska: Skriftlig språkfärdighet I Tentamen Mette Ruiz, Nathalie Fridell, Sanne Godow Bratt Falun, F106
09:00 - 13:00 GFR2A8_H3FPH, Franska: Skriftlig språkfärdighet I, GFR2A8_H3FPX, Franska: Skriftlig språkfärdighet I, GFR2A8_H3FQR, Franska: Skriftlig språkfärdighet I Tentamen Monika Stridfeldt, Nathalie Fridell, Sanne Godow Bratt Falun, F106
09:00 - 13:00 GFR2R4_H3HGY, Franska II med didaktisk inriktning Tentamen Mette Ruiz, Nathalie Fridell, Sanne Godow Bratt Falun, F106
09:00 - 14:00 MC1072_H3F4J, Anatomi och fysiologi I, MC1072_H3G6V, Anatomi och fysiologi I Tentamen Ulrika Förberg, Christina Mäcs Romander Falun, C335 Studenter med ped. stöd
09:00 - 13:00 MC1072_H3F4J, Anatomi och fysiologi I, MC1072_H3G6V, Anatomi och fysiologi I Tentamen Ulrika Förberg, Norma Wikström Falun, C317 Studenter utan egen dator
09:00 - 13:00 MC1072_H3F4J, Anatomi och fysiologi I, MC1072_H3G6V, Anatomi och fysiologi I Tentamen Ulrika Förberg, Nicole Saldes, Rita Magnusson, Staffan Grundström, Tommy Larsson, Victoria Törnqvist Falun, C102, Falun, C239, Falun, C339
14:00 - 18:00 MC1079_H3F4Q, Farmakologi, MC1079_H3G6Z, Farmakologi Tentamen Helena Willman, Tommy Larsson Falun, C319 Student tentera enskilt
14:00 - 17:00 MC1079_H3F4Q, Farmakologi, MC1079_H3G6Z, Farmakologi Tentamen Helena Willman, Nathalie Fridell, Nicole Saldes, Rita Magnusson, Staffan Grundström, Victoria Törnqvist Falun, C102, Falun, C239, Falun, C339
v 50 Tis 12/12 v 50
18:00 - 21:00 GIT2GV_H3FBM, Italienska C: Äldre litteratur med textanalys Tentamen Vera Nigrisoli Wärnhjelm, Nicole Saldes, Victoria Törnqvist Falun, C239
  Ons 13/12
08:00 - 12:00 H3ANG_VSOPG, Socionomprogrammet RV1046_V3EC5, Socialrätt I Omtentamen Marcus Berglund Falun, C102
  Tors 14/12
08:00 - 13:00 GMD2AR_H3HHL, Matematik I med didaktisk inriktning, GMD2AR_V3DQ9, Matematik I med didaktisk inriktning, GMD2AR_V3F9C, Matematik I med didaktisk inriktning, GMD2GE_H3CSL, Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet., GMD2GE_H3DM9, Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet., GMD2SB_H3GXR, Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet,, GMD2XQ_V3ECR, Matematik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90 hp). Ingår i lärarlyftet Omtentamen Marit Halldén Falun, C102
08:00 - 13:00 GMD33X_H3G7C, Matematik för lärare i åk 7-9, GMD33X_H3GVW, Matematik för lärare i åk 7-9, GMD33Y_H3G7D, Matematik för lärare i gymnasieskolan, GMD33Y_H3GVT, Matematik för lärare i gymnasieskolan Omtentamen Marit Halldén Falun, C102
  Fre 15/12
15:00 - 19:00 H3EAX_SSHVG, Samhällsvetarprogrammet GSO2UA_H3F7K, Sociologi I, GSO2UA_H3GYJ, Sociologi I, SO1034_H3F7N, Klassisk sociologisk teori Omtentamen Maria Melin Falun, C102
v 51 Mån 18/12 v 51
14:00 - 17:00 BQ1079_H3ER8, Manus för TV och film 2. Dramaturgi, manusskrivande och genre, BQ1079_H3F3T, Manus för TV och film 2. Dramaturgi, manusskrivande och genre, BQ1079_H3F3V, Manus för TV och film 2. Dramaturgi, manusskrivande och genre Tentamen Piotr Marciniak Falun, C102
  Tis 19/12
08:00 - 12:00 SS1061_H3FJ9, Nybörjarsvenska för internationella studenter II, SS1061_H3FJY, Nybörjarsvenska för internationella studenter II Tentamen Marie Josefsson Falun, C102
  Ons 20/12
09:00 - 12:00 SR3015_H3EN9, Mödrahälsovård och folkhälsa, verksamhetsförlagd utbildning, SR3015_H3ENA, Mödrahälsovård och folkhälsa, verksamhetsförlagd utbildning, SR3015_H3ENB, Mödrahälsovård och folkhälsa, verksamhetsförlagd utbildning, SR3015_H3G69, Mödrahälsovård och folkhälsa, verksamhetsförlagd utbildning Tentamen Maya Vergara Guerra Falun, C102
09:00 - 13:00 VÅ1053_H3F4S, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I, VÅ1053_H3G73, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I Omtentamen Gabriela Armuand Falun, F106, Falun, C102, Falun, C239, Falun, C339
  Tors 21/12
08:00 - 13:00 GMD2HG_H3EU2, Matematik 2 för grundlärare F-3, GMD2HG_H3GVN, Matematik 2 för grundlärare F-3, GMD2HK_H3ETX, Matematik 2 för grundlärare 4-6, GMD2HK_H3HMQ, Matematik 2 för grundlärare 4-6 Tentamen Pia Gustafsson Falun, C102
v 52 Tors 28/12 v 52
08:00 - 12:00 MC3027_H3F2Z, Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar, MC3027_H3FVU, Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar Tentamen Marika Hagelberg Falun, C102
v 1 Tors 4/1 v 1
08:00 - 12:00 GSV28M_H3GEC, Svenska 1 för grundlärare F-3: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, GSV28M_H3GWX, Svenska 1 för grundlärare F-3: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, GSV28N_H3GED, Svenska 1 för grundlärare 4-6: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur Tentamen Irma Vaarala Falun, C102
  Fre 5/1
09:00 - 13:00 H3EAU_VSOPG, Socionomprogrammet SA1045_H3EP6, Socialt arbete som profession Omtentamen Peter Nilsson Falun, C239
v 2 Mån 8/1 v 2
09:00 - 09:30 GIK299_H3ESA, Objektorienterad programmering Tentamen Rikard Land Falun, C102
  Tis 9/1
08:00 - 13:00 MD2024_H3HGG, Diskret matematik Tentamen Mostafa Arabtash Falun, C102
  Ons 10/1
08:00 - 11:00 V39SW_VSSKG, Sjuksköterskeprogrammet GVÅ25T_H3FBT, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II Tentamen Helena Willman Falun, C102
08:00 - 12:00 GFR27N_H3FPM, Franska: Skriftlig språkfärdighet II, GFR27N_H3FQ3, Franska: Skriftlig språkfärdighet II Omtentamen Mette Ruiz Falun, C239
08:00 - 12:00 GFR2A8_H3FPH, Franska: Skriftlig språkfärdighet I, GFR2A8_H3FPX, Franska: Skriftlig språkfärdighet I, GFR2A8_H3FQR, Franska: Skriftlig språkfärdighet I Omtentamen Mette Ruiz Falun, C239
08:00 - 12:00 GFR2A8_H3FPH, Franska: Skriftlig språkfärdighet I, GFR2A8_H3FPX, Franska: Skriftlig språkfärdighet I, GFR2A8_H3FQR, Franska: Skriftlig språkfärdighet I Omtentamen Monika Stridfeldt Falun, C239
08:00 - 13:00 GMD2GF_H3FYD, Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet., GMD2GG_H3FYE, Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Tentamen Johan Åkerstedt Falun, C239
  Tors 11/1
08:00 - 12:00 H3CRL_SPMGG, Sport Managementprogrammet FÖ1069_V3DGM, Ekonomistyrning och redovisning A Tentamen Monica Sandbacka Falun, C102
08:00 - 13:00 GMD2AR_H3HHL, Matematik I med didaktisk inriktning, GMD2GE_H3CSL, Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet., GMD2GE_H3DM9, Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet., GMD2SB_H3GXR, Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet,, GMD2XQ_V3ECR, Matematik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90 hp). Ingår i lärarlyftet, GMD33X_H3G7C, Matematik för lärare i åk 7-9, GMD33X_H3GVW, Matematik för lärare i åk 7-9, GMD33Y_H3G7D, Matematik för lärare i gymnasieskolan, GMD33Y_H3GVT, Matematik för lärare i gymnasieskolan, MD1111_V37VN, Matematik för lärare gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i lärarlyftet Tentamen Emma Knutsson Falun, C102
08:00 - 13:00 MD1111_V37VN, Matematik för lärare gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i lärarlyftet, MD2023_H3G26, Differentialekvationer och transformer Tentamen Mostafa Arabtash Falun, C102
14:00 - 17:00 GSK2PQ_H3F3C, Politik i Sverige och EU Tentamen Ulf Hansson Falun, C102
  Fre 12/1
09:00 - 13:00 H3EAU_VSOPG, Socionomprogrammet SO1044_H3EP8, Sociologiska perspektiv på socialt arbete Tentamen Maria Melin Falun, F106, Falun, C339
09:00 - 12:00 MC1079_H3F4Q, Farmakologi, MC1079_H3G6Z, Farmakologi Omtentamen Helena Willman Falun, C102, Falun, C239, Falun, C339
09:00 - 14:00 GMD2GE_H3CSL, Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet., GMD2GE_H3DM9, Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet., GMD2MH_H3EUC, Statistik och sannolikhetslära, GMD2MH_H3HGJ, Statistik och sannolikhetslära, GMD2TV_H3ETS, Matematik II med didaktisk inriktning, GMD2TV_H3GVP, Matematik II med didaktisk inriktning, MD1111_V37VN, Matematik för lärare gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i lärarlyftet Tentamen Jeff Gracie Falun, F106
14:00 - 18:00 MC3027_H3F2Z, Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar, MC3027_H3FVU, Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar Tentamen Marika Hagelberg Falun, C239
v 3 Ons 17/1 v 3
09:00 - 13:00 H3ANA_SSHVG, Samhällsvetarprogrammet NA1040_V3E4A, Grundläggande samhällsekonomi Tentamen Lena Nerhagen Falun, C102
09:00 - 12:00 MC2023_H3FYZ, Kardiologi Omtentamen Elisabet Nerpin Falun, C102
v 4 Mån 22/1 v 4
09:00 - 13:00 MC1072_H3F4J, Anatomi och fysiologi I, MC1072_H3G6V, Anatomi och fysiologi I Tentamen Ulrika Förberg Falun, F106, Falun, C102, Falun, C339
v 5 Fre 2/2 v 5
08:00 - 12:00 V35U5_VSSKG, Sjuksköterskeprogrammet GVÅ2ZG_H3GCZ, Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad Omtentamen Ulrika Norling Falun, C102
08:00 - 13:00 GMD2HG_H3EU2, Matematik 2 för grundlärare F-3, GMD2HK_H3ETX, Matematik 2 för grundlärare 4-6, GMD2HK_H3ETZ, Matematik 2 för grundlärare 4-6 Tentamen Pia Gustafsson Falun, C239
v 6 Fre 9/2 v 6
08:00 - 13:00 GMD2GF_H3FYD, Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet., GMD2GG_H3FYE, Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Tentamen Johan Åkerstedt Falun, C102
v 7 Ons 14/2 v 7
09:00 - 12:00 GVÅ25T_V3GM2, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II, GVÅ25T_V3HF8, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II Tentamen Helena Willman Falun, C102, Falun, C239
  Fre 16/2
08:00 - 12:00 H3ANG_VSOPG, Socionomprogrammet RV1047_V3HKQ, Socialrätt II Tentamen Marcus Berglund Falun, F106, Falun, C339
08:00 - 13:00 GMD2GF_H3FYD, Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet., GMD2GG_H3FYE, Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet., GMD2HE_H3GVQ, Matematik 1a för grundlärare F-3, GMD2HH_H3ETT, Matematik 1a för grundlärare 4-6, GMD2HH_H3GVU, Matematik 1a för grundlärare 4-6 Tentamen Andreas Hårrskog Falun, C102, Falun, C339
v 8 Tors 22/2 v 8
08:00 - 13:00 GMD2AR_H3HHL, Matematik I med didaktisk inriktning, GMD2GE_H3CSL, Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet., GMD2GE_H3DM9, Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet., GMD2SB_H3GXR, Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet,, GMD2XQ_V3ECR, Matematik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90 hp). Ingår i lärarlyftet, GMD33X_H3G7C, Matematik för lärare i åk 7-9, GMD33X_H3GVW, Matematik för lärare i åk 7-9, GMD33Y_H3G7D, Matematik för lärare i gymnasieskolan, GMD33Y_H3GVT, Matematik för lärare i gymnasieskolan, MD1111_H3848, Matematik för lärare gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i lärarlyftet, MD1111_V37VN, Matematik för lärare gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i lärarlyftet Omtentamen Emma Knutsson Falun, C102
  Fre 23/2
08:00 - 12:00 H3EAU_VSOPG, Socionomprogrammet SO1044_H3EP8, Sociologiska perspektiv på socialt arbete Omtentamen Maria Melin Falun, C102
v 10 Ons 6/3 v 10
09:00 - 12:00 SR3015_V3G5Y, Mödrahälsovård och folkhälsa, verksamhetsförlagd utbildning, SR3015_V3G5Z, Mödrahälsovård och folkhälsa, verksamhetsförlagd utbildning, SR3015_V3G62, Mödrahälsovård och folkhälsa, verksamhetsförlagd utbildning Tentamen Maya Vergara Guerra Falun, C102
  Fre 8/3
08:00 - 13:00 GMD2MH_H3EUC, Statistik och sannolikhetslära, GMD2MH_H3HGJ, Statistik och sannolikhetslära, GMD2TV_H3ETS, Matematik II med didaktisk inriktning, GMD2TV_H3GVP, Matematik II med didaktisk inriktning Tentamen Jeff Gracie Falun, C102
v 14 Ons 3/4 v 14
08:00 - 12:00 H37YV_VSSKG, Sjuksköterskeprogrammet GVÅ2ZG_V3GM7, Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad Tentamen Ulrika Norling Falun, C102, Falun, C239, Falun, C339
v 18 Fre 3/5 v 18
08:00 - 12:00 H37YV_VSSKG, Sjuksköterskeprogrammet GVÅ2ZG_V3GM7, Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad Omtentamen Ulrika Norling Falun, C102
v 19 Ons 8/5 v 19
09:00 - 12:00 SR3015_V3G5Y, Mödrahälsovård och folkhälsa, verksamhetsförlagd utbildning, SR3015_V3G5Z, Mödrahälsovård och folkhälsa, verksamhetsförlagd utbildning, SR3015_V3G62, Mödrahälsovård och folkhälsa, verksamhetsförlagd utbildning Tentamen Maya Vergara Guerra Falun, C102

  Ändrade inom de senaste 12 timmarna.