Tid Programtillfälle Kurstillfälle Moment Lärare Lokal/Plats
v 33 Mån 15/8 v 33
09:00 - 13:00 H398X_VSOPG, Socionomprogrammet RV1046_V3ABT, Socialrätt I Omtentamen Marcus Berglund Falun, C102
09:00 - 12:00 AR1024_V3A6G, Arabiska V, AR1024_V3BW8, Arabiska V Omtentamen Lovisa Berg Falun, C102
  Tis 16/8
09:00 - 13:00 H37P4_SHALG, Samhällsvetarprogrammet SO1019_H38SP, Introduktion till samhällsvetenskap Omtentamen Maria Melin Falun, C102
09:00 - 13:00 H385L_SPMGG, Sport Managementprogrammet GFÖ2F4_H38V7, Organisation och marknadsföring A Omtentamen Carina Holmgren Falun, C102
09:00 - 13:00 VÅ3098_V3BHZ, Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre Omtentamen Sefija Melkic Larsson Falun, C102
  Ons 17/8
09:00 - 13:00 H385L_SPMGG, Sport Managementprogrammet GFÖ2F4_H38V7, Organisation och marknadsföring A Omtentamen Sara Otterskog Falun, C102
09:00 - 14:00 GMD2AR_V3BXA, Matematik I med didaktisk inriktning Omtentamen Åke Hestner Falun, C102
09:00 - 14:00 GMD2GF_H3CSM, Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet., GMD2GG_H3CSN, Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Omtentamen Marit Halldén Falun, C102
09:00 - 14:00 GMD2GE_V3BAX, Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet., GMD2MG_H39Q3, Matematik II med didaktisk inriktning, GMD2MH_H39Q5, Statistik och sannolikhetslära, GMD2MH_H3AQY, Statistik och sannolikhetslära, MD1111_V37VN, Matematik för lärare gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i lärarlyftet Omtentamen Åke Hestner Falun, C102
  Tors 18/8
09:00 - 13:00 MC3027_H39DP, Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar, MC3027_H39DQ, Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar, MC3027_H3B46, Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar Omtentamen Marika Hagelberg Falun, C102
09:00 - 13:00 PG1091_H3BJC, I lekens värld Omtentamen Malin Furhoff Falun, C102
  Fre 19/8
09:00 - 12:00 H34VU_SHALG, Samhällsvetarprogrammet SO1037_H38SY, Välfärdsstaten i sociologisk belysning Omtentamen Maria Melin Falun, C102
09:00 - 14:00 GMD2GF_H38ZN, Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet., GMD2GG_H38ZP, Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet., GMD2HF_V3B7N, Matematik 1b för grundlärare F-3, GMD2HF_V3BYY, Matematik 1b för grundlärare F-3, GMD2HJ_V3BZ3, Matematik 1b för grundlärare 4-6 Omtentamen Marit Halldén Falun, C102
09:00 - 12:30 SK1057_H3ARM, Internationella relationer och globalisering Tentamen Jenny Lönnemyr Falun, C102
v 34 Mån 22/8 v 34
09:00 - 13:00 H37P4_SHALG, Samhällsvetarprogrammet NA1040_V3AHU, Grundläggande samhällsekonomi Omtentamen Magnus Arnek Falun, C102
09:00 - 14:00 MD2016_V38TQ, Matematik 2a för grundlärare 4-6, MD2017_V38TK, Matematik 2a för grundlärare F-3 Omtentamen Andreas Hårrskog Falun, C102
09:00 - 14:00 MD2022_V3B64, Matematik III, MD2022_V3BXC, Matematik III, MD2025_V3BVK, Linjär algebra Omtentamen David Parhizgar Falun, C102
09:00 - 13:00 NV1035_V3AEC, Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6, NV1035_V3AKN, Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6 Omtentamen Susanne Römsing Falun, C102
  Tis 23/8
09:00 - 14:00 GMD2GF_H38ZN, Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet., GMD2GG_H38ZP, Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Omtentamen Andreas Hårrskog Falun, C102
09:00 - 15:00 GMD2AR_V3BXA, Matematik I med didaktisk inriktning, GMD2GE_V3BAX, Matematik för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45), Ingår i Lärarlyftet., GMD2H4_V3BVH, Geometri, MD1111_V37VN, Matematik för lärare gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i lärarlyftet Omtentamen David Parhizgar Falun, C102
09:00 - 13:00 SO1034_H38SR, Klassisk sociologisk teori, SO1034_H3ARQ, Klassisk sociologisk teori Omtentamen Maria Melin Falun, C102
  Ons 24/8
09:00 - 13:00 SO1044_H3BMX, Sociologiska perspektiv på socialt arbete Omtentamen Maria Melin Falun, C102
  Tors 25/8
09:00 - 13:00 MC3027_H39DP, Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar, MC3027_H39DQ, Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar, MC3027_H3B46, Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar Omtentamen Marika Hagelberg Falun, C102
09:00 - 14:00 MD2022_V3B64, Matematik III, MD2022_V3BXC, Matematik III, MD2026_V3BVL, Flervariabelanalys Omtentamen David Parhizgar Falun, C102
  Fre 26/8
08:00 - 12:00 GVÅ2GT_V3A64, Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad Tentamen Ulrika Norling Falun, C102
09:00 - 14:00 GMD2HG_V3AEP, Matematik 2 för grundlärare F-3, GMD2HK_V3AEQ, Matematik 2 för grundlärare 4-6, GMD2HK_V3BXB, Matematik 2 för grundlärare 4-6, MD2018_V38TR, Matematik 2b för grundlärare 4-6, MD2019_V38TP, Matematik 2b för grundlärare F-3 Tentamen Maria Cortas Nordlander Falun, C239
v 38 Mån 19/9 v 38
09:00 - 13:00 NV1035_V37JY, Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6, NV1035_V37JZ, Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6 Omtentamen Susanne Römsing Falun, C102
  Tors 22/9
08:00 - 12:00 H37YV_VSSKG, Sjuksköterskeprogrammet VÅ1053_H3BNM, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I Tentamen Petra Skoglund Falun, C102, Falun, C239, Falun, C339
  Fre 23/9
09:00 - 13:00 SV1044_H3CC2, Svenska 2 för grundlärare F-3: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning, SV1044_H3DN4, Svenska 2 för grundlärare F-3: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning, SV1045_H3CBY, Svenska 2 för grundlärare 4-6: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning, SV1045_H3CBZ, Svenska 2 för grundlärare 4-6: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning Tentamen Anna Åkerstedt Falun, C102, Falun, C239, Falun, C339
v 39 Ons 28/9 v 39
08:00 - 11:00 GVÅ25T_H3BNP, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II Tentamen Marianne Spante Falun, C102, Falun, C339
  Tors 29/9
08:00 - 12:00 H3CA4_SSHVG, Samhällsvetarprogrammet GSK2PQ_H3CTG, Politik i Sverige och EU Tentamen Ulf Hansson Falun, C102
15:00 - 19:00 H3ANA_SSHVG, Samhällsvetarprogrammet SO1019_H3BMU, Introduktion till samhällsvetenskap Omtentamen Maria Melin Falun, C102, Falun, C339
  Fre 30/9
08:00 - 12:00 H3ANG_VSOPG, Socionomprogrammet SA1045_H3BN3, Socialt arbete som profession Tentamen Peter Nilsson Falun, C102, Falun, C239, Falun, C319
08:00 - 13:00 GMD2GF_H3CSM, Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet., GMD2GG_H3CSN, Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet., GMD2HE_H3BZR, Matematik 1a för grundlärare F-3, GMD2HH_H3BZQ, Matematik 1a för grundlärare 4-6 Tentamen Andreas Hårrskog Falun, C339
15:00 - 19:00 GMC22H_H3D65, Anatomi och fysiologi II, GMC2M2_H3BNH, Anatomi och fysiologi II Tentamen Elisabet Nerpin Falun, C102, Falun, C239, Falun, C319, Falun, C339
v 40 Mån 3/10 v 40
08:00 - 12:00 AMC26L_H3C8C, Fördjupningskurs i fysioterapi - med fokus på smärta och hållbar utveckling Tentamen Mathias Andersson Falun, C102
v 41 Ons 12/10 v 41
08:45 - 2022-10-13 08:45 AMC26L_H3C8C, Fördjupningskurs i fysioterapi - med fokus på smärta och hållbar utveckling Tentamen Mathias Andersson Falun, C102
  Tors 13/10
12:45 - 13:00 AMC26L_H3C8C, Fördjupningskurs i fysioterapi - med fokus på smärta och hållbar utveckling Tentamen Mathias Andersson Falun, C102
v 43 Ons 26/10 v 43
08:00 - 11:00 GVÅ25T_H3BNP, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II Tentamen Marianne Spante Falun, C102, Falun, C239
  Fre 28/10
08:00 - 12:00 SV1044_H3CC2, Svenska 2 för grundlärare F-3: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning, SV1045_H3CBY, Svenska 2 för grundlärare 4-6: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning, SV1045_H3CBZ, Svenska 2 för grundlärare 4-6: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning Tentamen Anna Åkerstedt Falun, C102
v 44 Tis 1/11 v 44
08:00 - 12:00 GRV2FC_H3CB2, Arbetsrätt I, GRV2FC_H3D9F, Arbetsrätt I Tentamen Marcus Berglund Falun, C239, Falun, C339
  Ons 2/11
08:00 - 13:00 GMD2GG_H3CSN, Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet., GMD2HE_H3BZR, Matematik 1a för grundlärare F-3, GMD2HE_H3DM4, Matematik 1a för grundlärare F-3, GMD2HF_H3BZT, Matematik 1b för grundlärare F-3, GMD2HF_H3DMA, Matematik 1b för grundlärare F-3, GMD2HH_H3BZQ, Matematik 1a för grundlärare 4-6 Tentamen Andreas Hårrskog Falun, C102
  Tors 3/11
15:00 - 19:00 H3ANA_SSHVG, Samhällsvetarprogrammet SO1034_H3CCW, Klassisk sociologisk teori Tentamen Maria Melin Falun, C102, Falun, C239
  Fre 4/11
08:00 - 12:00 GSA2NA_H3BN7, Introduktion till vetenskapligt arbete Tentamen Maria Fjellfeldt Falun, C102, Falun, C239, Falun, C339
14:00 - 18:00 VÅ1053_H3BNM, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I Tentamen Aleksandra Ljudén Falun, F106, Falun, C102, Falun, C239, Falun, C339
v 45 Fre 11/11 v 45
15:00 - 19:00 H3ANA_SSHVG, Samhällsvetarprogrammet SO1019_H3BMU, Introduktion till samhällsvetenskap Omtentamen Maria Melin Falun, C102
v 46 Ons 16/11 v 46
09:00 - 12:00 GMC2AG_H3D43, Kardiologi - Hjärtsvikt Tentamen Elisabet Nerpin Falun, C102, Falun, C239
  Tors 17/11
08:00 - 12:00 H37YV_VSSKG, Sjuksköterskeprogrammet VÅ1053_H3BNM, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I Omtentamen Petra Skoglund Falun, C102, Falun, C239
  Fre 18/11
08:00 - 11:00 V39SW_VSSKG, Sjuksköterskeprogrammet MC1079_H3BNK, Farmakologi Tentamen Helena Willman Falun, C102, Falun, C239
08:00 - 13:00 EN1126_V3AHS, Engelska II med didaktisk inriktning, EN1126_V3CPC, Engelska II med didaktisk inriktning, EN1130_H3CWS, Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria, EN1130_H3CWW, Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria, EN1130_H3CWX, Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria, EN1130_H3CYL, Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria, EN1130_H3DLG, Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria Onlinetentamen, Tentamen Fredrik Land Falun, C339, Internet, Examination_A, Internet, Examination_B
v 49 Fre 9/12 v 49
08:00 - 11:00 V39SW_VSSKG, Sjuksköterskeprogrammet MC1079_H3BNK, Farmakologi Tentamen Helena Willman Falun, C102, Falun, C239
v 50 Fre 16/12 v 50
08:00 - 12:00 VÅ1053_H3BNM, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I Tentamen Aleksandra Ljudén Falun, F106, Falun, C102, Falun, C239
15:00 - 19:00 H3ANA_SSHVG, Samhällsvetarprogrammet SO1034_H3CCW, Klassisk sociologisk teori Omtentamen Maria Melin Falun, C339
v 51 Fre 23/12 v 51
08:00 - 13:00 EN1126_V3AHS, Engelska II med didaktisk inriktning, EN1126_V3CPC, Engelska II med didaktisk inriktning, EN1130_H3CWS, Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria, EN1130_H3CWW, Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria, EN1130_H3CWX, Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria, EN1130_H3CYL, Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria, EN1130_H3DLG, Brittisk och amerikansk litteratur- och idéhistoria Onlinetentamen, Tentamen Fredrik Land Falun, C102, Internet, Examination_A
v 2 Tors 12/1 v 2
08:00 - 12:00 AMC26L_H3C8C, Fördjupningskurs i fysioterapi - med fokus på smärta och hållbar utveckling, AMC27N_H3CJM, Fysioterapi med fokus på smärta och hållbar utveckling Tentamen Mathias Andersson Falun, C102
  Fre 13/1
08:00 - 11:00 V39SW_VSSKG, Sjuksköterskeprogrammet MC1079_H3BNK, Farmakologi Tentamen Helena Willman Falun, C102, Falun, C239

  Ändrade inom de senaste 12 timmarna.