Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 15  
Gå till nästa vecka

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 6/4 
Sal 1:11, Fritidshemmens nätverksträff
11:30
08:00
Sal 1:7, Extern bokning
17:00
08:00
Sal 1:5, Lönekonsulter HT 19
16:30
08:30
Sal 1:10, E-Commerce-19
15:00
09:00
Sal 1:12, Bygg & Anläggningledare HT19
19:30
15:30
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 7/4 
Sal 1:7, Extern bokning
17:00
08:00
Sal 1:1, Förskola -19 (Karlstads- uni.)
12:00
08:30
Sal 1:5, Lönekonsulter HT 19
16:30
08:30
Sal 1:10, E-Commerce-19
15:00
09:00
Sal 1:9, Italienska nybörjare
20:30
18:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 8/4 
Sal 1:7, Extern bokning
17:00
08:00
Sal 1:4, Transportledare grön logistik intag 2020
12:00
09:00
Sal 1:10, E-Commerce-19
15:30
09:30
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 9/4 
Sal 1:7, Extern bokning
17:00
08:00
Sal 1:1, Förskola -17 (Karlstads uni.)
12:00
08:30
Sal 1:4, Transportledare grön logistik intag 2020
12:00
09:00
Sal 1:4, Bygg & Anläggningledare HT19
17:00
14:00
Sal 1:12, Bygg & Anläggningledare HT19
19:30
15:30
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 10/4