Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 17  
Gå till nästa vecka

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 22/4 
Sal 1:2, infomöte sommarlovspraktik
17:30
15:30
Sal 1:3, infomöte sommarlovspraktik
17:30
15:30
Sal 1:4, infomöte sommarlovspraktik
17:30
15:30
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 23/4 
Sal 1:5, Lönekonsult HT-18
16:30
08:30
Sal 1:9, Bygglovshandläggare -18
15:30
09:00
Sal 1:4, Fördjupningskurs personliga assistenter
16:00
09:00
Sal 1:2, infomöte sommarlovspraktik
17:30
15:30
Sal 1:3, infomöte sommarlovspraktik
17:30
15:30
Sal 1:11, Föreläsning "Vilse i pannkakan"
20:00
18:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 24/4 
Sal 1:5, Stadsutvecklings projektet
12:00
08:00
Sal 1:1, ODK19
15:30
08:30
Sal 1:4, Affärsin. Redovisningsek. 18 PUVREH18
16:30
08:30
Konferensrum Lagunen, Biosfärsområde
13:00
09:00
Sal 1:8, Bygglovshandläggare -18
15:30
09:00
Sal 1:2, Funktionshinder, välfärd & livsvillkor för chefer
16:00
09:00
Sal 1:9, Transportledare -18 (Plushögs.)
16:00
09:00
Sal 1:3, AMA
12:00
10:00
Konferensrum Musslan, Entreprenörsarenan
14:30
13:00
Sal 1:11, Förskolepedagoger
16:30
14:30
Sal 1:5, infomöte sommarlovspraktik
17:30
15:30
Sal 1:3, infomöte sommarlovspraktik
17:30
15:30
Konferensrum Bojen, infomöte sommarlovspraktik
17:30
15:30
Sal 1:12, Byggledare -18 (Plushögs.)
19:30
15:30
Sal 1:13, Infoträff YH utbildning
18:00
16:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 25/4 
Sal 1:8, Speciallärarprogrammet - SLU 401
16:45
08:15
Sal 1:6, Förskola -17 (Karlstads uni.)
12:00
08:30
Sal 1:1, ODK19
15:30
08:30
Sal 1:5, Lönekonsult HT-18
16:30
08:30
Sal 1:2, Tenta
13:00
09:00
Sal 1:9, Transportledare -18 (Plushögs.)
16:00
09:00
Konferensrum Musslan, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universite
13:00
10:00
Sal 1:3, Byggledare -17 (Plushögs.)
19:30
15:30
Sal 1:12, Byggledare -18 (Plushögs.)
19:30
15:30
Sal 1:13, Årsstämma Entreprenörsarenan
20:00
16:00
Sal 1:2, Agapes Vänner
20:15
17:45
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 26/4 
Sal 1:11, Fritidshemmens Nätverksträff
11:00
08:00
Sal 1:8, Speciallärarprogrammet - SLU 401
14:45
08:15
Sal 1:4, Affärsin. Redovisningsek. 18 PUVREH18
16:30
08:30
Sal 1:2, Nätverksträff Fritidshemmen
10:30
09:00
Sal 1:3, Nätverksträff Fritidshemmen
10:30
09:00
Sal 1:5, Nätverksträff Fritidshemmen
10:30
09:00