OBS! Schemat är preliminärt fram till 14 dagar före kursstart.
Tid Kurs Lokal Lärare Undervisningstyp Kommentar
v 37, 2021 
Tis14/9 10:00 - 11:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Cecilia Vedin
Annette Lennerling, Kiana Kiani
Distansundervisning, Föreläsning Kursintroduktion
13:00 - 13:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Annette Lennerling Distansundervisning, Föreläsning Introduktion av projektarbetet
14:00 - 14:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Annette Lennerling Distansundervisning, Föreläsning Lära känna varandra,
15:00 - 16:30 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Cecilia Vedin
Kiana Kiani
Diskussion, Distansundervisning Ämnesidé diskussion
Ons15/9 08:00 - 08:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Ida Stadig Distansundervisning, Föreläsning Litteratursökning
09:15 - 10:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Karlo Mihovilovic Distansundervisning, Föreläsning Njurarnas fysiologi och patofysiologi
11:00 - 11:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Ulla-Maj Andersson Distansundervisning, Föreläsning Levande njurdonation
13:00 - 13:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Ulla-Maj Andersson Distansundervisning, Föreläsning Levande njurdonation
14:00 - 16:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Självstudier
v 39, 2021 
Tis28/9 08:00 - 09:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Gregor Guron Distansundervisning, Föreläsning Diabetesnefropati, diagnostik och behandling
09:15 - 10:15 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Jennie Lönnbro-Widgren Distansundervisning, Föreläsning Glomerulonefriter,diagnos och behandling
10:30 - 12:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Karin Edlund Distansundervisning, Föreläsning Patientundervisning
13:00 - 14:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Veronika Reivell Distansundervisning, Föreläsning Access vid dialys

John Softeland kommer att föreläsa istället.
14:15 - 15:15 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Giasemi Koutouzi Distansundervisning, Föreläsning Fistelografi
Ons29/9 08:00 - 09:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Cecilia Vedin
Annette Lennerling, Kiana Kiani
Distansundervisning, Seminarium Diskussion projektsyfte
10:00 - 11:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Diskussion, Distansundervisning Fortsatt diskussion i grupperna inför projektarbetena
12:45 - 14:30 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Pernilla Lunden Distansundervisning, Föreläsning Socialförsäkringar och stöd

Föreläser tillsammans med Anna Carminello
14:30 - 16:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Självstudier
v 40, 2021 
Tis5/10 08:00 - 16:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Självstudier
v 41, 2021 
Tis12/10 08:00 - 11:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Cecilia Vedin
Annette Lennerling, Kiana Kiani
Distansundervisning, Föreläsning Handledning inför projektarbetet, Digital undervisning, sker gruppvis. Mer detaljerat schema för varje grupp kommer senare
13:00 - 14:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Johan Holmdahl Distansundervisning, Föreläsning Palliativ nefrologi

OBS! Föreläsningen är inställd på grund av sjukdom.
15:00 - 16:30 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Marie Studahl Distansundervisning, Föreläsning Spridning av patogener
Ons13/10 08:00 - 09:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Annette Lennerling Distansundervisning, Föreläsning Förutsättningar för njurtransplantation
09:15 - 10:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Ingrid Petersson Distansundervisning, Föreläsning Njurtransplantation och eftervård
Med patient
11:00 - 12:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Rebecka Sandberg Distansundervisning, Föreläsning Kommunikation
13:00 - 14:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Panos Vasilakis Distansundervisning, Föreläsning Blodsmitta
14:15 - 15:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Sigrídur Birna Elíasdóttir Distansundervisning, Föreläsning Kronisk njursvikt, diagnostik och behandling
Tors14/10 08:00 - 16:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Självstudier
v 43, 2021 
Tis26/10 09:15 - 10:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Sigrídur Birna Elíasdóttir Distansundervisning, Föreläsning Hereditära sjukdomar
11:00 - 12:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Johan Holmdahl Distansundervisning, Frågestund Frågestund angående palliativ nefrologi
13:00 - 14:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Jessica Brandberg Distansundervisning, Föreläsning Barn som närstående
14:15 - 15:15 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Anna Sandberg Distansundervisning, Föreläsning Vikten av muskelkraft
Ons27/10 08:00 - 11:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Per Dahlberg Distansundervisning, Föreläsning Principer för hemodialys, hemofiltration, hemoperfusion och plasmaferes
13:00 - 15:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom
Distansundervisning
Cecilia Rosander, Cecilia Vedin
Kiana Kiani
Obligatoriskt, Seminarium Muntlig examination: Accessvård
v 44, 2021 
Tis2/11 08:00 - 16:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Självstudier
Lör6/11 00:00 - 00:00 Alla helgons dag
v 45, 2021 
Tis9/11 08:00 - 09:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Michael Zoulakis Distansundervisning, Föreläsning Principer vid PD
09:15 - 10:15 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Marie Blomén Distansundervisning, Föreläsning Omvårdnad vid PD
10:30 - 11:30 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Marie Blomén Distansundervisning, Föreläsning Patientupplevelser PD
Patient med PD-behandling
12:30 - 13:30 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Självstudier Tiden kan användas till självstudier eller grupparbete.
13:45 - 15:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Cecilia Rosander Distansundervisning, Föreläsning Tubulointertitiella sjukdomar
Ons10/11 08:00 - 10:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Cecilia Vedin
Kiana Kiani
Distansundervisning, Workshop Omvårdnad vid dialysbehandling
10:15 - 12:15 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Sinta Eyre Distansundervisning, Föreläsning Proteinreducerad kost
Samt Kost vid HD och PD
13:15 - 14:15 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Cecilia Rosander Distansundervisning, Föreläsning Kalk och fosfatbalans
14:30 - 15:30 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Kianoush Makvandi Distansundervisning, Föreläsning Hypertoni och njursjukdom
v 46, 2021 
Tis16/11 08:00 - 16:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Självstudier
v 47, 2021 
Tis23/11 09:30 - 12:15 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom
Distansundervisning
Cecilia Vedin
Annette Lennerling, Kiana Kiani
Obligatoriskt, Seminarium Muntlig examination- Uremiska symptom och tecken
13:15 - 14:15 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Gregor Guron Distansundervisning, Föreläsning Cardiorenala syndromet
14:30 - 16:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Förberedelse Tid för förberedelse morgondagens seminarium
Ons24/11 08:00 - 10:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom
Distansundervisning
Cecilia Rosander, Cecilia Vedin
Annette Lennerling, Kiana Kiani
Obligatoriskt, Seminarium Muntlig examination- Njurmedicinska sjukdomar
10:45 - 11:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Cecilia Vedin Distansundervisning, Föreläsning Här är mitt liv
13:00 - 14:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Linda Afsenius Distansundervisning, Föreläsning Hem HD/
14:15 - 15:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Distansundervisning, Föreläsning HemHD patientperspektiv
15:15 - 16:15 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Lisa Råneberg Distansundervisning, Föreläsning Renal anemi och behandling
v 49, 2021 
Tis7/12 09:00 - 10:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Cecilia Lundmark Distansundervisning, Föreläsning Vårdetik, kulturkrockar i vården och synen på sjukdom
11:00 - 12:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Annette Lennerling Distansundervisning, Föreläsning Adherens
13:00 - 16:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Susanne Westphal, Tobias Axelsson Distansundervisning, Föreläsning Barnnefrologi
v 51, 2021 
Fre24/12 00:00 - 00:00 Julafton
Lör25/12 00:00 - 00:00 Juldagen
Sön26/12 00:00 - 00:00 Annandag jul
v 52, 2021 
Fre31/12 00:00 - 00:00 Nyårsafton
Lör1/1 00:00 - 00:00 Nyårsdagen
v 1, 2022 
Tors6/1 00:00 - 00:00 Trettondedag jul
v 2, 2022 
Tis11/1 09:30 - 11:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Petra Vestlund Distansundervisning, Föreläsning Organdonation
13:00 - 13:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Gregor Guron Distansundervisning, Föreläsning Njurmedicinsk forskningsfront
14:00 - 15:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Cecilia Rosander Distansundervisning, Föreläsning Genomgång av hemtentamen
Ons12/1 08:00 - 12:00 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Cecilia Vedin
Annette Lennerling, Kiana Kiani
Distansundervisning, Seminarium Presentation av projektarbeten
13:00 - 14:45 OM6040, Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad Zoom Distansundervisning, Föreläsning Kursutvärdering och kursavslutning
 
KurskodKursnamn, Signatur
 
NamnAdress