Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 4  
Gå till nästa vecka

Tid Lokal Kurs Person Aktivitet Information
015 
v 4 On 2020-01-22 v 4
10:00 - 12:00 Myren 4.037 KKV221. Oorganiska material, baskurs 1 Stavroula Golfomitsou Föreläsning
10:00 - 12:00 Norrsalen 3.050 KKV121. Oorganisk kemi för konservatorer Zareen Abbas Föreläsning
  To 2020-01-23
10:00 - 12:00 Myren 4.037 KKV221. Oorganiska material, baskurs 1 Stavroula Golfomitsou Föreläsning
10:00 - 12:00 Norrsalen 3.050 KKV121. Oorganisk kemi för konservatorer Zareen Abbas Föreläsning
13:00 - 15:00 Ritsalen 3.058 KKV221. Oorganiska material, baskurs 1 Stavroula Golfomitsou Föreläsning
  Fr 2020-01-24
10:00 - 12:00 Norrsalen 3.050 KKV121. Oorganisk kemi för konservatorer Zareen Abbas Föreläsning
10:00 - 12:00 Vatten 2.064 KKV221. Oorganiska material, baskurs 1 Stavroula Golfomitsou Föreläsning
020 
v 4 On 2020-01-22 v 4
10:00 - 12:00 Ritsalen 3.058 KBA405. Restaurering och gestaltning Ulrich Lange Föreläsning
10:00 - 12:00 Vatten 2.064 GVN360. Klimatförändringshistoria Hans Linderholm Föreläsning
13:00 - 16:00 Tethys 4.066 GVN360. Klimatförändringshistoria Projektarbete
  To 2020-01-23
10:00 - 12:00 Ritsalen 3.058 KBA405. Restaurering och gestaltning Ulrich Lange Föreläsning
10:00 - 12:00 Vatten 2.064 GVN360. Klimatförändringshistoria Hans Linderholm Seminarium Föreläsning, Pre-industrial climate
13:00 - 16:00 Tethys 4.066 GVN360. Klimatförändringshistoria Projektarbete
13:00 - 15:00 Vatten 2.064 GE2450. Välfärdens geografier Jonas Lindberg Föreläsning Sveriges välfärdssektor: en kort introduktion
  Fr 2020-01-24
10:00 - 12:00 Ritsalen 3.058 KBA405. Restaurering och gestaltning Ulrich Lange Föreläsning
10:00 - 16:00 Tethys 4.066 GVN360. Klimatförändringshistoria Hans Linderholm Föreläsning
025 
v 4 On 2020-01-22 v 4
09:00 - 12:00 Alexandria 3.040B GVG465. Avancerad strukturgeologi Mark Peternell Övning
09:00 - 12:00 Atlanten 4.077 KBA202. Metoder för bebyggelsehistoriska studier, KBA202. Metoder för bebyggelsehistoriska studier Ingrid Holmberg Föreläsning
10:00 - 12:00 3.040A ALC GVG350. Geofysik I, GVG350. Geofysik I, GVG350. Geofysik I Erik Sturkell Föreläsning
11:00 - 13:00 Tethys 4.066 GVG350. Geofysik I, GVG350. Geofysik I, GVG350. Geofysik I Erik Sturkell Övning
13:00 - 16:00 Alexandria 3.040B GVG465. Avancerad strukturgeologi Mark Peternell Övning
13:00 - 15:00 Hörsalen 1.030 GVC L9GE10. Geografi 1 för lärare i årskurs 7-9, LGGE10. Geografi 1 för ämneslärare Sven Olsson Föreläsning
13:00 - 15:00 Quercus 2.067 GVG350. Geofysik I, GVG350. Geofysik I, GVG350. Geofysik I Erik Sturkell Övning
13:00 - 15:00 Ritsalen 3.058 KBA202. Metoder för bebyggelsehistoriska studier, KBA202. Metoder för bebyggelsehistoriska studier Ingrid Holmberg Föreläsning
  To 2020-01-23
09:00 - 12:00 Alexandria 3.040B GVG465. Avancerad strukturgeologi Mark Peternell Övning
09:00 - 11:00 Atlanten 4.077 GVG350. Geofysik I, GVG350. Geofysik I, GVG350. Geofysik I Erik Sturkell Föreläsning
11:00 - 13:00 Tethys 4.066 GVG350. Geofysik I, GVG350. Geofysik I, GVG350. Geofysik I Erik Sturkell Övning
13:00 - 16:00 Alexandria 3.040B GVG465. Avancerad strukturgeologi Mark Peternell Övning
  Fr 2020-01-24
09:00 - 12:00 Alexandria 3.040B GVG465. Avancerad strukturgeologi Mark Peternell Övning
10:00 - 12:00 Atlanten 4.077 GVG350. Geofysik I, GVG350. Geofysik I, GVG350. Geofysik I Erik Sturkell Föreläsning
13:00 - 16:00 Alexandria 3.040B GVG465. Avancerad strukturgeologi Mark Peternell Övning
13:00 - 15:00 Atlanten 4.077 GVG350. Geofysik I, GVG350. Geofysik I, GVG350. Geofysik I Erik Sturkell Övning
030 
v 4 On 2020-01-22 v 4
13:00 - 17:00 Gislab 4.038 MAR110. Geografiska Informationssystem, GIS Övning Övning 1
035 
v 4 On 2020-01-22 v 4
09:00 - 12:00 Mark 2.063 KMG600. Vetenskaplig teori och metod för examensarbete i kulturvård Krister Olsson Föreläsning
13:00 - 15:00 Mittsalen 3.062 KMG600. Vetenskaplig teori och metod för examensarbete i kulturvård Krister Olsson Seminarium
  Fr 2020-01-24
13:00 - 15:00 Mark 2.063 KMG600. Vetenskaplig teori och metod för examensarbete i kulturvård Krister Olsson Seminarium
040 
v 4 On 2020-01-22 v 4
08:00 - 12:00 Gislab 4.038 GVS075. Geografiska informationssystem (GIS), GVS150. Geografiska informationssystem (GIS), GVS150. Geografiska informationssystem (GIS), GVS150. Geografiska informationssystem (GIS) Övning
  To 2020-01-23
13:00 - 17:00 Gislab 4.038 GVS075. Geografiska informationssystem (GIS), GVS150. Geografiska informationssystem (GIS), GVS150. Geografiska informationssystem (GIS), GVS150. Geografiska informationssystem (GIS) Övning Exercise 2
16:00 - 17:30 Hörsalen 1.030 GVC GV0401. Geovetenskap Seminarium I: Att planera ett vetenskapligt arbete, GV0502. Geovetenskapligt Seminarium II: Genomför en vetenskaplig studie Roland Barthel Seminarium
045 
v 4 On 2020-01-22 v 4
10:00 - 12:00 Mittsalen 3.062 GE2120. Geografi: Fortsättningskurs Roland Barthel Föreläsning Hydrologi
  To 2020-01-23
10:00 - 12:00 Mittsalen 3.062 GE2120. Geografi: Fortsättningskurs Roland Barthel Föreläsning Hydrogeologi
  Fr 2020-01-24
13:00 - 15:00 Mittsalen 3.062 GE2120. Geografi: Fortsättningskurs Föreläsning Jordbävningar och risker
065 
v 4 On 2020-01-22 v 4
10:00 - 12:00 Hörsalen 1.030 GVC GVR011. Geovetenskap för Naturvårdsbiologer, L9GE10. Geografi 1 för lärare i årskurs 7-9, LGGE10. Geografi 1 för ämneslärare Mark Johnson Föreläsning
  To 2020-01-23
10:00 - 12:00 Hörsalen 1.030 GVC GVR011. Geovetenskap för Naturvårdsbiologer, L9GE10. Geografi 1 för lärare i årskurs 7-9, LGGE10. Geografi 1 för ämneslärare Mark Johnson Föreläsning
13:00 - 15:00 Hörsalen 1.030 GVC GVR011. Geovetenskap för Naturvårdsbiologer, L9GE10. Geografi 1 för lärare i årskurs 7-9, LGGE10. Geografi 1 för ämneslärare Mark Johnson Föreläsning
  Fr 2020-01-24
10:00 - 12:00 Hörsalen 1.030 GVC GVR011. Geovetenskap för Naturvårdsbiologer, L9GE10. Geografi 1 för lärare i årskurs 7-9, LGGE10. Geografi 1 för ämneslärare Mark Johnson Föreläsning
070 
v 4 Fr 2020-01-24 v 4
13:00 - 15:00 Hörsalen 1.030 GVC GVS075. Geografiska informationssystem (GIS), GVS150. Geografiska informationssystem (GIS), GVS150. Geografiska informationssystem (GIS), GVS150. Geografiska informationssystem (GIS), MAR110. Geografiska Informationssystem, GIS Alexander Walther Föreläsning Spatial data structure
--- 
v 4 On 2020-01-22 v 4
08:00 - 12:00 Smörjgropen 1.032 Hifa Mohammadi Möte
09:00 - 13:00 Sanddynan 4.023 Eugenia Andersson Tentamen
10:30 - 12:00 Myrstacken 5.044 Möte Kommunkationsgrupp nya huset
10:30 - 11:30 Pingvinen 5.043 Martin Wiik Johansson Möte
10:30 - 12:00 Stora konferensrummet 5.047 Helen Easterling Möte Nya Huset komm. team
13:00 - 16:30 Diamanten 3.087 Feras Hammami Möte Examination seminar
13:00 - 16:30 Kulturvårds Lilla konferensrum 3.071 Martin Wiik Johansson Möte
13:00 - 14:30 Myrstacken 5.044 Möte Möte om fotografi
13:00 - 15:00 Pingvinen 5.043 Martina Daller Almander Möte Översyn utbytesavtal
15:30 - 17:00 Myrstacken 5.044 Möte Samverkansb.: Hur vet vi det?
  To 2020-01-23
08:00 - 10:00 Ljusgården nedre Drift/underhåll
08:00 - 08:30 Myrstacken 5.044 Helen Easterling Möte Bygg - talarmanus
08:30 - 09:30 Myrstacken 5.044 Helen Easterling Möte Byggkommunikation
08:45 - 10:30 Pingvinen 5.043, Stora konferensrummet 5.047 Gustav Bertilsson Uleberg MBL-sammanträde
09:00 - 12:00 Nordenskjöld 4.044 Sofia Thorsson Möte Projektmöte
10:30 - 11:45 Pingvinen 5.043 Möte
12:00 - 13:00 Hörsalen 1.030 GVC Louise C. Andresen Seminarium
12:45 - 14:00 Nordenskjöld 4.044 Möte PhD group
13:00 - 15:00 Myrstacken 5.044 Gustav Bertilsson Uleberg Möte Administrativa chefer & kanslic
13:00 - 15:00 Stora konferensrummet 5.047 Tanja Thompson Möte Samverkansberedningen
  Fr 2020-01-24
09:00 - 16:00 Nordsjön 4.092 KUD101. Kulturarvsteknologier, KUD101. Kulturarvsteknologier Jonathan Westin Föreläsning
09:00 - 11:30 Stora konferensrummet 5.047 Möte Fartygsmöte
11:00 - 12:00 Nordenskjöld 4.044 Tinghai Ou Möte
13:00 - 16:00 Stora konferensrummet 5.047 Marie Svensson Strandevall Möte UBer
14:30 - 16:00 Nordenskjöld 4.044 Sofia Thorsson Möte Möte Votum
15:15 - 16:00 Myrstacken 5.044 Gustav Bertilsson Uleberg Möte NatLife, verksamhetsprojektet

  Ändrad senaste dygnet.

   
Avbokning