Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 43  
Gå till nästa vecka

Tid Lokal Kurs Person Aktivitet Information Övriga objekt
v 43 To 2019-10-24 v 43
08:00 - 12:00 Gislab 4.037 GE0400. Geografi: Baskurs Alexander Walther Laboration gruppövning
08:00 - 16:00 Mark 2.063 GVG220. Sedimentologi och stratigrafi Mark Johnson Laboration Lab 5—Varve lab 025
08:00 - 17:00 Myren 4.038 Eugenia Andersson Egen övning
08:15 - 09:30 Pingvinen 5.043 Möte Avstämning bygg
08:30 - 10:00 Nordenskjöld 4.044 Robert Björk Möte APE-breakfast
09:00 - 12:00 Stora konferensrummet 5.047 Gabriella Olshammar Möte FUB
10:00 - 17:00 Alexandria 3.040B KBA515. Kulturmiljöplanering Krister Olsson Föreläsning 025
10:00 - 12:00 Atlanten 4.077 GE3000. Geografi: Fältkurs och specialisering, fördjupningskurs Mats Olvmo Föreläsning Fältmetodik 030
10:00 - 12:00 Hörsalen 1.030 GVC GV1410. Geovetenskap: Grundkurs, GV1410. Geovetenskap: Grundkurs, GV1410. Geovetenskap: Grundkurs, GV1420. Geovetenskap, Mark Jakob Heyman Föreläsning Glaciala erosionsformer GV1410 Delkurs 2
10:00 - 12:00 Mittsalen 3.062 KGM302. Att arbeta i projekt Henrik Ranby Föreläsning 045
10:00 - 12:00 Nordenskjöld 4.044 Matthias Konrad.schmolke Möte PC meeting Geo
10:00 - 17:00 Tethys 4.066 GVN460. Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv Lorenzo Minola Övning Excercises 020
10:30 - 11:30 Pingvinen 5.043 Gustav Bertilsson Uleberg Grupparbete
12:30 - 13:30 Berg lab 2.014, Ljusgården nedre David Rayner Möte
12:30 - 14:30 Norrsalen 3.050 Liv Friis Seminarium
12:30 - 16:45 Stora konferensrummet 5.047 Martin Wiik Johansson Möte Fakultetsstyrelse
13:00 - 17:00 Gislab 4.037 GE0400. Geografi: Baskurs Alexander Walther Laboration gruppövning
13:00 - 15:45 Hörsalen 1.030 GVC Tanja Thompson Seminarium
13:00 - 14:00 Jord 1 2.012 GV1410. Geovetenskap: Grundkurs, GV1410. Geovetenskap: Grundkurs, GV1410. Geovetenskap: Grundkurs, GV1420. Geovetenskap, Mark Dugga Jordarter – dugga, grupp 1 GV1410 Delkurs 2
13:00 - 15:00 Mittsalen 3.062 KGM302. Att arbeta i projekt Henrik Ranby Föreläsning 045
13:00 - 14:00 Nordsjön 4.092 GE6000. Stadsklimat och klimatplanering Sofia Thorsson Seminarium Climate sensitive design 015, GE3000_Gr1
13:00 - 15:30 Smörjgropen 1.032 Tanja Thompson Seminarium
13:30 - 14:30 Vatten 2.064 David Rayner Möte
14:00 - 15:00 Jord 1 2.012 GV1410. Geovetenskap: Grundkurs, GV1410. Geovetenskap: Grundkurs, GV1410. Geovetenskap: Grundkurs, GV1420. Geovetenskap, Mark Dugga Jordarter – dugga, grupp 2 GV1410 Delkurs 2
14:00 - 14:45 Ljusgården nedre Tanja Thompson Seminarium
14:00 - 17:30 Nordenskjöld 4.044 Heather Reese Möte Meeting with Nature Editor GO
14:00 - 15:00 Nordsjön 4.092 GE6000. Stadsklimat och klimatplanering Sofia Thorsson Seminarium Climate sensitive design 015, GE3000_Gr2
15:00 - 16:00 Atlanten 4.077 GE6000. Stadsklimat och klimatplanering Nils Wallenberg Seminarium SOLWEIG 025
16:00 - 17:30 Hörsalen 1.030 GVC GV0401. Geovetenskap Seminarium I: Att planera ett vetenskapligt arbete, GV0502. Geovetenskapligt Seminarium II: Genomför en vetenskaplig studie Roland Barthel Seminarium
  Fr 2019-10-25
08:00 - 16:00 Atlanten 4.077 GVG220. Sedimentologi och stratigrafi Mark Johnson Laboration Lab 6—sed structures 025
08:00 - 12:00 Gislab 4.037 GE0400. Geografi: Baskurs Alexander Walther Laboration Gruppövning - Oskar på plats för handledning (gr 1-8 är prioriterade kl 8-10, och gr 9-15 kl 10-12)
08:00 - 17:00 Myren 4.038 Eugenia Andersson Egen övning
10:00 - 12:00 Alexandria 3.040B Gabriella Olshammar Möte Önskar Alexandria
10:00 - 16:00 Diamanten 3.087, Norrsalen 3.050 Liv Friis Seminarium
10:00 - 12:00 Hörsalen 1.030 GVC GV1410. Geovetenskap: Grundkurs, GV1410. Geovetenskap: Grundkurs, GV1410. Geovetenskap: Grundkurs, GV1420. Geovetenskap, Mark Jakob Heyman Föreläsning Fjärranalys + periglaciala processer GV1410 Delkurs 2
10:00 - 16:00 Mark 2.063 GVG340. Hydrogeologi I Roland Barthel Seminarium 020
12:00 - 15:00 Alexandria 3.040B NGN235. GIS: Introduktion till fjärranalys Heather Reese Föreläsning
12:00 - 16:00 Vatten 2.064 Krister Olsson Seminarium
13:00 - 17:00 Gislab 4.037 GE0400. Geografi: Baskurs Alexander Walther Laboration gruppövning
13:00 - 15:00 Hörsalen 1.030 GVC GE0400. Geografi: Baskurs Alexander Walther Föreläsning Genomgång och uppsamling av teori och praktik inför tentan.
13:00 - 14:30 Kansliets Lilla konferensrummet 5.044 Martin Wiik Johansson Möte Samlad årsuppföljning
13:00 - 14:15 Stora konferensrummet 5.047 Marie Svensson Strandevall Möte ASK och UBer

  Ändrad senaste dygnet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flera Alla
   
Avbokning
Hämta nästa sida