Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 44  
Gå till nästa vecka

Tid Lokal Kurs Person Aktivitet Information Övriga objekt
v 44 Ons 2020-10-28 v 44
09:00 - 11:00 Stora konferensrummet 5.047 Aida Kocan Möte LAMK-möte
10:00 - 12:00 Hörsalen 1.030 GVC GVN75A, Avancerat geovetenskapligt projektarbete Thomas Zack Föreläsning
10:00 - 12:00 Mark 2.063 GVN460, Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv Deliang Chen Föreläsning 025
10:00 - 12:00 Mittsalen 3.062 GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1420, Geovetenskap, Mark, GV1420, Geovetenskap, Mark Jakob Heyman Föreläsning Kvartär historia 050
10:00 - 12:00 Nordsjön 4.092 GVG300, Sedimentologi och stratigrafi Mark Johnson Föreläsning 010
13:00 - 15:00 Mittsalen 3.062 GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1420, Geovetenskap, Mark, GV1420, Geovetenskap, Mark Jakob Heyman Föreläsning Isostaci/eustaci 050
13:00 - 16:00 Nordsjön 4.092 GVG300, Sedimentologi och stratigrafi Mark Johnson Laboration 010
  Tors 2020-10-29
08:00 - 08:30 Myrstacken 5.044 Helena Skönvall Möte Möte Kulturvård
09:00 - 12:00 Mittsalen 3.062 GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1420, Geovetenskap, Mark, GV1420, Geovetenskap, Mark Jakob Heyman Seminarium 050
10:00 - 12:00 Nordsjön 4.092 GVG300, Sedimentologi och stratigrafi Mark Johnson Föreläsning 010
10:00 - 17:00 Tethys 4.066 GVN460, Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv Lorenzo Minola Datorövning 025
12:15 - 13:30 Hörsalen 1.030 GVC Louise C. Andresen Seminarieserie Geo seminar
13:00 - 16:00 Nordsjön 4.092 GVG300, Sedimentologi och stratigrafi Mark Johnson Föreläsning 010
  Fre 2020-10-30
08:00 - 17:00 Mark 2.063 GVN460, Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv Deliang Chen Seminarium 025
10:00 - 12:00 3.040A ALC GVG300, Sedimentologi och stratigrafi Mark Johnson Seminarium 010
10:00 - 12:00 Hörsalen 1.030 GVC GVN75A, Avancerat geovetenskapligt projektarbete Thomas Zack Föreläsning
10:00 - 12:00 Mittsalen 3.062 GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1420, Geovetenskap, Mark, GV1420, Geovetenskap, Mark Jakob Heyman Frågestund 050

  Ändrad senaste dygnet.