Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 43  
Gå till nästa vecka

Tid 08:00 - 18:00
Tid Lokal Person Aktivitet Information Övriga objekt
v 43 Fre 2020-10-23 v 43
09:00 - 12:00 3.040A ALC Mark Johnson Seminarium 010
09:00 - 17:00 Gislab 4.038 Alexander Walther Laboration Gruppövning. Oskar kommer att finnas tillgänglig för handledning via Zoom under dagen. 09:00-12:00, grupp 1-7 13:00-16:00, grupp 8-15 Se Canvas för Zoom-rum 030, RPH300-Halvklass
10:00 - 12:00 Hörsalen 1.030 GVC Thomas Zack Föreläsning
10:00 - 12:00 Mark 2.063 Deliang Chen Föreläsning 025
10:00 - 12:00 Mittsalen 3.062 Jakob Heyman Föreläsning Glaciala erosionsformer 050
10:00 - 16:00 Ritsalen 3.058 Philipp Wanner Projektseminarium 025
13:00 - 17:00 Hörsalen 1.030 GVC Feras Hammami, Henrik Ranby Introduktion 025
13:00 - 16:00 Myren 4.037 Jakob Heyman Seminarium 005
13:00 - 14:30 Myrstacken 5.044 Tanja Thompson Möte Studentrekrytering
13:00 - 16:00 Nordsjön 4.092 Mark Johnson Laboration 010
14:30 - 17:00 Myrstacken 5.044 Tanja Thompson Möte