Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 42  
Gå till nästa vecka

Tid Lokal Kurs Person Aktivitet Information Övriga objekt
v 42 Må 2019-10-14 v 42
08:00 - 12:00 Gislab 4.037 GE0400. Geografi: Baskurs Alexander Walther Laboration Övning 5, Grupp 1
08:00 - 17:00 Myren 4.038 Eugenia Andersson Egen övning
08:00 - 14:30 Stora konferensrummet 5.047 Gustav Bertilsson Uleberg Möte T2-dialoger
08:15 - 09:00 Pingvinen 5.043 Möte Globala målen-webbarbete
09:00 - 15:00 Alexandria 3.040B KGM302. Att arbeta i projekt Henrik Ranby Föreläsning 045
09:00 - 09:30 Kansliets Lilla konferensrummet 5.044 Camilla Persson Möte Sociala medier
09:00 - 16:00 Mittsalen 3.062 KGM113. Dokumentation och visualisering Gunnar Almevik Föreläsning 045
09:00 - 10:15 Pingvinen 5.043 Joannis Troukis Möte
10:00 - 12:00 3.040A ALC GVN460. Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv Föreläsning Vegetation feedbacks on climate: I 020
10:00 - 12:00 Atlanten 4.077 GE6000. Stadsklimat och klimatplanering Fredrik Lindberg Föreläsning Wind in urban areas 025
10:00 - 12:00 Hörsalen 1.030 GVC GV1410. Geovetenskap: Grundkurs, GV1410. Geovetenskap: Grundkurs, GV1410. Geovetenskap: Grundkurs, GV1420. Geovetenskap, Mark Lennart Bornmalm Föreläsning Historisk geologi 4: Dateringsmetoder GV1410 Delkurs 2
10:00 - 11:15 Kansliets Lilla konferensrummet 5.044 Katrin Falk Möte
10:00 - 12:00 Mark 2.063 KBA515. Kulturmiljöplanering Krister Olsson Föreläsning 025
10:00 - 12:00 Vatten 2.064 GVG340. Hydrogeologi I Föreläsning 020
10:15 - 11:15 Nordenskjöld 4.044 Louise C. Andresen Möte Likabenandlings träf
10:30 - 11:30 Pingvinen 5.043 Tanja Thompson Möte Kommunikatörsmöte
13:00 - 15:00 Atlanten 4.077 KBA515. Kulturmiljöplanering Krister Olsson Föreläsning 025
13:00 - 16:00 Gislab 4.037 GE6000. Stadsklimat och klimatplanering Nils Wallenberg Datorövning Log wind profile 025
13:00 - 15:00 Mark 2.063 GV1410. Geovetenskap: Grundkurs, GV1410. Geovetenskap: Grundkurs, GV1410. Geovetenskap: Grundkurs, GV1420. Geovetenskap, Mark Lennart Bornmalm Övning Fossil-övning, grupp 2 GV1410 Delkurs 2
13:00 - 17:15 Nordenskjöld 4.044 Möte Etikpröv
13:00 - 17:00 Tethys 4.066 GVG340. Hydrogeologi I Ezra Haaf, Markus Giese, Michelle Nygren Datorövning 020
14:00 - 16:30 Kansliets Lilla konferensrummet 5.044 Martin Wiik Johansson Möte Möteshantering - arbetsgrupp
15:00 - 17:15 Diamanten 3.087 Ingrid Martins Holmberg Möte Red19
15:00 - 16:15 Pingvinen 5.043 Gabriella Olshammar Möte Doktorandcoacher, Ingela Dahllöfs möte
15:00 - 17:00 Stora konferensrummet 5.047 Gustav Bertilsson Uleberg Möte Naturvetenskap Life, styrgrupp
  Ti 2019-10-15
08:00 - 12:00 Gislab 4.037 GE0400. Geografi: Baskurs Alexander Walther Laboration Övning 5, Grupp 2
08:00 - 17:00 Myren 4.038 Eugenia Andersson Egen övning
08:00 - 18:00 Nordsjön 4.092 GE6000. Stadsklimat och klimatplanering Nils Wallenberg Övning Measurements 015, GE3000_Gr1
08:30 - 12:00 Stora konferensrummet 5.047 Ledningsgrupp Fakultetsledningen
09:00 - 16:15 3.040A ALC FYS023. Ämnesfördjupning i fysioterapi Mari Lundberg Grupparbete 09.00-09.30 Kursinformation 09.30-11.00 Förberedelse 11.00-11.30 Grupp 5 11.30-12.00 Grupp 4 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Grupp 3 13.30-14.00 Grupp 2 14.00-14.30 Grupp 1 15.00-16.30 Inläsning av litteratur till begreppsanalys 035
09:00 - 11:00 Diamanten 3.087 Jakob Heyman Möte L9GE10/LGGE10 + GVR011 VT-2020
09:00 - 16:00 Mittsalen 3.062 KGM113. Dokumentation och visualisering Gunnar Almevik Föreläsning 045
09:15 - 12:00 Nordenskjöld 4.044 Möte GEO Ledningsgrupp /ES
10:00 - 17:00 Tethys 4.066 GVN460. Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv Lorenzo Minola Övning Excercises 020
10:00 - 12:00 Vatten 2.064 GVG340. Hydrogeologi I Föreläsning 020
11:00 - 12:00 Bohuslän 4.071 Beatriz Tomaduz Möte
12:30 - 14:30 Kulturvårds Lilla konferensrum 3.071 Krister Olsson Möte KBA513
12:45 - 16:30 Kansliets Lilla konferensrummet 5.044 Martin Wiik Johansson Möte T2-dialoger
13:00 - 15:00 Hörsalen 1.030 GVC GE0400. Geografi: Baskurs Föreläsning Praktiska användningsområden och framtiden för GIS 065
13:00 - 14:30 Nordenskjöld 4.044 Heather Reese Möte G4 Methods course

  Ändrad senaste dygnet.

Hämta nästa sida