Tid
Kurskod
Kursnamn
Lokal
v 49 Tors 2022-12-08 v 49
08:30 - 11:30 AR1100 Arabiska, Grundkurs I Sektion 1 & 2
08:30 - 13:30 HRS010 Ersättningsrätt Sektion 1 & 2
08:30 - 11:30 OM6210 Symtom och tecken på ohälsa Sektion 1 & 2
08:30 - 11:30 RY1110 Ryska, Grundkurs Sektion 1 & 2
08:30 - 13:30 STK250 Statistik: Fortsättningskurs 2 Sektion 1 & 2
08:30 - 11:30 TH1OH1 Introduktion till huvudområdet och professionen Sektion 1 & 2
08:30 - 11:30 TLKSVT Strategier i vuxentandvård för tandläkare med examen utanför EU Sektion 1 & 2
  Fre 2022-12-09
08:00 - 12:00 AUD140 Medicin I: Allmän medicin Sektion 1 & 2
08:00 - 14:00 AUD140 Medicin I: Allmän medicin Sektion 4
08:00 - 12:00 FP1100, LGFI32, LGFI33 Praktisk filosofi: Grundkurs, Filosofi 3 för gymnasielärare, Filosofi 3 för gymnasielärare Sektion 1 & 2
08:00 - 14:00 FP1100, LGFI32, LGFI33 Praktisk filosofi: Grundkurs, Filosofi 3 för gymnasielärare, Filosofi 3 för gymnasielärare Sektion 4
08:00 - 12:00 Ingen kurskod Ingen kurskod Sektion 4
08:00 - 13:00 L3SV10 Språk som kommunikativ resurs Sektion 3
08:00 - 15:30 L3SV10 Språk som kommunikativ resurs Sektion 4
08:00 - 12:00 MK2201 Politisk kommunikation i den digitala tidsåldern Sektion 1 & 2
08:00 - 12:00 OMO120 Intraoperativ vårdmiljö och säkerhet Sektion 1 & 2
08:00 - 14:00 OMO120 Intraoperativ vårdmiljö och säkerhet Sektion 4
08:00 - 12:00 PX1160 Rättspsykologi Sektion 1 & 2
13:30 - 15:30 OM4310 Anatomi och fysiologi Sektion 1 & 2
13:30 - 16:30 OM4310 Anatomi och fysiologi Sektion 4
13:30 - 16:30 OMI120 Avancerad bedömning, beslutsfattande och omvårdnadsåtgärder inom intensivvård Sektion 1 & 2
13:30 - 18:00 OMI120 Avancerad bedömning, beslutsfattande och omvårdnadsåtgärder inom intensivvård Sektion 4
13:30 - 18:30 STG170, STG175, STK100, STK175 Statistik 1, Statistik med miljö- och logistiktillämpningar, Statistik 1, Statistik 1 med miljö- och logistiktillämpningar Sektion 1 & 2
  Lör 2022-12-10
08:00 - 11:00 BMA011 Anatomi och fysiologi Sektion 1 & 2
08:00 - 13:30 BMA011 Anatomi och fysiologi Sektion 4
08:00 - 11:00 FEG100, FEK102 Företagsekonomi 1, Företagsekonomi, Marknadsföring Sektion 1 & 2
08:00 - 12:30 FEG100, FEK102 Företagsekonomi 1, Företagsekonomi, Marknadsföring Sektion 4
08:00 - 11:00 IKG176 Näringslära I Sektion 1 & 2
08:00 - 12:00 IKG176 Näringslära I Sektion 4
12:30 - 17:30 FEG304, FEK341 Industrial and Financial Management, kandidatkurs, Corporate Finance, kandidatkurs Sektion 1 & 2
12:30 - 17:30 GM0429 Strategisk styrning i kunskapsbaserade organisationer Sektion 1 & 2
12:30 - 17:30 GM1031 Corporate Finance Sektion 1 & 2
12:30 - 17:30 NBAF00 Naturvetenskapligt basår, Fysik Sektion 1 & 2
12:30 - 19:30 NBAF00 Naturvetenskapligt basår, Fysik Sektion 4
12:30 - 17:30 TOX720 Läkemedelstoxikologi och toxikokinetik Sektion 1 & 2
12:30 - 16:30 TP5DP2 Diagnostik och patientomhändertagande 2 Sektion 1 & 2