Tid
Kurskod
Kursnamn
Lokal
v 48 Lör 2023-12-02 v 48
08:00 - 12:00 ARB151 Anatomi och fysiologi Sektion 1 & 2
08:00 - 14:00 ARB151 Anatomi och fysiologi Sektion 4
08:00 - 11:00 BMA011 Anatomi och fysiologi Sektion 3
08:00 - 12:30 BMA011 Anatomi och fysiologi Sektion 4
08:00 - 12:00 DIP310 Klinisk nutrition 2 Sektion 3
08:00 - 12:00 FEG200, FEK203 Företagsekonomi 2, Företagsekonomi, Lönsamhet och finansiering Sektion 1 & 2
08:00 - 14:00 FEG200, FEK203 Företagsekonomi 2, Företagsekonomi, Lönsamhet och finansiering Sektion 4
08:00 - 12:00 FEG303, FEK332 Redovisning, kandidatkurs, Externredovisning, kandidatkurs Sektion 3
08:00 - 12:00 GM1324 Kunskapsintensivt entreprenörskap Sektion 3
08:00 - 10:00 OMK220 Farmakologi och läkemedelsberäkning Sektion 3
08:00 - 12:00 PM2635 Utredning och psykologisk behandling av individer I Sektion 1 & 2
08:00 - 11:00 TLKSVT Strategier i vuxentandvård för tandläkare med examen utanför EU Sektion 3
13:30 - 17:30 BMA039 Radiofysik och nuklearmedicin med medicinsk informatik Sektion 3
13:30 - 19:30 BMA039 Radiofysik och nuklearmedicin med medicinsk informatik Sektion 4
13:30 - 17:30 FEK210, FEK220 Digitalisering och styrning, Logistiska informationssystem Sektion 3
13:30 - 19:30 FEK210, FEK220 Digitalisering och styrning, Logistiska informationssystem Sektion 4
13:30 - 17:30 GVG370 Ekonomisk geologi Sektion 1 & 2
13:30 - 17:30 GVG370 Ekonomisk geologi Sektion 4
13:30 - 17:30 IIG146 Fysiologi och anatomi Sektion 1 & 2
13:30 - 17:30 IIG227 Träningslära inom idrott II Sektion 1 & 2
13:30 - 18:30 IIG227 Träningslära inom idrott II Sektion 4
13:30 - 17:30 KG20EP Kulturgeografi fortsättningskurs, med inriktning mot europeisk territoriell utveckling och planering Sektion 1 & 2
13:30 - 19:30 KG20EP Kulturgeografi fortsättningskurs, med inriktning mot europeisk territoriell utveckling och planering Sektion 4
13:30 - 17:30 KGG104 Global ekonomi och lokal utveckling Sektion 1 & 2
13:30 - 19:30 KGG104 Global ekonomi och lokal utveckling Sektion 4
13:30 - 17:30 OM4310 Anatomi och fysiologi Sektion 1 & 2
13:30 - 19:30 OM4310 Anatomi och fysiologi Sektion 4
  Sön 2023-12-03
13:00 - 18:00 BMA023 Morfologisk cellbiologi Sektion 1 & 2
13:00 - 16:00 FYS113 Tillämpad psykologi inom fysioterapi Sektion 1 & 2
13:00 - 17:30 FYS113 Tillämpad psykologi inom fysioterapi Sektion 4
13:00 - 18:00 GM0527 Hållbar Logistik Sektion 1 & 2
13:00 - 18:00 GM1012, GM1042 Kreditriskmodellering, Kreditriskmodellering Sektion 1 & 2
13:00 - 18:00 GM1137 Hållbar marknadsföring Sektion 1 & 2
13:00 - 16:00 LÄG054 Biomedicinsk fördjupning 3, Kritisk analys av medicinska data (BF3) Sektion 1 & 2
13:00 - 17:30 LÄG054 Biomedicinsk fördjupning 3, Kritisk analys av medicinska data (BF3) Sektion 4
13:00 - 18:00 RKT110 Religionsvetenskap, grundkurs Sektion 1 & 2