Nu +1 dag   Lokal/Plats + Plats Anpassa Prenumerera
Tid
v 48 Lör 2020-11-28 v 48
09:00 - 13:00 Extern bokning, Idrottshall 1-2, Värtan
09:00 - 13:00 Extern bokning, Gymnastiksal 2, Stockholm Sport Academy
14:00 - 15:00 Extern bokning, Gymnastiksal 2, Oskar Lindberg