v 9 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 1/3 
LTIV - klimatrum, Oscar Horwath, Studietid
07:30
05:00
Anneli Olani, Datorsal 1421, Styrelserum 1418, Underhåll
09:00
08:00
Distans, IH1A, Jonas Jones, LAIDI2-3, Simning
09:30
08:00
Distans, Josefin Englund, L5C, LASUL3-2, Seminarium, Zoom
10:00
08:30
Distans, Egen träning, Icke lärarledd, LAIDI2-3, Lärarutbildning år 1, Praktik
10:00
08:30
Britta Thedin Jakobsson, Distans, L4B, LAIDI3-4, Redovisning, Zoom
16:30
08:30
Janne Ferner, Lärosal 1305, Seminarium, TATRÄ6-2, Tränarutbildning år 3
14:45
08:45
Distans, Distansundervisning, FAFAH1, FAFAH1, Jonna Nilsson Horre
11:15
09:00
Björn Särnbrink, Föreläsning, Lärosal 2247, TATRÄ4-1, Tränarutbildning år 2
12:00
09:00
Distans, Jonas Jones, LAIDI2-3, Lärarutbildning år1, Simning
11:30
10:00
Abram Katz, Aulan, Föreläsning, H1B Hälsopedagogutbildning, HBIDH2-2, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, TAIDT2-1, Tränarutbildning år 1
11:30
10:00
Distans, Jacob Lindstam, LAIDI2-3, Lärarutbildning år 1, Självstudier
11:30
10:00
Alexander Ovendal, Distans, Föreläsning, GID3, Grundlärare/fritids termin 1
11:30
10:00
Christoffer Kullander, Frågestund, LASPI2-1, LS3A, Lärosal 1309
11:30
10:00
Distans, Josefin Englund, L5A, LASUL3-2, Seminarium, Zoom
12:00
10:30
Distans, Egen träning, Icke lärarledd, LAIDI2-3, Lärarutbildning år 1, Praktik
12:00
10:30
Marielle Andrésen, Möte, Styrelserum 1418
12:00
11:30
Distans, Erik Hemmingsson, H1B Hälsopedagogutbildning, HCIDH1-5, Hemtentamen, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, Omtentamen
17:30
11:30
Cecilia Stålman, Fri träning, Gymnastiksal 1
12:45
11:45
Alexander Ovendal, Fredrik Tinmark, Hans Rosdahl, Henrik Petré, LTIV - labbyta golv, LTIV-möte
12:45
11:45
Distans, GID3, Grundlärare/fritids termin 1, Johnny Takats, Laboration
14:45
12:45
Distans, Föreläsning, Josefin Englund, K1A, KBSUL2-1, L2C, LBSUL2-1, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år 2, Zoom
14:30
13:00
Distans, Martin René, Praktik, TAIDT2-2, Tränarutbildning år 1
14:30
13:00
Distans, Föreläsning, Jonas Jones, LASPI2-1, LS3A
14:30
13:00
Distans, IH1A, Introduktion, Kerstin Hamrin, LAIDI2-5, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år1, Zoom
16:30
15:00
Extern bokning, Idrottshall 1, Värtan
18:00
17:00
v 9 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 2/3 
Forskning, LTIV - klimatrum, Torbjörn Helge
16:00
07:30
Anneli Olani, Datorsal 1421, Styrelserum 1418, Underhåll
09:00
08:00
Distans, Eva Fors, Föreläsning, K1A, KBSUL2-1, L2C, LBSUL2-1, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år 2, Zoom
11:30
08:00
Dansstudion, Grupparbete, Grupprum 1455, Grupprum 3303, H1B Hälsopedagogutbildning, HBIDH2-1, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, Självstudier
11:30
08:00
*Student, Grupprum 4415 (Tegelhögen), Studietid
14:00
08:00
Distans, Jacob Lindstam, LAIDI2-3, Lärarutbildning år 1, Självstudier
10:00
08:30
Distans, Idrottshall 3, L4A, LAIDI3-4, Sanne Sejlert, Zoom-undervisning
12:00
08:30
Distans, Icke lärarledd, LASPI2-1, LS3A, Självstudier
16:30
08:30
Distans, Distansundervisning, Emerald Heiland, FAFAH1, FAFAH1
11:15
09:00
Björn Särnbrink, Lärosal 2303, Seminarium, TATRÄ4-1, Tränarutbildning år 2
12:00
09:00
Distans, Josefin Englund, L5B, LASUL3-2, Seminarium, Zoom
11:00
09:30
Alexander Ovendal, Distans, GID3, Grundlärare/fritids termin 1, Laboration
11:45
09:45
Inst.ledn.möte RKS, FAH, FNB, Prefekt + bitr.prefekt - alia, Styrelserum 1418
11:00
10:00
Distans, IH1A, Jonas Jones, LAIDI2-3, Undervisning
11:30
10:00
Dan Wiorek, Distans, Praktik, TAIDT2-2, Tränarutbildning år 1
11:30
10:00
Ledningsråd rektor, Ledningsråd rektor, Styrelserum 1418
12:00
11:00
Distans, Josefin Englund, K2A, KASUL3-2, Omtentamen
16:30
12:15
Distans, Föreläsning, Gästföreläsare, K1A, KBSUL2-1, L2C, LBSUL2-1, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år 2, Zoom
14:30
13:00
Distans, Examination, LAIDI2-3, Lärarutbildning år1, Marlene Bigren, Zoom
14:30
13:00
Anders Frisk, Distans, Praktik, TAIDT2-2, Tränarutbildning år 1
14:30
13:00
Distans, IBGID4-2, IH2A, Sanne Sejlert, Zoom-undervisning
15:30
13:00
Distans, Henrik Petré, IH1A, LAIDI2-5, Lasse ten Siethoff, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år1, Träningslära, Zoom
16:30
15:00
Extern bokning, Fredrikshof Friidrott, Gymnastiksal 2
18:00
17:00
Extern bokning, Fredrikshof Friidrott, Idrottshall 1-2
19:00
18:00
DIF Bordtennis , Extern bokning, Idrottshall 1
22:00
19:00
Extern bokning, Fredrikshof Friidrott, Gymnastiksal 1
20:30
19:30
v 9 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 3/3 
Anne Forsell, Distans, LAIDI2-3, Lärarutbildning år 1, Simning, Zoom-undervisning
09:30
08:00
Distans, Jacob Lindstam, LAIDI2-3, Längdskidåkning, Lärarutbildning år 1, Seminarium, Zoom
09:30
08:00
Dansstudion, Grupparbete, Grupprum 1455, Grupprum 3303, H1B Hälsopedagogutbildning, HBIDH2-1, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, Självstudier
11:30
08:00
Distans, IH1A, Jonas Jones, LAIDI2-3, Undervisning
10:00
08:30
Distans, Isabell Hertzberg, L5B, LASUL3-2, Workshop, Zoom
10:00
08:30
Distans, IBGID4-2, IH2A, Sanna Magnusson, Zoom-undervisning
12:00
08:30
Distans, Idrottshall 3, Johnny Takats, L4A, LAIDI3-4, Redovisning, Zoom
13:00
08:30
Föreläsning, Janne Ferner, Lärosal 1309, TATRÄ6-2, Tränarutbildning år 3
12:00
09:00
Fri träning, Lena Gejke, Styrketräningsrum
10:45
09:45
FATRÄF, FATRÄF4, Föreläsning, Lotta Hertzberg, Lärosal 1305, Urban Helsing
11:30
09:45
Anne Forsell, Distans, LAIDI2-3, Lärarutbildning år 1, Simning, Zoom-undervisning
11:30
10:00
Annika Semb Granhed, Distans, LAIDI2-3, Lärarutbildning år 1, Seminarium, Zoom
12:00
10:30
Distans, Föreläsning, Jonas Jones, LASPI2-1, LS3A
12:00
10:30
Distans, Isabell Hertzberg, L5C, LASUL3-2, Workshop, Zoom
12:00
10:30
Fri träning, Lena Gejke, Styrketräningsrum
11:45
10:45
Fri träning, Gymnastiksal 1, Lena Gejke
12:45
11:45
FATRÄF, FATRÄF4, Fotboll, Idrottshall 1-2, Lotta Hertzberg, Praktik, Urban Helsing
13:30
12:00
Alexander Ovendal, Distans, Föreläsning, GID3, Grundlärare/fritids termin 1
14:45
12:45
Arbetsseminarium, Distans, Eva Fors, Gästlärare, KBSUL2-1, LBSUL2-1, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år 2, Zoom
14:30
13:00
Annika Semb Granhed, Distans, LAIDI2-3, Lärarutbildning år 1, Seminarium, Zoom
14:30
13:00
Distans, Isabell Hertzberg, L5A, LASUL3-2, Workshop, Zoom
14:30
13:00
Aulan, Föreläsning, H1B Hälsopedagogutbildning, HBIDH2-2, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, Maria Fernström, TAIDT2-1, Tränarutbildning år 1
15:30
13:00
Distans, Idrottshall 3, L4B, LAIDI3-4, Sanne Sejlert, Zoom-undervisning
16:30
13:00
Distans, Johnny Takats, L4A, LAIDI3-4, Redovisning
16:30
13:00
*Student, Grupprum 4415 (Tegelhögen), Studietid
16:30
13:00
Psykologi-lab, Psykologigruppen, Psykologigruppsmöte
14:15
13:15
FATRÄF, FATRÄF4, Föreläsning, Lotta Hertzberg, Lärosal 1305, Urban Helsing
15:00
14:15
Arbetsseminarium, Distans, Eva Fors, Gästlärare, K1A, KBSUL2-1, L2C, LBSUL2-1, Zoom
16:30
15:00
FATRÄF, FATRÄF4, Fotboll, Idrottshall 1-2, Lotta Hertzberg, Praktik, Urban Helsing
16:45
15:15
Extern bokning, Idrottshall 1, Värtan
18:00
17:00
Extern bokning, Fredrikshof Friidrott, Gymnastiksal 1
18:00
17:00
Forskning, LTIV - klimatrum, Oscar Horwath
22:00
17:00
Aulan, Extern bokning, Runners World
19:15
17:45
v 9 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 4/3 
Distans, Jonas Jones, LAIDI2-3, Lärarutbildning år1, Simning
09:30
08:00
Annika Semb Granhed, Distans, LAIDI2-3, Lärarutbildning år 1, Seminarium, Zoom
09:30
08:00
Extern bokning, Försvaret, Idrottshall 1
10:00
08:00
Extern bokning, Försvaret, Idrottshall 2
11:00
08:00
Christoffer Kullander, LASPI2-1, LS3A, Praktik, Styrketräningsrum
10:00
08:30
Distans, L5A, LASUL3-2, Seminarium, Susanne Johansson, Zoom
10:00
08:30
Distans, Johnny Takats, L4A, LAIDI3-4, Redovisning
16:00
08:30
Britta Thedin Jakobsson, Distans, L4B, LAIDI3-4, Redovisning
16:00
08:30
Distans, Distansundervisning, Eva Andersson, FAFAH1, FAFAH1
11:15
09:00
Distans, Föreläsning, Karin Redelius, MBIVK1, MBIVK1, Masterprogram termin 1, Masterprogram termin 2, Seminarium, Zoom
12:00
09:00
Distans, IH1A, Jonas Jones, LAIDI2-3, Simning
11:30
10:00
Distans, Jacob Lindstam, LAIDI2-3, Lärarutbildning år 1, Seminarium, Skridskor, Zoom
11:30
10:00
Anders Frisk, Distans, Praktik, TAIDT2-2, Tränarutbildning år 1
11:30
10:00
Annika Semb Granhed, Distans, LAIDI2-3, Lärarutbildning år 1, Seminarium, Zoom
11:30
10:00
Christoffer Kullander, LASPI2-1, LS3A, Praktik, Styrketräningsrum
12:00
10:30
Distans, L5B, LASUL3-2, Seminarium, Susanne Johansson, Zoom
12:00
10:30
Marielle Andrésen, Möte, Styrelserum 1418
12:00
11:30
Anne Forsell, Distans, LAIDI2-3, Lärarutbildning år 1, Simning, Zoom-undervisning
14:30
13:00
Alexander Ovendal, Distans, Föreläsning, GID3, Grundlärare/fritids termin 1
14:30
13:00
Distans, L5C, LASUL3-2, Seminarium, Susanne Johansson, Zoom
14:30
13:00
Extern bokning, Försvaret, Idrottshall 2
15:00
13:00
Dansstudion, Grupparbete, Grupprum 1455, Grupprum 3303, H1B Hälsopedagogutbildning, HBIDH2-1, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, Självstudier
16:30
13:00
Distans, Henrik Petré, IH1A, LAIDI2-5, Lasse ten Siethoff, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år1, Träningslära, Zoom
16:30
15:00
v 9 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 5/3 
Anne Forsell, Distans, LAIDI2-3, Lärarutbildning år 1, Simning, Zoom-undervisning
09:30
08:00
Extern bokning, Försvaret, Gymnastiksal 2
11:00
08:00
*Student, Grupprum 4415 (Tegelhögen), Studietid
11:30
08:00
Distans, Grupparbete, Kerstin Hamrin, LAIDI2-5, Lärarutbildning år1, Zoom
09:30
08:30
Distans, IH1A, Jonas Jones, LAIDI2-3, Undervisning
10:00
08:30
Anna-Lena Borgström, Distans, Eva Fors, Gästföreläsare, Josefin Englund, K1A, KBSUL2-1, L2C, LBSUL2-1, Litteraturseminarium, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år 2, Zoom
12:00
08:30
Distans, Grupparbete, Kerstin Hamrin, LAIDI2-5, Lärarutbildning år 1, Zoom
10:45
09:45
Anne Forsell, Distans, LAIDI2-3, Lärarutbildning år 1, Simning, Zoom-undervisning
11:30
10:00
Distans, Examination, LAIDI2-3, Lärarutbildning år1, Marlene Bigren, Zoom
11:30
10:00
Anders Frisk, Distans, Praktik, TAIDT2-2, Tränarutbildning år 1
11:30
10:00
Björn Särnbrink, Föreläsning, Lärosal 1305, TATRÄ4-1, Tränarutbildning år 2
11:30
10:00
Distans, Föreläsning, Jesper Karlsson, L5A, L5B, L5C, LASUL3-2, Zoom
11:30
10:00
Alexander Ovendal, Distans, Föreläsning, GID3, Grundlärare/fritids termin 1
11:45
10:00
Distans, Grupparbete, Kerstin Hamrin, LAIDI2-5, Lärarutbildning år 1, Zoom
12:00
11:00
Extern bokning, HKV, Idrottshall 2
12:45
11:45
Fri träning, Gymnastiksal 1, Gästlärare
12:45
11:45
Distans, Grupparbete, Kerstin Hamrin, LAIDI2-5, Lärarutbildning år 1, Zoom
14:00
13:00
Anne Forsell, Distans, LAIDI2-3, Lärarutbildning år 1, Simning, Zoom-undervisning
14:30
13:00
Aulan, Elin Ekblom Bak, Emil Bojsen Möller, Föreläsning, H1B Hälsopedagogutbildning, HBIDH2-2, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, TAIDT2-1, Tränarutbildning år 1
14:30
13:00
Distans, IBGID4-2, IH2A, Jonas Jones, Litteraturseminarium
14:30
13:00
Extern bokning, Försvaret, Gymnastiksal 2
15:00
13:00
Distans, Föreläsning, GID3, Grundlärare/fritids termin 1, Johnny Takats
15:45
13:00
Distans, Idrottshall 3, L4B, LAIDI3-4, Rasmus Karlander, Zoom-undervisning
16:30
13:00
Distans, Grupparbete, IH1A, Kerstin Hamrin, LAIDI2-5, Zoom
15:15
14:15
Aulan, Elin Ekblom Bak, Emil Bojsen Möller, Föreläsning, H1B Hälsopedagogutbildning, HBIDH2-2, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, TAIDT2-1, Tränarutbildning år 1
16:30
15:00
DIF Bordtennis , Extern bokning, Idrottshall 1
18:30
17:00
v 9 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 6/3 
Extern bokning, Idrottshall 1-2, Värtan
13:00
09:00
Extern bokning, Idrottshall 3, Sweden Sport Academy
15:00
09:00
v 9 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 7/3 
Extern bokning, Idrottshall 1-2, Värtan
12:00
09:00
DIF Bordtennis , Extern bokning, Idrottshall 1
17:00
13:00
Extern bokning, Gymnastiksal 2, Henrik Schölin
16:00
15:00
Extern bokning, Gymnastiksal 2, Kungliga Hovstaterna
18:00
17:00