Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Mån  
Gå till nästa dag

Tid
v 49 Mån 30/11 v 49
08:00 - 13:00 Distans, Erik Hemmingsson, Examination, HAIDH6-2, Hemtentamen, Hälsopedagogutbildning år 3, Ulrika Tranaeus
08:00 - 16:00 Forskning, LTIV - klimatrum, Torbjörn Helge
09:00 - 15:00 *Student, Grupprum 3303, Studietid
09:45 - 12:15 Bibliotek, Birgitta Edenius, DAINTRO, DAINTRO, Lärosal 2303, Olga Tarassova, Seminarium
10:15 - 13:45 Distans, Jacob Lindstam, L2C, PASUL1-2, Seminarium, Zoom-undervisning
11:45 - 12:45 Cecilia Stålman, Fri träning, Gymnastiksal 1
11:45 - 12:45 Fotboll, GIH IF, Idrottshall 1-2, student
12:00 - 14:00 Almaskolan, Extern bokning, Gymnastiksal 2
12:00 - 16:00 *Student, Grupprum 1455, Studietid
13:00 - 14:30 Alexander Ovendal, Grupp 2, LASPI1-3, LS3A, Lärosal 1309, Presentation, TATRÄ3-3, Tränarutbildning år 2
13:00 - 14:30 Grupp 4, Helena Andersson, LASPI1-3, LS3A, Lärosal 1305, Presentation, TATRÄ3-3, Tränarutbildning år 2
13:00 - 14:30 Distans, GID4, Grundlärare 4-6 / fritids, Grundlärare/fritids termin 2, Gymn-forts, Martin René, Tage Sterner, Tentamen
13:00 - 15:00 Grupprum 3306, RD-gruppen, RD-möte
14:00 - 16:00 Maria Ekblom, Möte, Styrelserum 1418
16:30 - 18:00
Alla klasser, Fri träning, Gymnastiksal 2, Studenttid
17:00 - 18:00 Extern bokning, Idrottshall 1, Värtan
18:00 - 19:00 Dansstudion, Extern bokning, Guillermo A
18:00 - 20:00 Extern bokning, Idrottshall 3, SSIF
18:00 - 21:00 Extern bokning, Gymnastiksal 2, Stockholm Sport Academy
18:00 - 21:00 Extern bokning, Idrottshall 1, SSIF
18:00 - 21:00 Extern bokning, Idrottshall 2, SSIF
19:00 - 20:00 Extern bokning, Gymnastiksal 1, Kvällsgymnasterna
21:00 - 22:00 Extern bokning, Idrottshall 2, Peter Wiwen-Nilsson
21:00 - 22:00 David Asarnoj, Extern bokning, Idrottshall 1
21:00 - 22:30 Extern bokning, Idrottshall 3, Peter Öhman
  Tis 1/12
08:00 - 13:00 Datorsal 1421, Distansexamination, Susanne Löthman
08:00 - 13:00 Bengt Larsson, Distans, IAGID3-3, IH2A, Jane Meckbach, Josefin Englund, Karin Söderlund, Sandra Jederud, Susanne Johansson, Zoom-undervisning
08:00 - 16:00 Forskning, LTIV - klimatrum, Torbjörn Helge
08:30 - 10:00 Distans, GID4, Grundlärare/fritids termin 2, Isabell Hertzberg, Praktik, RDf
08:30 - 10:00 Dansstudion, GID4, Grundlärare 4-6 / fritids, Saga Blomberg, Zoom
08:30 - 12:00 Aulan, Examination, Gustaf Rönquist, H2B, HBFOF3-2, Hälsopedagogutbildning år 2, Tentamen, Tentavakter
08:30 - 12:00 Distans, K1A, PASUL1-2, Sanne Sejlert, Seminarium, Zoom-undervisning
08:30 - 12:00 Distans, Johnny Takats, Lärarutbildning år 2, PASUL1-2, Seminarium, Zoom-undervisning
08:30 - 12:00 Distans, Lärarutbildning år 2, Magnus Kilger, PASUL1-2, Seminarium, Zoom-undervisning
09:00 - 17:00 Anna-Lena Borgström, Björn Särnbrink, Examination, Grupprum 3305, Grupprum 3306, Jonas Jones, K2A, KBVFU3, Lärosal 1305, Lärosal 1309, Lärosal 1504, Rasmus Karlander
09:00 - 17:00 *Student, Grupprum 3303, Studietid
09:45 - 10:30 Förberedelse, Idrottshall 3, Tage Sterner
10:00 - 11:00 Almaskolan, Extern bokning, Gymnastiksal 2
10:30 - 12:00 Distans, GID4, Grundlärare 4-6 / fritids, RDf, Sanna Magnusson, Zoom
11:00 - 12:00 Ledningsråd rektor, Ledningsråd rektor, Styrelserum 1418

  Ändrad den senaste timmen.