Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Fre  
Gå till nästa dag

Tid
v 48 Fre 2020-11-27 v 48
07:00 - 08:00 Carina Sundman, Personaltid, Styrketräningsrum
08:00 - 09:00 Almaskolan, Extern bokning, Gymnastiksal 2
08:00 - 09:30 Alexander Ovendal, Grupp 1, LASPI1-3, LS3A, Lärosal 1305, Presentation, TATRÄ3-3, Tränarutbildning år 2
08:00 - 09:30 Grupp 3, Helena Andersson, LASPI1-3, LS3A, Lärosal 1309, Presentation, TATRÄ3-3, Tränarutbildning år 2
08:00 - 10:00 Dansstudion, Distans, L2D, PASUL1-2, Saga Blomberg, Workshop, Zoom-undervisning
08:00 - 17:00 Examination, Gustaf Rönquist, H2B, HBFOF3-2, LTIV - labbyta golv, Maria Fernström, Praktik
08:00 - 17:00 Externa handledare, K2A, KBVFU3, VFU i skolor, VFU-period
08:30 - 12:00 Aulan, H1B Hälsopedagogutbildning, HCIDH1-3, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, Kristjan Oddsson, Omtentamen, TCIDT1-2, Tränarutbildning år 1
08:30 - 12:00 *Student, Grupprum 2236 (Ds), Studietid
09:00 - 10:30 Anna-Lena Borgström, Distans, GID4, Grundlärare/fritids termin 2, Praktik, RDf
09:00 - 10:45 Distans, Föreläsning, IH1A, Karl Daggfeldt, LBIDI1-6, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år1, Zoom-undervisning
09:00 - 15:00 *Student, Grupprum 1455, Studietid
10:00 - 11:30 Alexander Ovendal, Grupp 1, LASPI1-3, LS3A, Lärosal 1305, Presentation, TATRÄ3-3, Tränarutbildning år 2
10:00 - 11:30 Grupp 3, Helena Andersson, LASPI1-3, LS3A, Lärosal 1309, Presentation, TATRÄ3-3, Tränarutbildning år 2
10:00 - 11:30 Almaskolan, Extern bokning, Gymnastiksal 2
10:00 - 11:30 Distans, Laboration, Lasse ten Siethoff, M1+MAASI1, MAASI1, Zoom-undervisning
10:00 - 11:45 Fri träning, Gästlärare, Wembley
10:00 - 11:45 Extern bokning, Idrottshall 1-2, Stockholm International School
10:00 - 12:00 Distans, Jonas Mikaels, NAPEDA, NAPEDA, Utvärdering, Zoom-undervisning
10:15 - 12:15 Dansstudion, Distans, L2C, PASUL1-2, Saga Blomberg, Workshop, Zoom-undervisning
11:45 - 12:45 Cirkelträning, Fri träning, Gästförel., Wembley
12:00 - 15:00 Minnesstund, Styrelserum 1418, Susanne Löthman
13:00 - 14:00 Distans, Erik Hemmingsson, Frågestund, H3B, HAIDH6-2, Hälsopedagogutbildning år 3, Zoom
13:00 - 14:00 Almaskolan, Extern bokning, Idrottshall 3
13:00 - 14:30 Dan Wiorek, Grupprum 3305, LS3A, LS4A, Progr-råd
13:00 - 14:30 Alexander Ovendal, Grupp 1, LASPI1-3, LS3A, Lärosal 1305, Presentation, TATRÄ3-3, Tränarutbildning år 2
13:00 - 14:30 Grupp 3, Helena Andersson, LASPI1-3, LS3A, Lärosal 1309, Presentation, TATRÄ3-3, Tränarutbildning år 2
13:00 - 15:00 Dansstudion, Distans, Lärarutbildning år 2, PASUL1-2, Saga Blomberg, Workshop, Zoom-undervisning
13:00 - 15:45 Distans, Föreläsning, Lasse ten Siethoff, M1+MAASI1, MAASI1, Zoom-undervisning
17:00 - 18:30 DIF Bordtennis , Extern bokning, Idrottshall 1
17:00 - 20:00 Barometer, Idrottshall 2, Idrottshall 3
20:00 - 00:00 Dansstudion, Extern bokning, Guillermo A