Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Mån  
Gå till nästa dag

Tid
v 49 Mån 2020-11-30 v 49
08:00 - 16:00 Forskning, LTIV - klimatrum, Torbjörn Helge
12:00 - 16:00 *Student, Grupprum 1455, Studietid
14:00 - 16:00 Maria Ekblom, Möte, Styrelserum 1418
16:30 - 18:00
Alla klasser, Fri träning, Gymnastiksal 2, Studenttid
17:00 - 18:00 Extern bokning, Idrottshall 1, Värtan
18:00 - 19:00 Dansstudion, Extern bokning, Guillermo A
18:00 - 20:00 Extern bokning, Idrottshall 3, SSIF
18:00 - 21:00 Extern bokning, Gymnastiksal 2, Stockholm Sport Academy
18:00 - 21:00 Extern bokning, Idrottshall 1, SSIF
18:00 - 21:00 Extern bokning, Idrottshall 2, SSIF
19:00 - 20:00 Extern bokning, Gymnastiksal 1, Kvällsgymnasterna
21:00 - 22:00 Extern bokning, Idrottshall 2, Peter Wiwen-Nilsson
21:00 - 22:00 David Asarnoj, Extern bokning, Idrottshall 1
21:00 - 22:30 Extern bokning, Idrottshall 3, Peter Öhman
  Tis 2020-12-01
08:00 - 13:00 Datorsal 1421, Distansexamination, Susanne Löthman
08:00 - 13:00 Bengt Larsson, Distans, IAGID3-3, IH2A, Jane Meckbach, Josefin Englund, Karin Söderlund, Sandra Jederud, Susanne Johansson, Zoom-undervisning
08:00 - 16:00 Forskning, LTIV - klimatrum, Torbjörn Helge
08:30 - 10:00 Distans, GID4, Grundlärare/fritids termin 2, Isabell Hertzberg, Praktik, RDf
08:30 - 10:00 Dansstudion, GID4, Grundlärare 4-6 / fritids, Saga Blomberg, Zoom
08:30 - 12:00 Aulan, Examination, Gustaf Rönquist, H2B, HBFOF3-2, Hälsopedagogutbildning år 2, Tentamen, Tentavakter
08:30 - 12:00 Distans, K1A, PASUL1-2, Sanne Sejlert, Seminarium, Zoom-undervisning
08:30 - 12:00 Distans, Johnny Takats, Lärarutbildning år 2, PASUL1-2, Seminarium, Zoom-undervisning
08:30 - 12:00 Distans, Lärarutbildning år 2, Magnus Kilger, PASUL1-2, Seminarium, Zoom-undervisning
09:00 - 17:00 Anna-Lena Borgström, Björn Särnbrink, Examination, Grupprum 3305, Grupprum 3306, Jonas Jones, K2A, KBVFU3, Lärosal 1305, Lärosal 1309, Lärosal 1504, Rasmus Karlander
09:00 - 17:00 *Student, Grupprum 3303, Studietid
09:45 - 10:30 Förberedelse, Idrottshall 3, Tage Sterner
10:00 - 11:00 Almaskolan, Extern bokning, Gymnastiksal 2
10:30 - 12:00 Distans, GID4, Grundlärare 4-6 / fritids, RDf, Sanna Magnusson, Zoom
11:00 - 12:00 Ledningsråd rektor, Ledningsråd rektor, Styrelserum 1418
12:30 - 15:30 Almaskolan, Extern bokning, Gymnastiksal 2
12:30 - 16:00 Distans, H1B Hälsopedagogutbildning, HCIDH1-4, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, Maria Fernström, Tentamen, Tränarutbildning år 1, Zoom
13:00 - 15:45 DAFKVA1, DAFKVA1, Håkan Larsson, Lärosal 1505, MAFKD1, MAFKD1, Masterprogram termin 1, Seminarium
13:00 - 16:30 Malin Anderson, Möte, Styrelserum 1418
13:30 - 15:00 Anna-Lena Borgström, Distans, GID4, Grundlärare/fritids termin 2, Praktik, RDf
15:00 - 16:30 Christopher Engdahl, Distans, Examination, GID4, Grundlärare 4-6 / fritids, RDf, Zoom