Tid
v 48 Lör 2021-12-04 v 48
09:00 - 12:00 Extern bokning, Idrottshall 1-2, Värtan
09:00 - 12:30 Extern bokning, Lärosal 1506, Yogaskolan
09:00 - 15:00 Extern bokning, Idrottshall 3, Stockholm Sport Academy
09:00 - 16:00 Extern bokning, Gymnastikförbundet öst, Gymnastiksal 2
10:00 - 11:00 Extern bokning, Gymnastiksal 1, IDLA
10:00 - 13:00 Alexander Ovendal, Forskning, LTIV - golv
11:30 - 13:30 Extern bokning, Gymnastiksal 1, Sweden Sport Academy
13:00 - 14:00 Adrenalin.nu, Extern bokning, Idrottshall 2
13:00 - 16:00 Aulan, Extern bokning, Peter Schantz
13:00 - 19:00 Forskning, LTIV - golv, Marcus Moberg
14:30 - 19:00 Extern bokning, Lärosal 1506, Yogaskolan
15:00 - 16:00 Adrenalin.nu, Extern bokning, Idrottshall 2
16:00 - 17:00 Extern bokning, Idrottshall 3, Mattias Thollin