Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Tis  
Gå till nästa dag

Tid
v 48 Tis 2020-11-24 v 48
07:00 - 17:00 Gymnastiksal 1, Magnus Mannsdorff, Underhåll
08:00 - 09:30 Distans, IH1A, Introduktion, Kerstin Hamrin, LBIDI1-6, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år1, Zoom-undervisning
08:00 - 10:00 Anna Rosén, Dansstudion, Distans, K1A, PASUL1-2, Workshop, Zoom-undervisning
08:00 - 10:30 *Student, Grupprum 4415 (Tegelhögen), Studietid
08:00 - 17:00 *Student, Grupprum 1455, Studietid
08:00 - 17:00 Externa handledare, K2A, KBVFU3, VFU i skolor, VFU-period
08:30 - 12:00 Gustaf Rönquist, HBFOF3-2, Hälsopedagogutbildning år 2, LTIV - labbyta golv, Praktik
09:00 - 11:00 Distans, Grupp 1, Grupp 2, HCIDH1-4, Hälsopedagogutbildning år 1, Maria Fernström, Presentation, Zoom
09:45 - 12:15 DAINTRO, DAINTRO, Lärosal 1309, Sanna Nordin-Bates, Seminarium
10:00 - 11:00 Almaskolan, Extern bokning, Gymnastiksal 2
10:00 - 11:30 Distans, Föreläsning, IH1A, Karl Daggfeldt, LBIDI1-6, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år1, Zoom-undervisning
10:00 - 12:00 Christopher Engdahl, Distans, GID4, Grundlärare 4-6 / fritids, RDf, Zoom-undervisning
10:00 - 17:00 *Student, Grupprum 2236 (Ds), Studietid
10:30 - 12:00 Anna-Lena Borgström, Distans, GID4, Grundlärare/fritids termin 2, Praktik, RDf
10:30 - 15:00 *Student, Grupprum 3303, Studietid
12:00 - 19:00 Forskning, LTIV - klimatrum, Mikael Flockhart
12:30 - 15:30 Almaskolan, Extern bokning, Gymnastiksal 2
13:00 - 14:30 Dan Wiorek, Grupprum 3305, Progr-råd, Tränarutbildning år 1, Tränarutbildning år 2, Tränarutbildning år 3
13:00 - 14:30 HAIDH6-2, Hälsopedagogutbildning år 3, Lärosal 1506, Ulrika Tranaeus, Workshop
13:00 - 14:30 Distans, GID4, Grundlärare 4-6 / fritids, Grundlärare/fritids termin 2, Martin René, Zoom-undervisning
13:00 - 14:30 Föreläsning, Gästlärare, Lärosal 1305, MAMDTI, MAMDTI
13:00 - 14:30 Distans, Föreläsning, IH1A, Karl Daggfeldt, LBIDI1-6, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år1, Zoom-undervisning
13:00 - 15:00 Distans, Grupp 1, Grupp 2, H1B Hälsopedagogutbildning, HCIDH1-4, Maria Fernström, Presentation, Zoom
13:00 - 16:00 *Student, Grupprum 4415 (Tegelhögen), Studietid
13:00 - 16:30 Gustaf Rönquist, H2B, HBFOF3-2, LTIV - labbyta golv, Praktik
13:00 - 16:30 H3B, HAIDH6-2, Kristjan Oddsson, Lärosal 2247, Massage, Praktik
14:00 - 15:00 PIF-lekt.-doc.-prof., PIF-möte, Styrelserum 1418
15:00 - 16:30 Distans, GID4, Grundlärare 4-6 / fritids, Martin René, Zoom
15:00 - 17:00 PIF-gruppen, PIF-möte, Styrelserum 1418
16:00 - 18:00 *Student, Grupprum 4415 (Tegelhögen), Studietid
16:30 - 18:00
Alla klasser, Fri träning, Idrottshall 3, Studenttid
17:00 - 18:00 Extern bokning, Idrottshall 1-2, Spårvägen Friidrott
17:00 - 18:00 Extern bokning, Fredrikshof Friidrott, Gymnastiksal 2
18:00 - 19:00 Extern bokning, Fredrikshof Friidrott, Idrottshall 1-2
18:00 - 19:45 Extern bokning, Gymnastiksal 2, Stockholm Sport Academy
18:00 - 21:00 Extern bokning, Idrottshall 3, SSIF
18:00 - 21:00 Dansstudion, Extern bokning, Guillermo A
19:00 - 20:00 Extern bokning, Guldtackorna, Idrottshall 2
19:00 - 22:00 DIF Bordtennis , Extern bokning, Idrottshall 1
19:30 - 20:30 Extern bokning, Fredrikshof Friidrott, Gymnastiksal 1