Tid
v 44 Fre 2020-10-30 v 44
07:00 - 08:00 Carina Sundman, Personaltid, Styrketräningsrum
08:00 - 09:30 GF1, IH1A, Idrottshall 3, LBIDI1-4, Martin René, Praktik
08:00 - 10:15 Aulan, H1B Hälsopedagogutbildning, HCIDH1-3, Hälsopedagogutbildning år 1, Kristjan Oddsson, Lärosal 2247, TCIDT1-2, Tentamen, Tentavakter
08:00 - 13:00 Examination, Grupprum 3303, Vakant
08:00 - 14:00 GIH-introduktion, Lärosal 2303, Nina Vettergren
08:00 - 14:30 Grupparbete, Joakim Åkesson, John Hellström, Lärosal 1506, Redovisning, SASM11-3, Sportsmanagement - SM1A
08:00 - 16:30 Erik Hemmingsson, Grupp 1, LASPI3-1, LS4A, Lärosal 1305, Redovisning, TAIDT5-1, Tränarutbildning år 3
08:00 - 16:30 Britta Thedin Jakobsson, Grupp 2, LASPI3-1, LS4A, Lärosal 1309, Redovisning, TAIDT5-1, Tränarutbildning år 3
08:00 - 16:30 Grupp 3, Gymnastiksal 1, Helena Andersson, LASPI3-1, LS4A, Redovisning, TAIDT5-1, Tränarutbildning år 3
08:00 - 16:30 Grupp 4, LASPI3-1, LS4A, Lasse ten Siethoff, Lärosal 1504, Redovisning, TAIDT5-1, Tränarutbildning år 3
08:00 - 17:00 Externa handledare, K2A, KBVFU3, VFU i skolor, VFU-period
08:00 - 17:00
Distans, NAPEDA, NAPEDA, Självstudier
08:30 - 12:00 Datorsal 1421, Examination, FASTYR, FASTYR, Gustaf Rönquist
08:30 - 15:00 Anna Bjerkefors, HAIDH6-1, Hälsopedagogutbildning år 3, Johan Arnegård, Kerstin Stenberg, Lärosal 1505, Seminarium
09:00 - 12:00 Grupprum 3306, LASPI3-1, LS4A, Redovisning, TAIDT5-1, Tränarutbildning år 3, Ulrika Tranaeus
10:00 - 11:30 GF1, IH1A, Idrottshall 3, LBIDI1-4, Martin René, Praktik
10:00 - 11:45 Fri träning, Gästlärare, Wembley
10:30 - 12:45 Aulan, HCIDH1-3, Hälsopedagogutbildning år 1, Kristjan Oddsson, Lärosal 2247, TCIDT1-2, Tentamen, Tentavakter, Tränarutbildning år 1
11:45 - 12:45 Cirkelträning, Fri träning, Gästförel., Wembley
11:45 - 12:45 Extern bokning, HKV, Idrottshall 2
12:30 - 16:00 Alexander Persson, Distans, Grupp 1, K1A, KBVFU1, L2C, L2D, LDVFU1, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år 2, Seminarium, Zoom-undervisning
12:30 - 16:00 Anders Frisk, Distans, Grupp 2, K1A, KBVFU1, L2C, L2D, LDVFU1, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år 2, Seminarium, Zoom-undervisning
12:30 - 16:00 Björn Särnbrink, Distans, Grupp 4, K1A, KBVFU1, L2C, L2D, LDVFU1, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år 2, Seminarium, Zoom-undervisning
12:30 - 16:00 Distans, Grupp 5, K1A, KBVFU1, L2C, L2D, LDVFU1, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år 2, Marlene Bigren, Seminarium, Zoom-undervisning
12:30 - 16:00 Annika Semb Granhed, Distans, Grupp 6, K1A, KBVFU1, L2C, L2D, LDVFU1, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år 2, Seminarium, Zoom-undervisning
12:30 - 16:00 Distans, Grupp 7, K1A, KBVFU1, L2C, L2D, LDVFU1, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år 2, Rasmus Karlander, Seminarium, Zoom-undervisning
12:30 - 16:00 Distans, Grupp 8, K1A, KBVFU1, L2C, L2D, LDVFU1, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år 2, Sanne Sejlert, Seminarium, Zoom-undervisning
13:00 - 17:00 Aulan, Elin Ekblom Bak, H2B, HBFOF3-3, Hälsopedagogutbildning år 2, LASPI1-1, LS3A, Lärosal 2247, Niklas Psilander, TATRÄ3-1, Tentamen, Tentavakter, Tränarutbildning år 2
17:00 - 18:30 DIF Bordtennis , Extern bokning, Idrottshall 1
17:00 - 20:00 Barometer, Idrottshall 2, Idrottshall 3