Nu +1 dag   Lokal + Plats Anpassa Prenumerera
Tid
07:00 - 08:00 Carina Sundman, Fri träning, Styrketräningsrum
08:00 - 09:30 GID2, Grundlärare/fritids termin 2, Lärosal 1305, Magnus Kilger, seminarium
08:00 - 09:30 BSf, Fredrik Svanström, ID2:4, Idrottshall 3, Lärarutbildning år 1, Praktik
08:00 - 09:30 Alexander Persson, BSp2, ID3:3, Idrottshall 1-2, Introduktion, L4B, Praktik
08:00 - 10:00 Björn Särnbrink, Gy-friidr forts, Gymnastiksal 2, ID2:3, Lärarutbildning år 1, Martin René, Redovisning, seminarium
08:00 - 15:00 Grupprum 3306, Studietid, Vakant 5, student
08:00 - 17:00 Externa handledare, L5A, L5B, L5C, VFU, VFU i skolor, VFU3
08:30 - 10:00 Examination, Grupp 3, Lärosal 1309, SM3:1, Sport Management - SM3A, Susanne Johansson
08:30 - 10:00 Aulan, Föreläsning, H1B Hälsopedagogutbildning, Hälsopedagogutbildning år 1, IB4, Karl Daggfeldt, Tränarutbildning år 1
08:30 - 12:00 LS3A, Lärosal 1506, Marcus Moberg, SI2:3, TR11, Tränarutbildning år 3, Workshop
08:30 - 12:00 FHB4, Hälsopedagogutbildning år 2, Kristjan Oddsson, Lab 1, Lärosal 2247
09:00 - 10:30 FO3, Föreläsning, H3B, Hälsopedagogutbildning år 3, Janne Ferner, Lärosal 1505
09:00 - 12:00 *Student, Grupprum 3303, Studietid
09:00 - 12:00 *Student, Grupprum 2236, Studietid
09:00 - 16:30 *Student, Grupprum 1455, Lotsmottagning
09:00 - 18:00 *Student, Forskning, LTIV - klimatrum
09:30 - 11:00 Anne Forsell, Eriksdalsbadet, ID2:2, Lärarutbildning år 1, Simning
09:45 - 11:30 Egen träning, Idrottshall 3, Rudi Zangerl
10:00 - 11:30 Föreläsning, Gästföreläsare, ID3:4, Kerstin Hamrin, L4A, L4B, Lärosal 2303
10:00 - 11:30 BSf, ID2:4, IH1A, Idrottshall 1-2, Praktik, Rasmus Karlander
10:00 - 11:30 Kerstin Stenberg, Lärosal 1504, Möte
10:00 - 12:00 GF4, GID-betyg, Lärosal 1305, Vakant, seminarium
10:00 - 12:00 Fri träning, Styrketräningsrum, Vakant 4
10:30 - 12:00 Examination, Grupp 4, Lärosal 1309, SM3:1, Sport Management - SM3A, Susanne Johansson
10:30 - 12:00 Aulan, Föreläsning, H1B Hälsopedagogutbildning, Hälsopedagogutbildning år 1, IB4, Karl Daggfeldt, Tränarutbildning år 1
10:30 - 12:30 Björn Särnbrink, Gy-friidr forts, Gymnastiksal 2, ID2:3, Lärarutbildning år 1, Martin René, Redovisning, seminarium
11:45 - 12:45 Fri träning, Gymnastiksal 1, Gästlärare
11:45 - 12:45 Extern bokning, HKV, Idrottshall 2
11:45 - 12:45 Idrottshall 3, Innebandy, Torbjörn Lundgren
12:00 - 15:00 *Student, Grupprum 3305, Studietid
12:00 - 15:00 *Student, Grupprum 3303, Studietid
12:00 - 15:00 *Student, Grupprum 2236, Studietid
12:30 - 13:00 Förberedelse, Gymnastiksal 2, Tage Sterner
13:00 - 14:30 Johnny Takats, K1A, Lärosal 1309, VFUKPU2, seminarium
13:00 - 14:30 Examination, GID2, Grundlärare/fritids termin 2, Jonas Mikaels, Lärosal 1505, Närområde GIH, Redovisning, Ute
13:00 - 14:30 GFp1, ID3:3, Idrottshall 3, Jonas Jones, L4A, Praktik, Wembley
13:00 - 15:00 Björn Särnbrink, Gy-friidr forts, Gymnastiksal 2, ID2:3, Lärarutbildning år 1, Redovisning, Tage Sterner, seminarium
13:00 - 16:30 FHB4, H2B, Kristjan Oddsson, Lab 1, Lärosal 2247
13:00 - 17:00 Aulan, Elin Ekblom Bak, H1B Hälsopedagogutbildning, Hälsopedagogutbildning år 1, IB3, Omexamination, Tentavakter, Tränarutbildning år 1
13:15 - 14:45 AML-möte, Nina Wettergren, Styrelserum 1418
13:30 - 15:00 Anne Forsell, Eriksdalsbadet, ID2:2, IH1A, Simning
15:00 - 16:30 Föreläsning, Gästföreläsare, ID3:4, Kerstin Hamrin, L4A, L4B, Lärosal 1506
15:00 - 16:30 Idrottsläragruppen, Idrottsläramöte, Lärosal 2303
15:00 - 17:00 *Student, Grupprum 2236, Studietid
16:30 - 17:30 Extern bokning, Idrottshall 2, Idrottshall 3, SIS Basket
17:00 - 18:30 DIF Bordtennis , Extern bokning, Idrottshall 1
17:30 - 18:30 Extern bokning, Idrottshall 3, SIS Basket