Nu +1 dag   Lokal + Plats Anpassa Prenumerera
Tid
06:45 - 07:45 Daniel Kaplan, Extern bokning, Idrottshall 1
08:00 - 09:30 ID1:6, Kerstin Hamrin, Lärarutbildning år 1, Lärosal 1506, Redovisning
08:00 - 09:30 Fredrik Svanström, ID1:5, Idrottshall 3, Lärarutbildning år1, Undervisning
08:00 - 17:00 Alexander Ovendal, Daniel Roe, ET, ET, Erik Hemmingsson, Erik Lundkvist, Fredrik Tinmark, Grupprum 1455, Grupprum 2236, Grupprum 3303, Grupprum 3305, Grupprum 3306, Helena Andersson, Karin Söderlund, LS4A, LTIV - Grupprum, Lärosal 1305, Lärosal 1309, Lärosal 1504, Marcus Moberg, Mikael Wallsbeck, Sanna Nordin-Bates, Styrelserum 1418, Tränarutbildning år 3, Ulrika Tranaeus, seminarium
08:00 - 17:00 FHP, H2B, Hälsopedagogutbildning år 2, Idrottshall 1-2, Maria Fernström
08:00 - 17:00 Examination, LTIV - labbyta golv, Mikael Derakhti
08:00 - 17:00 K1A, VFU, VFU i skolor, VFUKPU1
08:00 - 17:00 Annan ort, FLp1, ID3:2, Jonas Mikaels, Kerstin Stenberg, L3A, Patrik Evald
08:30 - 11:30 Extern bokning, Futura skolan Stockholm, Gymnastiksal 2
08:30 - 12:00 Aulan, Filip Larsen, H1B Hälsopedagogutbildning, Hälsopedagogutbildning år 1, NL, Tentamen
08:30 - 12:00 Anders Frisk, Dagen med skolelever, Gymnastiksal 1, ID1:5, Lärarutbildning år 1, RDg
08:30 - 14:30 Jonas Jones, Lärarutbildning år 2, Lärosal 2247, Opponeringsseminarium, UVK1:1, seminarium
08:30 - 15:30 L2D, Lärosal 2303, Matthis Kempe Bergman, Opponeringsseminarium, UVK1:1, seminarium
09:00 - 12:00 Annika Semb Granhed, Examination, FLf1, GID4, Grundlärare/fritids termin 2, Närområde GIH
09:00 - 16:00 FAHAND, FAHAND, Konstfack, Pia Lundquist Wanneberg, seminarium
10:00 - 11:30 ID1:6, Kerstin Hamrin, Lärarutbildning år1, Lärosal 1506, Redovisning
10:30 - 12:00 Björn Särnbrink, GID4, Grundlärare 4-6 / fritids, Skridskor, Östermalms IP ishall
12:00 - 15:30 Almaskolan, Extern bokning, Idrottshall 3
12:30 - 14:30 GF1, GID4, Grundlärare 4-6 / fritids, Gymnastiksal 2, ID1:4, IH1A, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år1, Martin René, Restredovisning, Rudi Zangerl
12:30 - 16:30 Dansstudion, Examination, K2A, Karin Redelius, Lärosal 1506, Paul Sjöblom, UVKKPU3:2
13:00 - 14:30 Anna-Lena Borgström, Gymnastiksal 1, ID1:5, Lärarutbildning år 1, RDg, seminarium
13:00 - 16:00 Lärosal 1505, Studentkåren, Styrelsemöte
13:00 - 17:00 Aulan, IK1, Leif Yttergren, Tentamen, Tentavakter, Tränarutbildning år 1
14:30 - 15:30 Gymnastiksal 1, Repetition, Vakant
14:30 - 16:00 Elin Ekblom Bak, Lotsmottagning, Lärosal 2247
14:30 - 16:30 GF1, GID4, Grundlärare 4-6 / fritids, Grundlärare/fritids termin 2, Gymnastiksal 2, ID1:4, IH1A, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år1, Martin René, Restredovisning, Rudi Zangerl
17:00 - 18:00 Extern bokning, Idrottshall 1, Resolvia
17:00 - 18:00 Extern bokning, Idrottshall 2, Tieto Sweden AB
17:00 - 19:00 Extern bokning, Gymnastiksal 1, Spårvägen Friidrott
17:30 - 20:00 Dansstudion, Extern bokning, SSIF
18:00 - 19:30 Extern bokning, Idrottshall 1, SSIF
18:00 - 19:30 Extern bokning, Idrottshall 2, SSIF
18:30 - 22:00 Extern bokning, Gymnastiksal 2, SSIF
19:00 - 21:00 Extern bokning, Idrottshall 3, SSIF
19:30 - 20:30 DIF Amerikansk, Extern bokning, Idrottshall 1-2
20:30 - 22:00 Extern bokning, Handelshögskolan, Idrottshall 1-2
21:00 - 22:30 Extern bokning, Handelshögskolan, Idrottshall 3