Nu +1 dag   Lokal + Plats Anpassa Prenumerera
Tid
v 34 Må 2019-08-19 v 34
08:00 - 18:00 Forskning, LTIV - klimatrum, Torbjörn Helge
10:30 - 12:00 AML-möte, Nina Vettergren, Styrelserum 1418
13:00 - 16:00 Fysisk aktivitet & hälsa, Institutions- & enhetsmöte, Kultur och lärande, Lärosal 1504, Lärosal 1506, Lärosal 2303, Prestation och träning
13:00 - 17:00 Johan Liedström, Lärosal 1505, Möte
13:30 - 15:30 Datorsal 1421, Eva Fors, Intro
13:30 - 16:00 Marie Nyberg, Möte, Styrelserum 1418, Tage Sterner
17:00 - 18:00 Extern bokning, Försvaret HKV, Idrottshall 2
17:00 - 18:00 Extern bokning, Idrottshall 1, PTS
21:00 - 22:00 David Asarnoj, Extern bokning, Idrottshall 1
21:00 - 22:30 Extern bokning, Idrottshall 3, Peter Öhman
  Ti 2019-08-20
09:00 - 12:00 FUF-möte, Friluftsgruppen - FUF, Styrelserum 1418
11:00 - 12:00 Aulan, Fredrik Svanström, ID2:4, IH1A, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år1, Tentamensgenomgång