Tid Typ, Bokning Kurskod Kurs, Delkurs, Not Grupp Lärare
v 28 Måndag 12/7 v 28
09:00 - 2021-07-14 16:00 Omhemtentamen 5IN137, 5MR287 Rasism och diskriminering MR2
Marco Helles
v 32 Måndag 9/8 v 32
09:00 - 2021-08-11 16:00 Omhemtentamen 5MR283 Yttrande- och tryckfrihet MR1 Bengt Palmgren
09:00 - 2021-08-11 16:00 Omhemtentamen 5MR371 Internationell humanitär rätt MR2 Göran Gunner
09:00 - 2021-08-11 16:00 Omhemtentamen 5MR562 Religions- och övertygelsefrihet i en global värld
Göran Gunner
09:00 - 2021-08-11 16:00 Omhemtentamen 5MR566 Freedom of Religion or Belief in a Global World MR4 Göran Gunner
  Onsdag 11/8
09:00 - 2021-08-13 16:00 Omhemtentamen 5IN104, 5IN114 Bibeln och religionerna, Nya testamentet T1 Rikard Roitto
v 33 Måndag 16/8 v 33
09:00 - 2021-08-18 16:00 Omhemtentamen 5EG325-326 Berättare, profeter och poeter, Berättare, profeter och poeter, språklig kurs T2 GT Åke Viberg
09:00 - 2021-08-18 16:00 Omhemtentamen 5EN323-324 Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs T2 NT Hanna Stenström
09:00 - 2021-08-18 16:00 Omhemtentamen 4IN132, 4IN432, 5MR175 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities MR1 Ulf Johansson-Dahre
09:00 - 2021-08-18 16:00 Omhemtentamen 5MR284 Barnets rättigheter MR1 Linde Lindkvist
09:00 - 2021-08-18 16:00 Omhemtentamen 5MR372 Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning MR2 Susanne Wigorts Yngvesson