Tid
Vad, –
Kurskod
Kurs, –, –, –
Grupp
Lärare
Lokal, URL
v 35 Måndag 28/8 v 35
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR172, 5MR176, 5MR285-286, 5MR347, 5MR373, 5MR436, 5MR567 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, Mänskliga rättigheter och filosofi, Mänskliga rättigheter – en kritisk analys, Asyl- och flyktingrätt, Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, Human rights and Democracy as Ideas in History, Resarching Human rights and Democracy, Seminarium 220
  Tisdag 29/8
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR285 Mänskliga rättigheter – en kritisk analys Helen Lindberg Zoom
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR285 Mänskliga rättigheter – en kritisk analys Helen Lindberg Zoom
v 36 Måndag 4/9 v 36
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR285 Mänskliga rättigheter – en kritisk analys Helen Lindberg Zoom
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR285 Mänskliga rättigheter – en kritisk analys Helen Lindberg Zoom
  Fredag 8/9
08:30 - 12:00 Gruppövning 5MR285 Mänskliga rättigheter – en kritisk analys MR2 basgrupp Helen Lindberg, INAKTIV Helen Lindberg Annan plats
v 37 Måndag 11/9 v 37
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR285 Mänskliga rättigheter – en kritisk analys Helen Lindberg Zoom
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR285 Mänskliga rättigheter – en kritisk analys Helen Lindberg Zoom
v 38 Fredag 22/9 v 38
08:30 - 12:00 Gruppövning 5MR285 Mänskliga rättigheter – en kritisk analys MR2 basgrupp Helen Lindberg, INAKTIV Helen Lindberg Annan plats
v 39 Måndag 25/9 v 39
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR285 Mänskliga rättigheter – en kritisk analys Helen Lindberg Zoom
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR285 Mänskliga rättigheter – en kritisk analys Helen Lindberg Zoom
v 42 Måndag 16/10 v 42
08:30 - 12:00 Gruppövning 5MR285 Mänskliga rättigheter – en kritisk analys MR2 basgrupp Helen Lindberg, INAKTIV Helen Lindberg Annan plats
  Onsdag 18/10
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR285 Mänskliga rättigheter – en kritisk analys Helen Lindberg 108
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR285 Mänskliga rättigheter – en kritisk analys Helen Lindberg 108
v 43 Måndag 23/10 v 43
08:30 - 12:00 Gruppövning 5MR285 Mänskliga rättigheter – en kritisk analys MR2 basgrupp Helen Lindberg, INAKTIV Helen Lindberg Annan plats
  Tisdag 24/10
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR285 Mänskliga rättigheter – en kritisk analys Helen Lindberg 108
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR285 Mänskliga rättigheter – en kritisk analys Helen Lindberg 108
  Torsdag 26/10
08:00 - 27/10 13:00 Hemtentamen 5MR285 Mänskliga rättigheter – en kritisk analys Helen Lindberg