Tid
Vad, –
Kurskod
Kurs, –, –, –
Lärare
v 42 Måndag 16/10 v 42
08:00 - 17/10 13:00 Hemtentamen 5IN104 Bibeln och religionerna Åke Viberg
v 48 Måndag 27/11 v 48
08:00 - 28/11 13:00 Omhemtentamen 5IN104 Bibeln och religionerna Åke Viberg
v 49 Måndag 4/12 v 49
08:00 - 5/12 13:00 Hemtentamen 5IN104 Bibeln och religionerna Hanna Stenström, Rikard Roitto
v 2 Tisdag 9/1 v 2
08:00 - 10/1 13:00 Hemtentamen 5IN104 Bibeln och religionerna Göran Gunner
  Torsdag 11/1
08:00 - 12/1 13:00 Omhemtentamen 5IN104 Bibeln och religionerna Hanna Stenström, Rikard Roitto