2020-08-24 - 2021-01-17   T1D Anpassa Prenumerera
Tid Vad, – Kurskod Kurs, –, –, – Lärare Lokal
v 35 Måndag 24/8 v 35
15:00 - 16:30 Kursintroduktion 5IN104 Bibeln och religionerna Josef Forsling Zoom
v 39 Måndag 21/9 v 39
09:00 - 2020-09-23 12:00 Hemtentamen 5IN104, 5IN114 Bibeln och religionerna, Religionshistoria 1 Ernils Larsson
  Onsdag 23/9
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN104 Bibeln och religionerna Josef Forsling Zoom
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN104 Bibeln och religionerna Josef Forsling Zoom
v 43 Torsdag 22/10 v 43
09:00 - 2020-10-26 12:00 Omhemtentamen 5IN104, 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson
v 45 Onsdag 4/11 v 45
09:00 - 2020-11-06 16:00 Hemtentamen 5IN104, 5IN114 Bibeln och religionerna, Gamla testamentet Josef Forsling
v 46 Torsdag 12/11 v 46
08:00 - 18:00 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment, Homiletikdag för tillresande Rikard Roitto, Sara Hilding 220
v 48 Måndag 23/11 v 48
09:00 - 2020-11-25 12:00 Hemtentamen 5IN106, 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson
v 49 Måndag 30/11 v 49
10:00 - 11:30 Kursintroduktion 5ST102 Missionsvetenskap Göran Gunner Zoom
13:00 - 14:30 Kursintroduktion 5ST102 Missionsvetenskap Göran Gunner Zoom
v 50 Måndag 7/12 v 50
09:00 - 2020-12-09 12:00 Omhemtentamen 5IN104, 5IN114 Bibeln och religionerna, Gamla testamentet Josef Forsling
v 51 Onsdag 16/12 v 51
09:00 - 2020-12-18 12:00 Hemtentamen 5IN104, 5IN114 Bibeln och religionerna, Nya testamentet Rikard Roitto
v 2 Tisdag 12/1 v 2
09:00 - 2021-01-14 16:00 Hemtentamen 5ST102, 5ST112 Missionsvetenskap Göran Gunner