2020-08-24 - 2021-01-17   MR3 Anpassa Prenumerera
Tid Vad, – Kurskod Kurs, –, –, – Lärare Lokal
v 35 Tisdag 25/8 v 35
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå Karin Sundström 221
10:10 - 10:50 Föreläsning 5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå Karin Sundström 221
  Torsdag 27/8
13:00 - 14:30 Kursintroduktion 5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter Emma Sundkvist 108
15:00 - 15:40 Föreläsning 5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter Emma Sundkvist 108
v 36 Tisdag 1/9 v 36
09:20 - 10:00 Föreläsning 5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå Karin Sundström 108
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå Karin Sundström 108
  Torsdag 3/9
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter Emma Sundkvist 108
v 37 Tisdag 8/9 v 37
09:20 - 10:00 Föreläsning 5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå Karin Sundström 108
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå Karin Sundström 108
  Torsdag 10/9
11:00 - 12:00 Föreläsning 5MR392 Praktikkurs, mänskliga rättigheter Anneli Winell Zoom
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter Emma Sundkvist 108
v 38 Måndag 14/9 v 38
13:00 - 14:00 5MR392 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, Informationspass Anneli Winell Zoom
  Tisdag 15/9
09:20 - 10:00 Föreläsning 5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå Karin Sundström 108
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå Karin Sundström 108
  Torsdag 17/9
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter Emma Sundkvist 108
v 39 Tisdag 22/9 v 39
09:20 - 10:00 Föreläsning 5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå Karin Sundström 108
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå Karin Sundström 108
  Torsdag 24/9
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter Emma Sundkvist 108
v 40 Tisdag 29/9 v 40
09:20 - 10:00 Föreläsning 5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå Karin Sundström 108
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå Karin Sundström 108
  Torsdag 1/10
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter Emma Sundkvist 108
v 41 Tisdag 6/10 v 41
09:20 - 10:00 Föreläsning 5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå Karin Sundström 108
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå Karin Sundström 108
  Torsdag 8/10
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter Emma Sundkvist 108
v 42 Tisdag 13/10 v 42
09:20 - 10:00 Föreläsning 5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå Karin Sundström 108
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå Karin Sundström 108
15:00 - 16:00 Klassinformation Monica Helles Zoom
  Torsdag 15/10
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR373 Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter Emma Sundkvist 108
v 44 Måndag 26/10 v 44
09:00 - 2020-10-28 16:00 Hemtentamen 5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå Karin Sundström
v 45 Torsdag 5/11 v 45
09:20 - 10:00 Workshop Retorik för MR-vetare Hannah Holgersson 108
10:30 - 12:00 Workshop Retorik för MR-vetare Hannah Holgersson 108
13:00 - 14:30 Workshop Hannah Holgersson 221
15:00 - 15:40 Workshop Hannah Holgersson 221
v 50 Måndag 7/12 v 50
09:00 - 2020-12-09 16:00 Omhemtentamen 5MR347 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå Karin Sundström
v 2 Onsdag 13/1 v 2
08:30 - 10:00 Framläggning 5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter Anna Massarsch, Emma Sundkvist, Göran Gunner, Linde Lindkvist, Maria Bexelius, Susanne Wigorts Yngvesson 108
10:30 - 12:00 Framläggning 5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter Anna Massarsch, Emma Sundkvist, Göran Gunner, Linde Lindkvist, Maria Bexelius, Susanne Wigorts Yngvesson 108
13:00 - 14:30 Framläggning 5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter Anna Massarsch, Emma Sundkvist, Göran Gunner, Linde Lindkvist, Maria Bexelius, Susanne Wigorts Yngvesson 108
15:00 - 16:30 Framläggning 5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter Anna Massarsch, Emma Sundkvist, Göran Gunner, Linde Lindkvist, Maria Bexelius, Susanne Wigorts Yngvesson 108
  Torsdag 14/1
08:30 - 10:00 Framläggning 5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter Anna Massarsch, Emma Sundkvist, Göran Gunner, Linde Lindkvist, Maria Bexelius, Susanne Wigorts Yngvesson 108
10:30 - 12:00 Framläggning 5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter Anna Massarsch, Emma Sundkvist, Göran Gunner, Linde Lindkvist, Maria Bexelius, Susanne Wigorts Yngvesson 108
13:00 - 14:30 Framläggning 5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter Anna Massarsch, Emma Sundkvist, Göran Gunner, Linde Lindkvist, Maria Bexelius, Susanne Wigorts Yngvesson 108
15:00 - 16:30 Framläggning 5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter Anna Massarsch, Emma Sundkvist, Göran Gunner, Linde Lindkvist, Maria Bexelius, Susanne Wigorts Yngvesson 108
  Fredag 15/1
08:30 - 10:00 Framläggning 5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter Anna Massarsch, Emma Sundkvist, Göran Gunner, Linde Lindkvist, Maria Bexelius, Susanne Wigorts Yngvesson, Ulf Johansson-Dahre 108
10:30 - 12:00 Framläggning 5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter Anna Massarsch, Emma Sundkvist, Göran Gunner, Linde Lindkvist, Maria Bexelius, Susanne Wigorts Yngvesson, Ulf Johansson-Dahre 108
13:00 - 14:30 Framläggning 5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter Anna Massarsch, Emma Sundkvist, Göran Gunner, Linde Lindkvist, Maria Bexelius, Susanne Wigorts Yngvesson, Ulf Johansson-Dahre 108
15:00 - 16:30 Framläggning 5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter Anna Massarsch, Emma Sundkvist, Göran Gunner, Linde Lindkvist, Maria Bexelius, Susanne Wigorts Yngvesson, Ulf Johansson-Dahre 108