2020-08-24 - 2021-01-17   MR5 Anpassa Prenumerera
Tid Vad, – Kurskod Kurs, –, –, – Lärare Lokal
v 35 Tisdag 25/8 v 35
13:00 - 14:30 Kursintroduktion 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Ulf Johansson-Dahre 221
  Onsdag 26/8
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Ulf Johansson-Dahre 221
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Ulf Johansson-Dahre 221
v 36 Tisdag 1/9 v 36
10:30 - 12:00 Workshop 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Ulf Johansson-Dahre 221
v 37 Tisdag 8/9 v 37
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Ulf Johansson-Dahre 221
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Ulf Johansson-Dahre 221
  Onsdag 9/9
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Ulf Johansson-Dahre 221
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Ulf Johansson-Dahre 221
v 38 Tisdag 15/9 v 38
08:30 - 10:00 Workshop 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Ulf Johansson-Dahre 218
10:30 - 12:00 Workshop 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Ulf Johansson-Dahre 218
v 39 Onsdag 23/9 v 39
08:30 - 10:00 Seminarium 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Ulf Johansson-Dahre 218
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Ulf Johansson-Dahre 218
v 40 Tisdag 29/9 v 40
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Bengt Palmgren 221
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Bengt Palmgren 221
v 41 Tisdag 6/10 v 41
13:00 - 14:30 Workshop 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Bengt Palmgren 221
15:00 - 16:30 Workshop 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Bengt Palmgren 221
v 42 Tisdag 13/10 v 42
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Bengt Palmgren 221
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Bengt Palmgren 221
  Onsdag 14/10
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Ulf Johansson-Dahre 221
v 44 Onsdag 28/10 v 44
08:30 - 10:00 Seminarium 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Ulf Johansson-Dahre 221
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Ulf Johansson-Dahre 221
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR563 Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet Ulf Johansson-Dahre 221
v 45 Torsdag 5/11 v 45
08:30 - 10:00 Kursintroduktion 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Ulf Johansson-Dahre 221
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Ulf Johansson-Dahre 221
v 46 Tisdag 10/11 v 46
08:30 - 10:00 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Ulf Johansson-Dahre 221
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Ulf Johansson-Dahre 221
v 47 Tisdag 17/11 v 47
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Susanne Wigorts Yngvesson 218
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Susanne Wigorts Yngvesson 218
v 48 Tisdag 24/11 v 48
08:30 - 10:00 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Ulf Johansson-Dahre 221
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Ulf Johansson-Dahre 221
v 49 Tisdag 1/12 v 49
08:30 - 10:00 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Ulf Johansson-Dahre 221
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Ulf Johansson-Dahre 221
v 50 Tisdag 8/12 v 50
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Linde Lindkvist 221
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Linde Lindkvist 221
v 51 Tisdag 15/12 v 51
08:30 - 10:00 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Ulf Johansson-Dahre 218
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Ulf Johansson-Dahre 218
  Onsdag 16/12
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Ulf Johansson-Dahre 218
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Ulf Johansson-Dahre 218
  Torsdag 17/12
08:30 - 10:00 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Ulf Johansson-Dahre 218
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Ulf Johansson-Dahre 218
v 1 Torsdag 7/1 v 1
08:30 - 10:00 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Ulf Johansson-Dahre 218
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Ulf Johansson-Dahre 218
v 2 Torsdag 14/1 v 2
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Ulf Johansson-Dahre 218
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR564 Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod Ulf Johansson-Dahre 218