2020-08-24 - 2021-01-17   T1 Anpassa Prenumerera
Tid Vad, – Kurskod Kurs, –, –, – Grupp Lärare Lokal
v 35 Måndag 24/8 v 35
09:30 - 11:00 Introduktionspass Information 219
13:00 - 14:30 Introduktionspass Dina utgångspunkter del 1 Sofia Camnerin 219
15:00 - 16:30 Introduktionspass Dina utgångspunkter del 2 Sofia Camnerin 219
  Tisdag 25/8
09:00 - 10:30 Introduktionspass Kårens förmiddag 219
11:00 - 12:00 Introduktionspass Programintroduktion Josef Forsling, Mark Sluys 219
13:00 - 14:30 Introduktionspass Studieteknik + Om kunskap 219
14:30 - 16:00 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment 219
15:00 - 16:30 Svenska kyrkans teologgrupp 220
  Onsdag 26/8
09:40 - 11:10 Introduktionspass Källkritik och referenshantering Anneli Winell 219
11:20 - 12:00 Introduktionspass Om teologisk kunskap Josef Forsling 219
13:00 - 14:10 Introduktionspass Biblioteksintroduktion Henrik Hannfors 219
  Torsdag 27/8
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 219
11:40 - 12:00 Andakt Ann Westblom Kapellet
13:00 - 14:30 Kursintroduktion 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joseph Sverker, Petra Carlsson 219
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joseph Sverker 219
  Fredag 28/8
11:40 - 12:00 Andakt Frida Mannerfelt Kapellet
v 36 Måndag 31/8 v 36
11:40 - 12:00 Andakt Hannah Holgersson Kapellet
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 219
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 219
  Tisdag 1/9
11:00 - 12:00 Gudstjänst Owe Kennerberg Kapellet
  Onsdag 2/9
11:40 - 12:00 Andakt Hannah Holgersson Kapellet
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joseph Sverker 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joseph Sverker 220
  Torsdag 3/9
11:40 - 12:00 Andakt Jonas Ideström Kapellet
  Fredag 4/9
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 220
11:40 - 12:00 Andakt Jenny Kimming Kapellet
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 220
v 37 Måndag 7/9 v 37
08:30 - 09:10 Extra introduktion för sent antagna Mark Sluys 219
09:20 - 10:50 Extra introduktion för sent antagna 219
11:00 - 11:30 Extra introduktion för sent antagna Mark Sluys, Monica Helles, Owe Kennerberg 219
13:00 - 13:30 Extra introduktion för sent antagna 219
13:40 - 16:30 Extra introduktion för sent antagna 219
  Onsdag 9/9
09:00 - 12:00 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment 219
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joel Appelfeldt 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joel Appelfeldt 220
  Torsdag 10/9
10:00 - 11:30 Gruppövning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp A Joel Appelfeldt 221
13:00 - 14:30 Gruppövning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp B Joel Appelfeldt 221
15:00 - 16:30 Gruppövning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp C Joel Appelfeldt 221
  Fredag 11/9
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 220
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 220
v 38 Tisdag 15/9 v 38
08:00 - 09:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Rikard Roitto, Sara Hilding 221
10:00 - 11:00 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment, Petra Carlsson Jonas Eveborn, Petra Carlsson, Sara Häggström 219
11:00 - 12:15 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Jonas Eveborn, Sara Häggström 209, 217, 219, 221-222
  Onsdag 16/9
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joseph Sverker 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joseph Sverker 220
  Fredag 18/9
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 220
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 220
v 39 Måndag 21/9 v 39
09:00 - 2020-09-23 12:00 Hemtentamen 5IN104, 5IN114 Bibeln och religionerna, Religionshistoria 1 Ernils Larsson
  Tisdag 22/9
09:00 - 10:30 Gruppövning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp A Joel Appelfeldt 221
13:00 - 14:30 Gruppövning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp B Joel Appelfeldt 221
15:00 - 16:30 Gruppövning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp C Joel Appelfeldt 221
  Onsdag 23/9
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
  Torsdag 24/9
08:00 - 18:00 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment Annan plats
  Fredag 25/9
08:00 - 18:00 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment Annan plats
v 40 Tisdag 29/9 v 40
09:00 - 10:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Rikard Roitto, Sara Hilding 218
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joel Appelfeldt 220
  Onsdag 30/9
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
  Torsdag 1/10
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joseph Sverker 220
15:00 - 15:40 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joseph Sverker 220
v 41 Måndag 5/10 v 41
10:00 - 11:30 Gruppövning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp A Joseph Sverker 221
13:00 - 14:30 Gruppövning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp B Joseph Sverker 221
15:00 - 16:30 Gruppövning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp C Joseph Sverker 221
  Torsdag 8/10
09:00 - 12:00 Salstentamen 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joseph Sverker 219-220
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson 220
  Fredag 9/10
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
v 42 Tisdag 13/10 v 42
09:00 - 10:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Rikard Roitto, Sara Hilding 218
  Onsdag 14/10
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
  Torsdag 15/10
10:30 - 14:30 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment 221
  Fredag 16/10
10:00 - 11:30 Gruppövning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp A Simon Hallonsten 221
13:00 - 14:30 Gruppövning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp B Simon Hallonsten 221
15:00 - 16:30 Gruppövning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp C Simon Hallonsten 221
v 43 Måndag 19/10 v 43
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson 220
  Onsdag 21/10
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
  Torsdag 22/10
09:00 - 2020-10-26 12:00 Omhemtentamen 5IN104, 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson
v 44 Tisdag 27/10 v 44
08:00 - 09:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Hannah Holgersson, Rikard Roitto 218
10:00 - 11:00 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment, Sune Fahlgren Jonas Eveborn, Sara Häggström, Sune Fahlgren 219
11:00 - 12:15 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Jonas Eveborn, Sara Häggström 209, 217, 219, 221-222
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson 220
  Onsdag 28/10
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
  Fredag 30/10
10:00 - 11:30 Gruppövning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp A Simon Hallonsten 221
13:00 - 14:30 Gruppövning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp B Simon Hallonsten 221
15:00 - 16:30 Gruppövning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp C Simon Hallonsten 221
v 45 Tisdag 3/11 v 45
09:00 - 10:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Josef Forsling 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson 220
  Onsdag 4/11
09:00 - 2020-11-06 16:00 Hemtentamen 5IN104, 5IN114 Bibeln och religionerna, Gamla testamentet Josef Forsling
  Fredag 6/11
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Rikard Roitto 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Rikard Roitto 220
v 46 Tisdag 10/11 v 46
09:00 - 10:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Rikard Roitto 220
  Onsdag 11/11
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Rikard Roitto 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Rikard Roitto 220
  Torsdag 12/11
08:00 - 18:00 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment, Homiletikdag för tillresande Rikard Roitto, Sara Hilding 220
  Fredag 13/11
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson 220
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson 220
v 47 Måndag 16/11 v 47
09:00 - 12:00 Omtentamen 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joseph Sverker 219-220
  Tisdag 17/11
09:00 - 10:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Hannah Holgersson, Rikard Roitto 218
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Rikard Roitto 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Rikard Roitto 220
  Onsdag 18/11
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Hanna Stenström 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Hanna Stenström 220
  Fredag 20/11
10:00 - 11:30 Gruppövning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp A Simon Hallonsten 221
13:00 - 14:30 Gruppövning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp B Simon Hallonsten 221
15:00 - 16:30 Gruppövning 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp C Simon Hallonsten 221
v 48 Måndag 23/11 v 48
09:00 - 2020-11-25 12:00 Hemtentamen 5IN106, 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson
  Onsdag 25/11
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Hanna Stenström 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Hanna Stenström 220
  Fredag 27/11
10:00 - 11:30 Kursintroduktion 5ST112 Missionsvetenskap Göran Gunner 220
13:00 - 14:30 Föreläsning 5ST112 Missionsvetenskap Göran Gunner 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5ST112 Missionsvetenskap Göran Gunner 220
v 49 Måndag 30/11 v 49
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Hanna Stenström 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Hanna Stenström 220
  Tisdag 1/12
09:00 - 10:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Rikard Roitto, Sara Hilding 218
13:00 - 14:30 Gruppövning 5ST112 Missionsvetenskap T1 Grupp B Göran Gunner 221
15:00 - 16:30 Gruppövning 5ST112 Missionsvetenskap T1 Grupp C Göran Gunner 221
  Onsdag 2/12
10:00 - 11:30 Gruppövning 5ST112 Missionsvetenskap T1 Grupp A Göran Gunner 221
13:00 - 14:30 Föreläsning 5ST112 Missionsvetenskap Göran Gunner 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5ST112 Missionsvetenskap Göran Gunner 220
  Fredag 4/12
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Hanna Stenström 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Hanna Stenström 220
v 50 Måndag 7/12 v 50
09:00 - 2020-12-09 12:00 Omhemtentamen 5IN104, 5IN114 Bibeln och religionerna, Gamla testamentet Josef Forsling
13:00 - 14:30 Föreläsning 5ST112 Missionsvetenskap Göran Gunner 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5ST112 Missionsvetenskap Göran Gunner 220
  Onsdag 9/12
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Hanna Stenström 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Hanna Stenström 220
  Torsdag 10/12
10:00 - 11:30 Gruppövning 5ST112 Missionsvetenskap T1 Grupp A Göran Gunner 218
13:00 - 14:30 Gruppövning 5ST112 Missionsvetenskap T1 Grupp B Göran Gunner 218
15:00 - 16:30 Gruppövning 5ST112 Missionsvetenskap T1 Grupp C Göran Gunner 218
v 51 Måndag 14/12 v 51
10:00 - 11:30 Föreläsning 5ST112 Missionsvetenskap Göran Gunner 220
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Rikard Roitto 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Rikard Roitto 220
  Tisdag 15/12
08:00 - 09:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Rikard Roitto, Sara Hilding 221
10:00 - 11:00 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Jonas Eveborn, Sara Häggström 219
11:00 - 12:15 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Jonas Eveborn, Sara Häggström 209, 217, 219, 221-222
13:00 - 14:30 Föreläsning 5ST112 Missionsvetenskap Göran Gunner 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5ST112 Missionsvetenskap Göran Gunner 220
  Onsdag 16/12
09:00 - 2020-12-18 12:00 Hemtentamen 5IN104, 5IN114 Bibeln och religionerna, Nya testamentet Rikard Roitto
  Fredag 18/12
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 220
v 52 Måndag 21/12 v 52
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 220
13:00 - 14:30 Seminarium 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 220
v 1 Torsdag 7/1 v 1
09:00 - 2021-01-10 16:00 Omhemtentamen 5IN106, 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson
  Fredag 8/1
10:00 - 11:30 Gruppövning 5ST112 Missionsvetenskap T1 Grupp A Göran Gunner 221
11:40 - 13:00 Teologgrupp SKT Svenska kyrkans teologgrupp 108
13:00 - 14:30 Gruppövning 5ST112 Missionsvetenskap T1 Grupp B Göran Gunner 221
15:00 - 16:30 Gruppövning 5ST112 Missionsvetenskap T1 Grupp C Göran Gunner 221
v 2 Måndag 11/1 v 2
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson 220
  Tisdag 12/1
09:00 - 10:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Rikard Roitto, Sara Hilding 108
09:00 - 2021-01-14 16:00 Hemtentamen 5ST102, 5ST112 Missionsvetenskap Göran Gunner
  Torsdag 14/1
18:00 - 2021-01-15 16:00 Hemtentamen 5IN104, 5IN114 Bibeln och religionerna Ernils Larsson