2020-08-24 - 2021-01-17   MR4 Anpassa Prenumerera
Tid Vad, – Kurskod Kurs, –, –, – Lärare Lokal
v 35 Tisdag 25/8 v 35
08:30 - 09:00 Registrering 108
09:00 - 10:00 Introduktionspass Programintroduktion Linde Lindkvist, Monica Helles 108
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR434 Folkrätt och mänskliga rättigheter Ulf Johansson-Dahre 108
13:00 - 15:00 Introduktionspass Studentkårens eftermiddag 220
v 36 Tisdag 1/9 v 36
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR434 Folkrätt och mänskliga rättigheter Ulf Johansson-Dahre 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR434 Folkrätt och mänskliga rättigheter Ulf Johansson-Dahre 108
  Onsdag 2/9
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR434 Folkrätt och mänskliga rättigheter Ulf Johansson-Dahre 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR434 Folkrätt och mänskliga rättigheter Ulf Johansson-Dahre 108
v 37 Måndag 7/9 v 37
11:00 - 11:30 Extra introduktion för sent antagna Mark Sluys, Monica Helles, Owe Kennerberg 219
11:40 - 12:10 Extra introduktion för sent antagna Monica Helles 219
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR434 Folkrätt och mänskliga rättigheter Ulf Johansson-Dahre 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR434 Folkrätt och mänskliga rättigheter Ulf Johansson-Dahre 108
  Onsdag 9/9
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR434 Folkrätt och mänskliga rättigheter Ulf Johansson-Dahre 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR434 Folkrätt och mänskliga rättigheter Ulf Johansson-Dahre 108
v 38 Tisdag 15/9 v 38
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR434 Folkrätt och mänskliga rättigheter Ulf Johansson-Dahre 219
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR434 Folkrätt och mänskliga rättigheter Ulf Johansson-Dahre 219
v 39 Tisdag 22/9 v 39
08:30 - 09:55 Föreläsning 5MR434 Folkrätt och mänskliga rättigheter Ulf Johansson-Dahre 218
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR434 Folkrätt och mänskliga rättigheter Ulf Johansson-Dahre 218
v 41 Måndag 5/10 v 41
13:00 - 17:00 Seminarium 5MR434 Folkrätt och mänskliga rättigheter Ulf Johansson-Dahre 220
  Tisdag 6/10
09:00 - 2020-10-08 16:00 Hemtentamen 5MR434 Folkrätt och mänskliga rättigheter Ulf Johansson-Dahre
  Fredag 9/10
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR433 Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk fördjupning Linde Lindkvist 219
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR433 Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk fördjupning Linde Lindkvist 219
v 42 Fredag 16/10 v 42
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR433 Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk fördjupning Linde Lindkvist 220
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR433 Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk fördjupning Linde Lindkvist 220
v 43 Torsdag 22/10 v 43
08:30 - 10:00 Seminarium 5MR433 Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk fördjupning Linde Lindkvist 108
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR433 Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk fördjupning Linde Lindkvist 108
v 44 Torsdag 29/10 v 44
08:30 - 10:00 Seminarium 5MR433 Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk fördjupning Susanne Wigorts Yngvesson 220
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR433 Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk fördjupning Susanne Wigorts Yngvesson 220
v 45 Fredag 6/11 v 45
08:30 - 10:00 Seminarium 5MR433 Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk fördjupning Susanne Wigorts Yngvesson 108
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR433 Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk fördjupning Susanne Wigorts Yngvesson 108
v 46 Fredag 13/11 v 46
08:30 - 10:00 Seminarium 5MR433 Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk fördjupning Susanne Wigorts Yngvesson 219
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR433 Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk fördjupning Susanne Wigorts Yngvesson 219
v 47 Måndag 16/11 v 47
09:00 - 2020-11-18 16:00 Omhemtentamen 5MR434 Folkrätt och mänskliga rättigheter Ulf Johansson-Dahre
  Fredag 20/11
08:30 - 10:00 Seminarium 5MR433 Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk fördjupning Susanne Wigorts Yngvesson 220
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR433 Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk fördjupning Linde Lindkvist, Susanne Wigorts Yngvesson 220
v 48 Onsdag 25/11 v 48
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR433 Mänskliga rättigheter – en idéhistorisk fördjupning Linde Lindkvist, Susanne Wigorts Yngvesson 108
v 49 Måndag 30/11 v 49
08:30 - 10:00 Seminarium 5MR435 Human Rights: Theoretical and Political Challenges Maria Bexelius 108
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR435 Human Rights: Theoretical and Political Challenges Maria Bexelius 108
  Onsdag 2/12
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR435 Human Rights: Theoretical and Political Challenges Maria Bexelius 108
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR435 Human Rights: Theoretical and Political Challenges Maria Bexelius 108
v 50 Måndag 7/12 v 50
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR435 Human Rights: Theoretical and Political Challenges Maria Bexelius 108
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR435 Human Rights: Theoretical and Political Challenges Maria Bexelius 108
  Onsdag 9/12
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR435 Human Rights: Theoretical and Political Challenges Maria Bexelius 108
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR435 Human Rights: Theoretical and Political Challenges Maria Bexelius 108
v 51 Måndag 14/12 v 51
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR435 Human Rights: Theoretical and Political Challenges Maria Bexelius 108
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR435 Human Rights: Theoretical and Political Challenges Maria Bexelius 108
  Onsdag 16/12
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR435 Human Rights: Theoretical and Political Challenges Maria Bexelius 108
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR435 Human Rights: Theoretical and Political Challenges Maria Bexelius 108
v 2 Måndag 11/1 v 2
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR435 Human Rights: Theoretical and Political Challenges Maria Bexelius 108
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR435 Human Rights: Theoretical and Political Challenges Maria Bexelius 108
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR435 Human Rights: Theoretical and Political Challenges Maria Bexelius 108