2020-08-24 - 2021-01-17   T2 GT Anpassa Prenumerera
Tid Vad, – Kurskod Kurs, –, –, – Grupp Lärare Lokal
v 35 Måndag 24/8 v 35
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 221
  Tisdag 25/8
14:30 - 16:00 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment 219
15:00 - 16:30 Svenska kyrkans teologgrupp 220
  Onsdag 26/8
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Rune W Dahlén 108
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Rune W Dahlén 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Rune W Dahlén 108
  Torsdag 27/8
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
11:40 - 12:00 Andakt Ann Westblom Kapellet
13:00 - 16:30 Fältstudium 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Fältstudiegrupp 1 Rune W Dahlén 209, Zoom
  Fredag 28/8
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 218
11:40 - 12:00 Andakt Frida Mannerfelt Kapellet
13:00 - 16:30 Fältstudium 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Fältstudiegrupp 2 Rune W Dahlén 209, Zoom
v 36 Måndag 31/8 v 36
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 221
11:40 - 12:00 Andakt Hannah Holgersson Kapellet
  Tisdag 1/9
11:00 - 12:00 Gudstjänst Owe Kennerberg Kapellet
  Onsdag 2/9
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
11:40 - 12:00 Andakt Hannah Holgersson Kapellet
  Torsdag 3/9
11:40 - 12:00 Andakt Jonas Ideström Kapellet
  Fredag 4/9
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 221
11:40 - 12:00 Andakt Jenny Kimming Kapellet
v 37 Tisdag 8/9 v 37
09:00 - 10:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 218
  Onsdag 9/9
09:00 - 12:00 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment 219
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 218
  Torsdag 10/9
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
v 38 Måndag 14/9 v 38
08:00 - 09:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
  Tisdag 15/9
08:00 - 09:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Rikard Roitto, Sara Hilding 221
10:00 - 11:00 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment, Petra Carlsson Jonas Eveborn, Petra Carlsson, Sara Häggström 219
11:00 - 12:15 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Jonas Eveborn, Sara Häggström 209, 217, 219, 221-222
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
15:00 - 16:30 Gruppövning 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Fältstudiegrupp 1 Rune W Dahlén Zoom
  Onsdag 16/9
09:00 - 21:00 Fältstudium 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Fältstudiegrupp 1 Rune W Dahlén Zoom
  Torsdag 17/9
09:00 - 21:00 Fältstudium 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Fältstudiegrupp 1 Rune W Dahlén Zoom
  Fredag 18/9
10:00 - 11:30 Gruppövning 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Fältstudiegrupp 1 Rune W Dahlén Zoom
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
v 39 Måndag 21/9 v 39
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
  Tisdag 22/9
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
  Onsdag 23/9
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
  Torsdag 24/9
08:00 - 18:00 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment Annan plats
  Fredag 25/9
08:00 - 18:00 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment Annan plats
v 40 Måndag 28/9 v 40
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
  Tisdag 29/9
09:00 - 10:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Rikard Roitto, Sara Hilding 218
13:00 - 14:30 Gruppövning 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Fältstudiegrupp 2 Rune W Dahlén Zoom
  Onsdag 30/9
09:00 - 21:00 Fältstudium 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Fältstudiegrupp 2 Rune W Dahlén Zoom
  Torsdag 1/10
09:00 - 21:00 Fältstudium 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Fältstudiegrupp 2 Rune W Dahlén Zoom
  Fredag 2/10
10:00 - 11:30 Gruppövning 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Fältstudiegrupp 2 Rune W Dahlén Zoom
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
v 41 Tisdag 6/10 v 41
09:00 - 2020-10-08 16:00 Hemtentamen 5IN205, 5IN205-1 Teologi, religion och kyrka i Sverige, Kristendomen i Sverige Rune W Dahlén
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 218
  Fredag 9/10
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 221
v 42 Måndag 12/10 v 42
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Anneli Winell 220
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Anneli Winell 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Anneli Winell 220
  Tisdag 13/10
09:00 - 10:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Rikard Roitto, Sara Hilding 218
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 218
  Onsdag 14/10
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
  Torsdag 15/10
10:30 - 14:30 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment 221
  Fredag 16/10
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 218
v 43 Måndag 19/10 v 43
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
  Onsdag 21/10
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
  Fredag 23/10
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 221
v 44 Måndag 26/10 v 44
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
  Tisdag 27/10
08:00 - 09:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Hannah Holgersson, Rikard Roitto 218
10:00 - 11:00 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment, Sune Fahlgren Jonas Eveborn, Sara Häggström, Sune Fahlgren 219
11:00 - 12:15 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Jonas Eveborn, Sara Häggström 209, 217, 219, 221-222
  Onsdag 28/10
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
  Fredag 30/10
09:00 - 12:00 Salstentamen 5EG213, 5EG213-1 Bibelhebreiska, Del 1 Åke Viberg 219-220
v 45 Måndag 2/11 v 45
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
  Tisdag 3/11
09:00 - 10:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
  Fredag 6/11
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
v 46 Måndag 9/11 v 46
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
  Onsdag 11/11
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
  Torsdag 12/11
08:00 - 18:00 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment, Homiletikdag för tillresande Rikard Roitto, Sara Hilding 220
  Fredag 13/11
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Åke Viberg 108
v 47 Måndag 16/11 v 47
09:00 - 12:00 Omtentamen 5EG213, 5EG213-1 Bibelhebreiska, Del 1 Åke Viberg 219-220
15:00 - 16:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Miriam Lindgren Hjälm 220
  Tisdag 17/11
09:00 - 10:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Hannah Holgersson, Rikard Roitto 218
  Onsdag 18/11
09:00 - 2020-11-20 16:00 Hemtentamen 5IN205, 5IN205-2 Teologi, religion och kyrka i Sverige, Religion i det nya Sverige Anneli Winell
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Miriam Lindgren Hjälm 108
  Fredag 20/11
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Miriam Lindgren Hjälm 108
v 48 Måndag 23/11 v 48
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Miriam Lindgren Hjälm 108
  Onsdag 25/11
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Miriam Lindgren Hjälm 108
15:00 - 16:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Miriam Lindgren Hjälm 108
  Torsdag 26/11
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Björn Asserhed 108
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Petra Carlsson 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN205 Teologi, religion och kyrka i Sverige Petra Carlsson 108
  Fredag 27/11
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Miriam Lindgren Hjälm 108
v 49 Måndag 30/11 v 49
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Miriam Lindgren Hjälm 220
  Tisdag 1/12
09:00 - 10:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Rikard Roitto, Sara Hilding 218
  Onsdag 2/12
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Miriam Lindgren Hjälm 108
  Fredag 4/12
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Miriam Lindgren Hjälm 108
v 50 Måndag 7/12 v 50
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Miriam Lindgren Hjälm 108
  Tisdag 8/12
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Miriam Lindgren Hjälm 108
  Torsdag 10/12
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Miriam Lindgren Hjälm 108
v 51 Måndag 14/12 v 51
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Miriam Lindgren Hjälm 108
  Tisdag 15/12
08:00 - 09:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Rikard Roitto, Sara Hilding 221
10:00 - 11:00 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Jonas Eveborn, Sara Häggström 219
11:00 - 12:15 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Jonas Eveborn, Sara Häggström 209, 217, 219, 221-222
  Onsdag 16/12
10:00 - 11:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Miriam Lindgren Hjälm 108
v 1 Fredag 8/1 v 1
11:40 - 13:00 Teologgrupp SKT Svenska kyrkans teologgrupp 108
v 2 Måndag 11/1 v 2
09:00 - 2021-01-13 16:00 Hemtentamen 5IN205, 5IN205-3 Teologi, religion och kyrka i Sverige, Teologi i det moderna Sverige Petra Carlsson
09:00 - 12:00 Omhemtentamen 5EG213, 5EG213-1 Bibelhebreiska, Del 1 Åke Viberg 219-220
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Miriam Lindgren Hjälm 219
  Tisdag 12/1
09:00 - 10:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Rikard Roitto, Sara Hilding 108
13:00 - 14:30 Seminarium 5EG213 Bibelhebreiska Miriam Lindgren Hjälm 220
  Fredag 15/1
09:00 - 12:00 Hemtentamen 5EG213, 5EG213-2 Bibelhebreiska, Del 2 Miriam Lindgren Hjälm 219-220