Time
What, –
Code
Course, –, –, –
Teacher
Room, URL
w35 Monday 2023-08-28 w35
15:00 - 16:30 Course introduction 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren Zoom
18:00 - 22:00 Days with the Uniting Church in Sweden Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi Annan plats
  Tuesday 2023-08-29
13:00 - 14:30 Course introduction 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
  Wednesday 2023-08-30
13:00 - 14:30 Theologian's Club Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi 220
w36 Monday 2023-09-04 w36
08:00 - 09:30 Lecture 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 218
10:00 - 11:30 Lecture 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Jonas Ideström 218
13:00 - 14:30 Lecture 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 218
15:00 - 16:30 Higher Seminar BV 218
17:00 - 20:00 Theologian's Club Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi 219
  Tuesday 2023-09-05
08:00 - 09:30 Lecture 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 218
10:00 - 11:00 Spiritual forum Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi, Linnéa Lidskog 108
11:00 - 12:30 Spiritual forum Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi, Linnéa Lidskog 108, 217-218, 221-222
  Wednesday 2023-09-06
10:00 - 11:30 Lecture 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
  Friday 2023-09-08
10:00 - 11:30 Lecture 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
w37 Monday 2023-09-11 w37
13:00 - 14:30 Lecture 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 108
15:00 - 15:40 Lecture 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 108
  Tuesday 2023-09-12
08:00 - 08:40 Lecture 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 108
09:00 - 10:30 Lecture 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 108
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
13:00 - 14:30 Practicum internship seminar 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ann Westblom 218, Zoom
15:00 - 16:30 Practicum internship seminar 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ann Westblom 218, Zoom
  Thursday 2023-09-14
13:00 - 14:30 Lecture 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
w38 Tuesday 2023-09-19 w38
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
  Wednesday 2023-09-20
10:00 - 11:30 Lecture 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
  Thursday 2023-09-21
08:00 - 2023-09-24 22:00 Theologian's Club's Weekend Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi Annan plats
w39 Tuesday 2023-09-26 w39
09:00 - 10:30 Lecture 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 108, Zoom
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
13:00 - 14:30 Lecture 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 108, Zoom
15:00 - 16:30 Lecture 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 108, Zoom
  Wednesday 2023-09-27
08:00 - 09:00 Worship Seminar Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö, Rikard Roitto Zoom
10:00 - 11:30 Lecture 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
w40 Monday 2023-10-02 w40
13:00 - 14:30 Lecture 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 218
15:00 - 15:40 Lecture 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 218
  Tuesday 2023-10-03
08:00 - 08:40 Lecture 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 219
09:00 - 10:30 Lecture 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 219
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
15:00 - 18:00 Theologian's Club Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi 219
  Wednesday 2023-10-04
15:00 - 16:30 Higher Seminar BV 218
  Thursday 2023-10-05
15:00 - 16:30 Seminar 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Cecilia Melder 108
w41 Monday 2023-10-09 w41
13:00 - 14:30 Lecture 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Sara Gehlin 108, Zoom
17:00 - 22:00 Activities with the Uniting Church in Sweden Pastor Pastoralteologiska moment Linnéa Lidskog 209, 219-222
  Tuesday 2023-10-10
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
13:00 - 14:30 Seminar 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Cecilia Melder, Sara Gehlin 221
17:00 - 22:00 Activities with the Uniting Church in Sweden Pastor Pastoralteologiska moment Linnéa Lidskog 209, 219-222
  Wednesday 2023-10-11
08:00 - 09:30 Worship Seminar Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö, Rikard Roitto Zoom
  Friday 2023-10-13
10:00 - 11:30 Seminar 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Sara Gehlin 220
  Sunday 2023-10-15
08:00 - 2023-10-22 18:00 Practicum internship 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Annan plats
w43 Monday 2023-10-23 w43
08:00 - 09:30 Field Study seminar 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 217
08:00 - 09:30 Practicum internship seminar 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ann Westblom 218
10:00 - 11:30 Field Study seminar 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 217
10:00 - 11:30 Practicum internship seminar 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ann Westblom 218
13:00 - 14:30 Lecture 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 218
15:00 - 16:30 Lecture 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 218
17:00 - 20:00 Theologian's Club Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi 219
  Tuesday 2023-10-24
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
13:00 - 14:30 Lecture 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 218
  Wednesday 2023-10-25
08:00 - 09:30 Worship Seminar Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö, Rikard Roitto Zoom
10:00 - 11:30 Seminar 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Joseph Sverker 108
w44 Monday 2023-10-30 w44
10:00 - 11:30 Seminar 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
  Tuesday 2023-10-31
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
13:00 - 14:30 Lecture 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 108
15:00 - 15:40 Lecture 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 108
  Wednesday 2023-11-01
10:00 - 11:30 Lecture 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 220
13:00 - 14:30 Lecture 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 220
15:00 - 16:30 Lecture 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 220
  Thursday 2023-11-02
09:00 - 10:30 Lecture 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 221
  Friday 2023-11-03
13:00 - 14:30 Seminar 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
w45 Monday 2023-11-06 w45
08:00 - 09:30 Course introduction 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
15:00 - 16:30 Åke Viberg 108
  Tuesday 2023-11-07
09:00 - 10:30 Course introduction 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 218, Zoom
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
13:00 - 14:30 Course introduction 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 218
15:00 - 16:30 Lecture 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 218
  Wednesday 2023-11-08
08:00 - 09:30 Worship Seminar Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö Zoom
12:00 - 2023-11-09 22:00 Days with the Uniting Church in Sweden Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi Annan plats
w46 Monday 2023-11-13 w46
08:00 - 09:30 Lecture 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 218
10:00 - 11:30 Lecture 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 218
13:00 - 14:30 Lecture 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218
15:00 - 16:30 Lecture 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218
  Tuesday 2023-11-14
08:00 - 09:30 Lecture 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218
10:00 - 11:00 Spiritual forum Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi, Linnéa Lidskog 219
11:00 - 12:30 Spiritual forum Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi, Linnéa Lidskog 217-222
13:00 - 14:30 Lecture 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218
15:00 - 16:30 Lecture 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 218
  Wednesday 2023-11-15
08:00 - 09:30 Lecture 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 218
10:00 - 11:30 Lecture 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 218
13:00 - 14:30 Lecture 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 218
w47 Monday 2023-11-20 w47
13:00 - 14:30 Lecture 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 218
15:00 - 16:30 Seminar 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 218
  Tuesday 2023-11-21
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
13:00 - 14:30 Lecture 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 221, Zoom
  Wednesday 2023-11-22
08:00 - 09:30 Worship Seminar Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö Zoom
13:00 - 14:30 Lecture 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
15:00 - 15:40 Seminar 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
w48 Monday 2023-11-27 w48
13:00 - 14:30 Lecture 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 221
15:00 - 16:30 Lecture 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 221
  Tuesday 2023-11-28
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
  Wednesday 2023-11-29
13:00 - 14:30 Lecture 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
15:00 - 15:40 Seminar 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
  Thursday 2023-11-30
13:00 - 14:30 Seminar 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 221, Zoom
w49 Monday 2023-12-04 w49
15:00 - 18:00 Theologian's Club Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi 219
  Tuesday 2023-12-05
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
  Wednesday 2023-12-06
08:00 - 09:30 Worship Seminar Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö, Rikard Roitto Zoom
13:00 - 14:30 Lecture 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
15:00 - 15:40 Seminar 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
w50 Monday 2023-12-11 w50
10:00 - 11:30 Lecture 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 221
13:00 - 14:30 Seminar 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 108
15:00 - 16:30 Joel Halldorf 108
  Tuesday 2023-12-12
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
  Wednesday 2023-12-13
13:00 - 14:30 Lecture 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
15:00 - 15:40 Seminar 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
  Thursday 2023-12-14
13:00 - 14:30 Seminar 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 221, Zoom
15:00 - 16:30 Seminar 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 221, Zoom
w51 Monday 2023-12-18 w51
13:00 - 14:30 Lecture 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 218
15:00 - 16:30 Lecture 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 218
  Tuesday 2023-12-19
08:00 - 09:30 Lecture 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 218
10:00 - 11:00 Spiritual forum Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi, Linnéa Lidskog 219
11:00 - 12:30 Spiritual forum Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi, Linnéa Lidskog 217-222
13:00 - 14:30 Lecture 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 218
  Friday 2023-12-22
08:00 - 09:30 Worship Seminar Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö, Rikard Roitto Zoom
w1 Tuesday 2024-01-02 w1
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
w2 Tuesday 2024-01-09 w2
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
  Wednesday 2024-01-10
13:00 - 16:00 Seminar 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
  Thursday 2024-01-11
13:00 - 14:30 Lecture 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 221
15:00 - 16:30 Seminar 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 221