Time
What, –
Code
Course, –, –, –
Subgroup
Teacher
Room, URL
w35 Monday 2023-08-28 w35
09:00 - 09:40 Introduction Officiell läsårsstart/ Official start of academic year Johanna Ohlsson, Michael Hjälm, Niklas Holmefur, Sara Gehlin 219-220
09:50 - 10:30 Introduction Grundvärden och trivsel Johanna Ohlsson, Sara Gehlin 220
11:00 - 11:40 Introduction Introduktion eduID, Canvas och Ladok Björg Farstad 220
13:00 - 13:40 Introduction Biblioteksintro: Info om talböcker, hjälpmedel, appar Henrik Hannfors 220
13:50 - 14:30 Introduction Studentkåren, Studentkårsinformation med studentkåren 220
15:00 - 16:00 Worship service Gudstjänst för alla som vill/Worship (in swedish) for those who want Thomas Kazen Kapellet
  Tuesday 2023-08-29
09:00 - 10:00 Introduction Vad är kunskap? Studieteknik Josef Forsling, Maria Bexelius 220
10:30 - 12:00 Introduction Källkritik och referenshantering Susanne Wigorts Yngvesson, Thomas Kazen 220
13:00 - 14:30 Introduction Vad är teologi? Josef Forsling 220
15:00 - 16:30 Introduction Mina utgångspunkter Thomas Kazen 220
  Wednesday 2023-08-30
08:00 - 09:30 Course introduction 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joseph Sverker 220
10:00 - 11:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joseph Sverker 220
13:00 - 14:30 Theologian's Club Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi 220
  Friday 2023-09-01
08:00 - 09:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joseph Sverker 219
10:00 - 11:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joseph Sverker 219
w36 Monday 2023-09-04 w36
08:00 - 09:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joseph Sverker 219
10:00 - 11:30 Course introduction 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 220
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 220
17:00 - 20:00 Theologian's Club Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi 219
  Tuesday 2023-09-05
08:00 - 09:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 108
10:00 - 11:00 Spiritual forum Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi, Linnéa Lidskog 108
11:00 - 12:30 Spiritual forum Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi, Linnéa Lidskog 108, 217-218, 221-222
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 108
  Wednesday 2023-09-06
08:00 - 09:30 Group Seminar 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp A Joseph Sverker 219
10:00 - 11:30 Group Seminar 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp B Joseph Sverker 219
w37 Monday 2023-09-11 w37
08:00 - 09:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp A Joseph Sverker 219
10:00 - 11:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp B Joseph Sverker 219
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 219
  Tuesday 2023-09-12
09:00 - 10:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 219
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 108
15:00 - 16:00 Åke Viberg 108
  Wednesday 2023-09-13
13:00 - 14:30 Group Seminar 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joseph Sverker 219
15:00 - 16:30 Group Seminar 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joseph Sverker 219
  Thursday 2023-09-14
13:00 - 14:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joel Halldorf 220
15:00 - 15:40 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joel Halldorf 220
w38 Monday 2023-09-18 w38
08:00 - 09:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joseph Sverker 219
10:00 - 11:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 220
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 220
  Tuesday 2023-09-19
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 220
15:00 - 16:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joel Halldorf 220
  Wednesday 2023-09-20
13:00 - 14:30 Group Seminar 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp A Joel Halldorf 220
15:00 - 16:30 Group Seminar 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp B Joel Halldorf 220
  Thursday 2023-09-21
08:00 - 2023-09-24 22:00 Theologian's Club's Weekend Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi Annan plats
w39 Monday 2023-09-25 w39
10:00 - 11:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 220
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 220
  Tuesday 2023-09-26
09:00 - 10:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 220
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
  Wednesday 2023-09-27
08:00 - 09:00 Worship Seminar Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö, Rikard Roitto Zoom
  Thursday 2023-09-28
12:00 - 12:50 Svenska Kyrkans Teologgrupp Sv Kyrkans Teologgrupp 218
w40 Monday 2023-10-02 w40
10:00 - 11:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 220
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 219
  Tuesday 2023-10-03
09:00 - 10:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 220
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
15:00 - 18:00 Theologian's Club Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi 219
  Wednesday 2023-10-04
13:00 - 13:40 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joel Halldorf 220
13:50 - 14:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joel Halldorf 220
15:00 - 15:40 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joel Halldorf 220
  Thursday 2023-10-05
10:00 - 11:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joel Halldorf 219
w41 Monday 2023-10-09 w41
10:00 - 11:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joel Halldorf 219
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 220
  Tuesday 2023-10-10
09:00 - 10:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 220
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 220
  Wednesday 2023-10-11
08:00 - 09:30 Worship Seminar Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö, Rikard Roitto Zoom
  Thursday 2023-10-12
13:00 - 14:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joel Halldorf 220
w42 Monday 2023-10-16 w42
09:00 - 12:00 Written Exam 5IN114 Bibeln och religionerna Åke Viberg 220
13:00 - 14:30 Group Seminar 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp A Joel Halldorf 220
15:00 - 16:30 Group Seminar 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp B Joel Halldorf 220
17:30 - 20:00 Svenska Kyrkans Teologgrupp Sv Kyrkans Teologgrupp 220
  Tuesday 2023-10-17
13:00 - 14:30 Course introduction 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
15:00 - 16:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
  Thursday 2023-10-19
08:00 - 09:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson Redell 220
10:00 - 11:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson Redell 220
w43 Monday 2023-10-23 w43
08:00 - 09:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson Redell 220
10:00 - 11:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson Redell 220
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
15:00 - 16:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
17:00 - 20:00 Theologian's Club Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi 219
  Tuesday 2023-10-24
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
15:00 - 16:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
  Wednesday 2023-10-25
08:00 - 09:30 Worship Seminar Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö, Rikard Roitto Zoom
10:00 - 11:30 Lecture 5IN106, 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joel Halldorf 220
  Thursday 2023-10-26
08:00 - 09:30 Group Seminar 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson Redell 220
10:00 - 11:30 Group Seminar 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson Redell 220
11:50 - 13:00 Svenska Kyrkans Teologgrupp Sv Kyrkans Teologgrupp 218
w44 Monday 2023-10-30 w44
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
15:00 - 16:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
  Tuesday 2023-10-31
09:00 - 10:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 108
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
w45 Monday 2023-11-06 w45
08:00 - 09:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp A Petra Carlsson Redell 220
10:00 - 11:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp B Petra Carlsson Redell 220
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
15:00 - 16:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
  Tuesday 2023-11-07
09:00 - 10:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
  Wednesday 2023-11-08
08:00 - 09:30 Worship Seminar Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö Zoom
  Friday 2023-11-10
13:00 - 14:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Petra Carlsson Redell 219
w46 Monday 2023-11-13 w46
10:00 - 11:30 Lecture 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joel Halldorf, Petra Carlsson Redell 220
  Tuesday 2023-11-14
10:00 - 11:00 Spiritual forum Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi, Linnéa Lidskog 219
11:00 - 12:30 Spiritual forum Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi, Linnéa Lidskog 217-222
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
15:00 - 16:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
  Wednesday 2023-11-15
10:00 - 11:30 Group Seminar 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp A Petra Carlsson Redell 108
13:00 - 14:30 Group Seminar 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria T1 Grupp B Petra Carlsson Redell 108
  Thursday 2023-11-16
08:00 - 2023-11-17 13:00 Take-Home Exam 5IN106, 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joel Halldorf, Joseph Sverker, Petra Carlsson Redell
w47 Monday 2023-11-20 w47
11:50 - 12:50 Seminar SKT Svenska kyrkans teologgrupp 218
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
15:00 - 16:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
  Tuesday 2023-11-21
09:00 - 10:30 Course introduction 5IN113 Missionsvetenskap Sara Gehlin 219
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
  Wednesday 2023-11-22
08:00 - 09:30 Worship Seminar Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö Zoom
  Thursday 2023-11-23
08:00 - 09:30 Lecture 5IN113 Missionsvetenskap Sara Gehlin 219
10:00 - 11:30 Lecture 5IN113 Missionsvetenskap Sara Gehlin 219
w48 Monday 2023-11-27 w48
08:00 - 09:30 Group Seminar 5IN113 Missionsvetenskap T1 Grupp A Sara Gehlin 219
10:00 - 11:30 Group Seminar 5IN113 Missionsvetenskap T1 Grupp B Sara Gehlin 219
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
15:00 - 16:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
  Tuesday 2023-11-28
09:00 - 10:30 Group Seminar 5IN113 Missionsvetenskap T1 Grupp C Sara Gehlin 219
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
  Friday 2023-12-01
08:00 - 09:30 Lecture 5IN113 Missionsvetenskap Sara Gehlin 219
10:00 - 11:30 Lecture 5IN113 Missionsvetenskap Sara Gehlin 219
w49 Monday 2023-12-04 w49
09:00 - 12:00 Written Exam 5IN114 Bibeln och religionerna Martin Landgren 220
15:00 - 18:00 Theologian's Club Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi 219
  Tuesday 2023-12-05
09:00 - 10:30 Course introduction 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
15:00 - 16:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
  Wednesday 2023-12-06
08:00 - 09:30 Worship Seminar Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö, Rikard Roitto Zoom
  Thursday 2023-12-07
13:00 - 14:30 Lecture 5IN113 Missionsvetenskap Sara Gehlin 220
15:00 - 16:30 Lecture 5IN113 Missionsvetenskap Sara Gehlin 220
  Friday 2023-12-08
10:00 - 11:30 Group Seminar 5IN113 Missionsvetenskap T1 Grupp A Sara Gehlin 220
13:00 - 14:30 Group Seminar 5IN113 Missionsvetenskap T1 Grupp B Sara Gehlin 220
15:00 - 16:30 Group Seminar 5IN113 Missionsvetenskap T1 Grupp C Sara Gehlin 220
w50 Monday 2023-12-11 w50
10:00 - 11:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
  Tuesday 2023-12-12
09:00 - 10:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
  Wednesday 2023-12-13
08:00 - 09:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
10:00 - 11:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
  Thursday 2023-12-14
13:00 - 14:30 Lecture 5IN113 Missionsvetenskap Sara Gehlin 220
15:00 - 16:30 Lecture 5IN113 Missionsvetenskap Sara Gehlin 220
  Friday 2023-12-15
09:00 - 12:00 Written Exam (retake) 5IN116 Teologi- och kyrkohistoria Joel Halldorf 219
w51 Monday 2023-12-18 w51
08:00 - 09:30 Lecture 5IN113 Missionsvetenskap Sara Gehlin 220
10:00 - 11:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
  Tuesday 2023-12-19
08:00 - 09:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
10:00 - 11:00 Spiritual forum Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi, Linnéa Lidskog 219
11:00 - 12:30 Spiritual forum Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi, Linnéa Lidskog 217-222
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
  Wednesday 2023-12-20
08:00 - 09:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
10:00 - 11:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
  Thursday 2023-12-21
08:00 - 09:30 Group Seminar 5IN113 Missionsvetenskap T1 Grupp A Sara Gehlin 218
10:00 - 11:30 Group Seminar 5IN113 Missionsvetenskap T1 Grupp B Sara Gehlin 218
13:00 - 14:30 Group Seminar 5IN113 Missionsvetenskap T1 Grupp C Sara Gehlin 218
  Friday 2023-12-22
08:00 - 09:30 Worship Seminar Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö, Rikard Roitto Zoom
w1 Tuesday 2024-01-02 w1
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
w2 Monday 2024-01-08 w2
09:00 - 12:00 5IN114 Bibeln och religionerna, Religionshistoria 2 Martin Landgren
219-220
12:00 - 13:00 SKT Svenska kyrkans teologgrupp 218
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
15:00 - 16:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
  Tuesday 2024-01-09
09:00 - 10:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
11:00 - 12:00 Worship service Kapellet
13:00 - 14:30 Lecture 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
  Wednesday 2024-01-10
09:00 - 12:00 Written Exam 5IN114 Bibeln och religionerna Göran Gunner 220
  Thursday 2024-01-11
08:00 - 2024-01-12 13:00 Take-Home Exam 5IN103, 5IN113 Missionsvetenskap Sara Gehlin

  Modified within the last 24 hours.