Time
What, –
Code
Course, –, –, –
Subgroup
Teacher
Room, URL
w35 Monday 2023-08-28 w35
09:00 - 09:40 Introduction Officiell läsårsstart/ Official start of academic year Johanna Ohlsson, Michael Hjälm, Niklas Holmefur, Sara Gehlin 219-220
09:50 - 10:30 Introduction Grundvärden och trivsel Johanna Ohlsson, Sara Gehlin 220
11:00 - 11:40 Introduction Introduktion eduID, Canvas och Ladok Björg Farstad 220
13:00 - 13:40 Introduction Biblioteksintro: Info om talböcker, hjälpmedel, appar Henrik Hannfors 220
13:50 - 14:30 Introduction Studentkåren, Studentkårsinformation med studentkåren 220
15:00 - 16:30 Seminar 5MR172, 5MR176, 5MR285-286, 5MR347, 5MR373, 5MR436, 5MR567 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, Mänskliga rättigheter och filosofi, Mänskliga rättigheter – en kritisk analys, Asyl- och flyktingrätt, Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, Human rights and Democracy as Ideas in History, Resarching Human rights and Democracy, Seminarium 220
  Tuesday 2023-08-29
09:00 - 10:00 Introduction Vad är kunskap? Studieteknik Josef Forsling, Maria Bexelius 220
10:30 - 12:00 Introduction Källkritik och referenshantering Susanne Wigorts Yngvesson, Thomas Kazen 220
  Wednesday 2023-08-30
08:30 - 10:00 Course introduction 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
10:30 - 12:00 Course introduction 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
13:00 - 14:30 Course introduction 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
w36 Monday 2023-09-04 w36
08:30 - 10:00 Lecture 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 108
10:30 - 12:00 Lecture 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 108
13:00 - 14:30 Lecture 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
15:00 - 16:30 Lecture 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
w37 Monday 2023-09-11 w37
13:00 - 14:30 Seminar 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 220
15:00 - 16:30 Seminar 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 220
  Tuesday 2023-09-12
08:30 - 10:00 Lecture 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 220
10:30 - 12:00 Lecture 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 220
  Thursday 2023-09-14
13:00 - 14:30 Group Seminar 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder MR1 basgrupp Ulf Johansson-Dahre Annan plats
w38 Tuesday 2023-09-19 w38
08:30 - 10:00 Lecture 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 220
10:30 - 12:00 Lecture 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 220
  Wednesday 2023-09-20
13:00 - 14:30 Lecture 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
15:00 - 16:30 Seminar 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
w39 Tuesday 2023-09-26 w39
13:00 - 14:30 Seminar 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
15:00 - 16:30 Seminar 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
  Wednesday 2023-09-27
08:30 - 10:00 Lecture 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
10:30 - 12:00 Lecture 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
  Thursday 2023-09-28
10:30 - 12:00 Group Seminar 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi MR1 basgrupp Johanna Ohlsson Annan plats
13:00 - 14:30 Group Seminar 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder MR1 basgrupp Ulf Johansson-Dahre Annan plats
w40 Tuesday 2023-10-03 w40
13:00 - 14:30 Seminar 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 220
15:00 - 16:30 Seminar 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 220
  Thursday 2023-10-05
10:30 - 12:00 Group Seminar 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi MR1 basgrupp Johanna Ohlsson Annan plats
13:00 - 14:30 Group Seminar 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder MR1 basgrupp Ulf Johansson-Dahre Annan plats
w41 Tuesday 2023-10-10 w41
13:00 - 14:30 Seminar 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
15:00 - 16:30 Seminar 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
  Wednesday 2023-10-11
08:30 - 10:00 Seminar 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
10:30 - 12:00 Seminar 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
  Thursday 2023-10-12
10:30 - 12:00 Group Seminar 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi MR1 basgrupp Johanna Ohlsson Annan plats
w42 Monday 2023-10-16 w42
13:00 - 14:30 Lecture 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
15:00 - 16:30 Seminar 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
  Wednesday 2023-10-18
13:00 - 14:30 Lecture 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
15:00 - 16:30 Lecture 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
  Thursday 2023-10-19
08:30 - 10:00 Lecture 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
10:30 - 12:00 Lecture 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
w43 Tuesday 2023-10-24 w43
13:00 - 14:30 Lecture 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
  Friday 2023-10-27
09:00 - 12:00 Written Exam 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219-220
w44 Thursday 2023-11-02 w44
09:00 - 12:00 Written Exam 5MR172, 5MR175 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities Ulf Johansson-Dahre 219-220
w45 Tuesday 2023-11-07 w45
13:00 - 14:30 Course introduction 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
15:00 - 16:30 Lecture 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
  Thursday 2023-11-09
13:00 - 14:30 Lecture 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
15:00 - 16:30 Lecture 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
  Friday 2023-11-10
08:30 - 12:00 Group Seminar 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati MR1 basgrupp Emma Sundkvist Annan plats
w46 Monday 2023-11-13 w46
13:00 - 14:30 Seminar 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 220
15:00 - 16:30 Seminar 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 220
  Wednesday 2023-11-15
08:30 - 10:00 Lecture 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
10:30 - 12:00 Lecture 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
w47 Monday 2023-11-20 w47
13:00 - 14:30 Lecture 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
15:00 - 16:30 Lecture 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
  Tuesday 2023-11-21
13:00 - 14:30 Seminar 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 220
15:00 - 16:30 Seminar 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 220
w48 Wednesday 2023-11-29 w48
13:00 - 14:30 Lecture 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
15:00 - 16:30 Lecture 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
  Thursday 2023-11-30
13:00 - 14:30 Seminar 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
15:00 - 16:30 Seminar 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
w49 Monday 2023-12-04 w49
08:30 - 12:00 Group Seminar 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati MR1 basgrupp Emma Sundkvist Annan plats
  Tuesday 2023-12-05
13:00 - 14:30 Seminar 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati MR1 basgrupp Emma Sundkvist 219
15:00 - 16:30 Seminar 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati MR2 basgrupp Emma Sundkvist 219
  Wednesday 2023-12-06
10:30 - 12:00 Workshop 5MR178-179, 5MR287-288, 5MR351 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, Mänskliga rättigheter och demokrati, Rasism och diskriminering, Klimatförändring och mänskliga rättigheter, Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter Hannah Holgersson 220
13:00 - 14:30 Seminar 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 108
15:00 - 16:30 Seminar 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 108
  Thursday 2023-12-07
09:00 - 12:00 Written Exam (retake) 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219-220
14:00 - 15:30 Workshop 5MR438-439, 5MR568 Human Rights and Democracy in Politics , Human Rights and Democracy Clinic, Part I, Graduate Seminar in Current Research on Human Rights and Democracy Hannah Holgersson 219
  Friday 2023-12-08
13:00 - 14:30 Lecture 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
15:00 - 16:30 Lecture 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
w50 Tuesday 2023-12-12 w50
13:00 - 14:30 Seminar 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
15:00 - 16:30 Seminar 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
  Wednesday 2023-12-13
08:30 - 10:00 Lecture 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
10:30 - 12:00 Lecture 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
  Friday 2023-12-15
13:00 - 14:30 Seminar 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
15:00 - 16:30 Seminar 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
w51 Tuesday 2023-12-19 w51
13:00 - 14:30 Lecture 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
15:00 - 16:30 Lecture 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
  Wednesday 2023-12-20
13:00 - 14:30 Seminar 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
15:00 - 16:30 Seminar 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
  Thursday 2023-12-21
09:00 - 12:00 Written Exam (retake) 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219-220
w1 Wednesday 2024-01-03 w1
08:00 - 2024-01-04 13:00 Take-Home Exam 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist
w2 Monday 2024-01-08 w2
07:30 - 2024-01-09 12:30 Take-Home Exam 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius