Tid
Vad, –
Kurskod
Kurs, –, –, –
Grupp
Lärare
Lokal, URL
v 35 Måndag 28/8 v 35
09:00 - 09:40 Introduktionspass Officiell läsårsstart/ Official start of academic year Johanna Ohlsson, Michael Hjälm, Niklas Holmefur, Sara Gehlin 219-220
09:50 - 10:30 Introduktionspass Grundvärden och trivsel Johanna Ohlsson, Sara Gehlin 220
11:00 - 11:40 Introduktionspass Introduktion eduID, Canvas och Ladok Björg Farstad 220
13:00 - 13:40 Introduktionspass Biblioteksintro: Info om talböcker, hjälpmedel, appar Henrik Hannfors 220
13:50 - 14:30 Introduktionspass Studentkåren, Studentkårsinformation med studentkåren 220
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR172, 5MR176, 5MR285-286, 5MR347, 5MR373, 5MR436, 5MR567 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, Mänskliga rättigheter och filosofi, Mänskliga rättigheter – en kritisk analys, Asyl- och flyktingrätt, Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, Human rights and Democracy as Ideas in History, Resarching Human rights and Democracy, Seminarium 220
  Tisdag 29/8
09:00 - 10:00 Introduktionspass Vad är kunskap? Studieteknik Josef Forsling, Maria Bexelius 220
10:30 - 12:00 Introduktionspass Källkritik och referenshantering Susanne Wigorts Yngvesson, Thomas Kazen 220
  Onsdag 30/8
08:30 - 10:00 Kursintroduktion 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
10:30 - 12:00 Kursintroduktion 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
13:00 - 14:30 Kursintroduktion 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
v 36 Måndag 4/9 v 36
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 108
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 108
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
v 37 Måndag 11/9 v 37
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 220
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 220
  Tisdag 12/9
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 220
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 220
  Torsdag 14/9
13:00 - 14:30 Gruppövning 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder MR1 basgrupp Ulf Johansson-Dahre Annan plats
v 38 Tisdag 19/9 v 38
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 220
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 220
  Onsdag 20/9
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
v 39 Tisdag 26/9 v 39
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
  Onsdag 27/9
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
  Torsdag 28/9
10:30 - 12:00 Gruppövning 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi MR1 basgrupp Johanna Ohlsson Annan plats
13:00 - 14:30 Gruppövning 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder MR1 basgrupp Ulf Johansson-Dahre Annan plats
v 40 Tisdag 3/10 v 40
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 220
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 220
  Torsdag 5/10
10:30 - 12:00 Gruppövning 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi MR1 basgrupp Johanna Ohlsson Annan plats
13:00 - 14:30 Gruppövning 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder MR1 basgrupp Ulf Johansson-Dahre Annan plats
v 41 Tisdag 10/10 v 41
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
  Onsdag 11/10
08:30 - 10:00 Seminarium 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
  Torsdag 12/10
10:30 - 12:00 Gruppövning 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi MR1 basgrupp Johanna Ohlsson Annan plats
v 42 Måndag 16/10 v 42
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
  Onsdag 18/10
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
  Torsdag 19/10
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219
v 43 Tisdag 24/10 v 43
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219
  Fredag 27/10
09:00 - 12:00 Salstentamen 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219-220
v 44 Torsdag 2/11 v 44
09:00 - 12:00 Salstentamen 5MR172, 5MR175 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities Ulf Johansson-Dahre 219-220
v 45 Tisdag 7/11 v 45
13:00 - 14:30 Kursintroduktion 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
  Torsdag 9/11
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
  Fredag 10/11
08:30 - 12:00 Gruppövning 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati MR1 basgrupp Emma Sundkvist Annan plats
v 46 Måndag 13/11 v 46
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 220
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 220
  Onsdag 15/11
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
v 47 Måndag 20/11 v 47
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
  Tisdag 21/11
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 220
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 220
v 48 Onsdag 29/11 v 48
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
  Torsdag 30/11
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
v 49 Måndag 4/12 v 49
08:30 - 12:00 Gruppövning 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati MR1 basgrupp Emma Sundkvist Annan plats
  Tisdag 5/12
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati MR1 basgrupp Emma Sundkvist 219
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati MR2 basgrupp Emma Sundkvist 219
  Onsdag 6/12
10:30 - 12:00 Workshop 5MR178-179, 5MR287-288, 5MR351 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, Mänskliga rättigheter och demokrati, Rasism och diskriminering, Klimatförändring och mänskliga rättigheter, Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter Hannah Holgersson 220
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 108
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 108
  Torsdag 7/12
09:00 - 12:00 Omtentamen 5MR172 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder Ulf Johansson-Dahre 219-220
14:00 - 15:30 Workshop 5MR438-439, 5MR568 Human Rights and Democracy in Politics , Human Rights and Democracy Clinic, Part I, Graduate Seminar in Current Research on Human Rights and Democracy Hannah Holgersson 219
  Fredag 8/12
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
v 50 Tisdag 12/12 v 50
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
  Onsdag 13/12
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
  Fredag 15/12
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
v 51 Tisdag 19/12 v 51
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist 219
  Onsdag 20/12
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius 219
  Torsdag 21/12
09:00 - 12:00 Omtentamen 5MR176 Mänskliga rättigheter och filosofi Johanna Ohlsson 219-220
v 1 Onsdag 3/1 v 1
08:00 - 4/1 13:00 Hemtentamen 5MR179 Mänskliga rättigheter och demokrati Emma Sundkvist
v 2 Måndag 8/1 v 2
07:30 - 9/1 12:30 Hemtentamen 5MR178 Funktionshinder och mänskliga rättigheter Maria Bexelius