Tid
Vad, –
Kurskod
Kurs, –, –, –
Lärare
Lokal, URL
v 35 Tisdag 29/8 v 35
13:00 - 14:30 Kursintroduktion 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
  Fredag 1/9
08:00 - 09:30 Kursintroduktion 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Frida Mannerfelt, Petra Carlsson Redell 218
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Frida Mannerfelt, Petra Carlsson Redell 218
v 36 Måndag 4/9 v 36
15:00 - 16:30 Högre seminarium BV 218
  Onsdag 6/9
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
  Fredag 8/9
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
v 37 Måndag 11/9 v 37
13:00 - 14:30 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 108
15:00 - 15:40 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 108
  Tisdag 12/9
08:00 - 08:40 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 108
09:00 - 10:30 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 108
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
  Torsdag 14/9
08:00 - 09:30 Föreläsning 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Petra Carlsson Redell Zoom
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Petra Carlsson Redell Zoom
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
v 38 Tisdag 19/9 v 38
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
  Onsdag 20/9
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
  Torsdag 21/9
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Frida Mannerfelt Zoom
15:00 - 16:30 Seminarium 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Frida Mannerfelt Zoom
v 39 Tisdag 26/9 v 39
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
  Onsdag 27/9
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
  Torsdag 28/9
12:00 - 12:50 Svenska Kyrkans Teologgrupp Sv Kyrkans Teologgrupp 218
v 40 Måndag 2/10 v 40
13:00 - 14:30 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 218
15:00 - 15:40 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 218
  Tisdag 3/10
08:00 - 08:40 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 219
09:00 - 10:30 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 219
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
  Onsdag 4/10
15:00 - 16:30 Högre seminarium BV 218
  Torsdag 5/10
08:00 - 09:30 Föreläsning 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Petra Carlsson Redell Zoom
10:00 - 11:30 Seminarium 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Petra Carlsson Redell Zoom
15:00 - 16:30 Seminarium 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Cecilia Melder 108
v 41 Tisdag 10/10 v 41
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
13:00 - 14:30 Seminarium 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Cecilia Melder, Sara Gehlin 221
  Fredag 13/10
10:00 - 11:30 Seminarium 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Sara Gehlin 220
v 42 Måndag 16/10 v 42
17:30 - 20:00 Svenska Kyrkans Teologgrupp Sv Kyrkans Teologgrupp 220
  Torsdag 19/10
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Petra Carlsson Redell Zoom
15:00 - 16:30 Seminarium 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Petra Carlsson Redell Zoom
v 43 Tisdag 24/10 v 43
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
  Onsdag 25/10
10:00 - 11:30 Seminarium 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Joseph Sverker 108
  Torsdag 26/10
11:50 - 13:00 Svenska Kyrkans Teologgrupp Sv Kyrkans Teologgrupp 218
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Frida Mannerfelt Zoom
15:00 - 16:30 Seminarium 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Frida Mannerfelt Zoom
v 44 Måndag 30/10 v 44
10:00 - 11:30 Seminarium 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
  Tisdag 31/10
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
13:00 - 14:30 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 108
15:00 - 15:40 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 108
  Onsdag 1/11
10:00 - 11:30 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 220
13:00 - 14:30 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 220
  Torsdag 2/11
09:00 - 10:30 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 221
  Fredag 3/11
13:00 - 14:30 Seminarium 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
v 45 Måndag 6/11 v 45
15:00 - 16:30 Ämnesgemensamt seminarium för avancerad nivå Åke Viberg 108
  Tisdag 7/11
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
13:00 - 14:30 Kursintroduktion 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 218
15:00 - 16:30 Föreläsning 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 218
  Torsdag 9/11
08:00 - 09:30 Kursintroduktion 5IN326 Martin Luther och reformationstiden Susanne Wigorts Yngvesson 218
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN326 Martin Luther och reformationstiden Susanne Wigorts Yngvesson 218
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Petra Carlsson Redell 218
15:00 - 16:30 Seminarium 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Petra Carlsson Redell 218
v 46 Måndag 13/11 v 46
08:00 - 09:30 Föreläsning 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 218
10:00 - 11:30 Föreläsning 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 218
15:00 - 16:30 Högre seminarium BV 221
v 47 Måndag 20/11 v 47
11:50 - 12:50 Seminarium SKT Svenska kyrkans teologgrupp 218
13:00 - 14:30 Föreläsning 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 218
15:00 - 16:30 Seminarium 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 218
  Tisdag 21/11
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN326 Martin Luther och reformationstiden Susanne Wigorts Yngvesson 218
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN326 Martin Luther och reformationstiden Susanne Wigorts Yngvesson 218
  Torsdag 23/11
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Frida Mannerfelt Zoom
15:00 - 16:30 Seminarium 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Frida Mannerfelt Zoom
v 48 Måndag 27/11 v 48
13:00 - 14:30 Föreläsning 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 221
15:00 - 16:30 Föreläsning 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 221
  Tisdag 28/11
09:00 - 10:30 Föreläsning 5IN326 Martin Luther och reformationstiden Susanne Wigorts Yngvesson 218
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN326 Martin Luther och reformationstiden Susanne Wigorts Yngvesson 218
  Torsdag 30/11
08:00 - 09:30 Föreläsning 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Petra Carlsson Redell Zoom
10:00 - 11:30 Seminarium 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Petra Carlsson Redell Zoom
v 49 Måndag 4/12 v 49
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN326 Martin Luther och reformationstiden Susanne Wigorts Yngvesson 218
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN326 Martin Luther och reformationstiden Susanne Wigorts Yngvesson 218
  Tisdag 5/12
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
  Torsdag 7/12
08:00 - 09:30 Föreläsning 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Frida Mannerfelt Zoom
10:00 - 11:30 Seminarium 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Frida Mannerfelt Zoom
v 50 Måndag 11/12 v 50
10:00 - 11:30 Föreläsning 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 221
13:00 - 14:30 Seminarium 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 108
15:00 - 16:30 Ämnesgemensamt seminarium för avancerad nivå Joel Halldorf 108
  Tisdag 12/12
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
  Torsdag 14/12
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Frida Mannerfelt 218
15:00 - 16:30 Seminarium 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Frida Mannerfelt 218
v 51 Tisdag 19/12 v 51
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN326 Martin Luther och reformationstiden Susanne Wigorts Yngvesson 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN326 Martin Luther och reformationstiden Susanne Wigorts Yngvesson 108
v 1 Tisdag 2/1 v 1
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
v 2 Tisdag 9/1 v 2
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN326 Martin Luther och reformationstiden Susanne Wigorts Yngvesson 218
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN326 Martin Luther och reformationstiden Susanne Wigorts Yngvesson 218
  Onsdag 10/1
08:00 - 11/1 13:00 Hemtentamen 5IN326 Martin Luther och reformationstiden Susanne Wigorts Yngvesson
  Torsdag 11/1
13:00 - 14:30 Föreläsning 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 221
15:00 - 16:30 Seminarium 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 221
  Fredag 12/1
08:00 - 09:30 Framläggning 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Frida Mannerfelt, Petra Carlsson Redell 218
10:00 - 11:30 Framläggning 5IN336, 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv Frida Mannerfelt, Petra Carlsson Redell 218