Tid
Vad, –
Kurskod
Kurs, –, –, –
Lärare
Lokal, URL
v 35 Måndag 28/8 v 35
15:00 - 16:30 Kursintroduktion 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren Zoom
18:00 - 22:00 Equmeniakyrkodagar Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi Annan plats
  Tisdag 29/8
13:00 - 14:30 Kursintroduktion 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
  Onsdag 30/8
13:00 - 14:30 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi 220
v 36 Måndag 4/9 v 36
08:00 - 09:30 Föreläsning 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 218
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Jonas Ideström 218
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 218
15:00 - 16:30 Högre seminarium BV 218
17:00 - 20:00 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi 219
  Tisdag 5/9
08:00 - 09:30 Föreläsning 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 218
10:00 - 11:00 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi, Linnéa Lidskog 108
11:00 - 12:30 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi, Linnéa Lidskog 108, 217-218, 221-222
  Onsdag 6/9
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
  Fredag 8/9
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
v 37 Måndag 11/9 v 37
13:00 - 14:30 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 108
15:00 - 15:40 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 108
  Tisdag 12/9
08:00 - 08:40 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 108
09:00 - 10:30 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 108
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
13:00 - 14:30 VFU-seminarium 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ann Westblom 218, Zoom
15:00 - 16:30 VFU-seminarium 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ann Westblom 218, Zoom
  Torsdag 14/9
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
v 38 Tisdag 19/9 v 38
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
  Onsdag 20/9
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
  Torsdag 21/9
08:00 - 24/9 22:00 Teologgruppshelg Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi Annan plats
v 39 Tisdag 26/9 v 39
09:00 - 10:30 Föreläsning 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 108, Zoom
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 108, Zoom
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 108, Zoom
  Onsdag 27/9
08:00 - 09:00 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö, Rikard Roitto Zoom
10:00 - 11:30 Föreläsning 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
v 40 Måndag 2/10 v 40
13:00 - 14:30 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 218
15:00 - 15:40 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 218
  Tisdag 3/10
08:00 - 08:40 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 219
09:00 - 10:30 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 219
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
15:00 - 18:00 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi 219
  Onsdag 4/10
15:00 - 16:30 Högre seminarium BV 218
  Torsdag 5/10
15:00 - 16:30 Seminarium 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Cecilia Melder 108
v 41 Måndag 9/10 v 41
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Sara Gehlin 108, Zoom
17:00 - 22:00 Aktiviteter med Equmeniakyrkan Pastor Pastoralteologiska moment Linnéa Lidskog 209, 219-222
  Tisdag 10/10
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
13:00 - 14:30 Seminarium 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Cecilia Melder, Sara Gehlin 221
17:00 - 22:00 Aktiviteter med Equmeniakyrkan Pastor Pastoralteologiska moment Linnéa Lidskog 209, 219-222
  Onsdag 11/10
08:00 - 09:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö, Rikard Roitto Zoom
  Fredag 13/10
10:00 - 11:30 Seminarium 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Sara Gehlin 220
  Söndag 15/10
08:00 - 22/10 18:00 Verksamhetsförlagd utbildning 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Annan plats
v 43 Måndag 23/10 v 43
08:00 - 09:30 Fältstudie-seminarium 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 217
08:00 - 09:30 VFU-seminarium 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ann Westblom 218
10:00 - 11:30 Fältstudie-seminarium 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 217
10:00 - 11:30 VFU-seminarium 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ann Westblom 218
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 218
15:00 - 16:30 Föreläsning 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 218
17:00 - 20:00 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi 219
  Tisdag 24/10
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
13:00 - 14:30 Föreläsning 5IN311 Gudstjänst, ämbete och demokrati Ellen Vingren 218
  Onsdag 25/10
08:00 - 09:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö, Rikard Roitto Zoom
10:00 - 11:30 Seminarium 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Joseph Sverker 108
v 44 Måndag 30/10 v 44
10:00 - 11:30 Seminarium 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
  Tisdag 31/10
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
13:00 - 14:30 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 108
15:00 - 15:40 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 108
  Onsdag 1/11
10:00 - 11:30 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 220
13:00 - 14:30 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 220
  Torsdag 2/11
09:00 - 10:30 Föreläsning 5EN336, 5EN436 Att predika Nya testamentet Rikard Roitto 221
  Fredag 3/11
13:00 - 14:30 Seminarium 5IN413 Vetenskaplig teori och metod Åke Viberg 108
v 45 Måndag 6/11 v 45
08:00 - 09:30 Kursintroduktion 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
15:00 - 16:30 Ämnesgemensamt seminarium för avancerad nivå Åke Viberg 108
  Tisdag 7/11
09:00 - 10:30 Kursintroduktion 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 218, Zoom
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
13:00 - 14:30 Kursintroduktion 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 218
15:00 - 16:30 Föreläsning 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 218
  Onsdag 8/11
08:00 - 09:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö Zoom
12:00 - 9/11 22:00 Equmeniakyrkodagar Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi Annan plats
v 46 Måndag 13/11 v 46
08:00 - 09:30 Föreläsning 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 218
10:00 - 11:30 Föreläsning 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 218
13:00 - 14:30 Föreläsning 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218
15:00 - 16:30 Föreläsning 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218
  Tisdag 14/11
08:00 - 09:30 Föreläsning 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218
10:00 - 11:00 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi, Linnéa Lidskog 219
11:00 - 12:30 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi, Linnéa Lidskog 217-222
13:00 - 14:30 Föreläsning 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218
15:00 - 16:30 Föreläsning 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 218
  Onsdag 15/11
08:00 - 09:30 Föreläsning 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 218
10:00 - 11:30 Föreläsning 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 218
13:00 - 14:30 Föreläsning 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 218
v 47 Måndag 20/11 v 47
13:00 - 14:30 Föreläsning 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 218
15:00 - 16:30 Seminarium 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 218
  Tisdag 21/11
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
13:00 - 14:30 Föreläsning 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 221, Zoom
  Onsdag 22/11
08:00 - 09:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö Zoom
13:00 - 14:30 Föreläsning 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
15:00 - 15:40 Seminarium 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
v 48 Måndag 27/11 v 48
13:00 - 14:30 Föreläsning 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 221
15:00 - 16:30 Föreläsning 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 221
  Tisdag 28/11
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
  Onsdag 29/11
13:00 - 14:30 Föreläsning 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
15:00 - 15:40 Seminarium 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
  Torsdag 30/11
13:00 - 14:30 Seminarium 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 221, Zoom
v 49 Måndag 4/12 v 49
15:00 - 18:00 Teologgrupp Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi 219
  Tisdag 5/12
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
  Onsdag 6/12
08:00 - 09:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö, Rikard Roitto Zoom
13:00 - 14:30 Föreläsning 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
15:00 - 15:40 Seminarium 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
v 50 Måndag 11/12 v 50
10:00 - 11:30 Föreläsning 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 221
13:00 - 14:30 Seminarium 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 108
15:00 - 16:30 Ämnesgemensamt seminarium för avancerad nivå Joel Halldorf 108
  Tisdag 12/12
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
  Onsdag 13/12
13:00 - 14:30 Föreläsning 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
15:00 - 15:40 Seminarium 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
  Torsdag 14/12
13:00 - 14:30 Seminarium 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 221, Zoom
15:00 - 16:30 Seminarium 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 221, Zoom
v 51 Måndag 18/12 v 51
13:00 - 14:30 Föreläsning 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 218
15:00 - 16:30 Föreläsning 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 218
  Tisdag 19/12
08:00 - 09:30 Föreläsning 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 218
10:00 - 11:00 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi, Linnéa Lidskog 219
11:00 - 12:30 Andligt forum Pastor Pastoralteologiska moment Cicci Hagevi, Linnéa Lidskog 217-222
13:00 - 14:30 Föreläsning 5PB316 Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård Christina Lloyd, Ulf Bergsviker 218
  Fredag 22/12
08:00 - 09:30 Gudstjänstseminarium Pastor Pastoralteologiska moment Ida-Maria Brengesjö, Rikard Roitto Zoom
v 1 Tisdag 2/1 v 1
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
v 2 Tisdag 9/1 v 2
11:00 - 12:00 Gudstjänst Kapellet
  Onsdag 10/1
13:00 - 16:00 Seminarium 5KH311 Equmeniakyrkans historia och identitet Göran Gunner 218, Zoom
  Torsdag 11/1
13:00 - 14:30 Föreläsning 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 221
15:00 - 16:30 Seminarium 5ST312 Kristologi Joseph Sverker 221