Tid
Vad, –
Kurskod
Kurs, –, –, –
Lärare
Lokal, URL
v 35 Måndag 28/8 v 35
09:00 - 09:40 Introduktionspass Officiell läsårsstart/ Official start of academic year Johanna Ohlsson, Michael Hjälm, Niklas Holmefur, Sara Gehlin 219-220
10:10 - 10:50 Introduktionspass Studentkåren, Information from student union 219
11:00 - 11:40 Introduktionspass Basic values and conduct Johanna Ohlsson, Michael Hjälm, Sara Gehlin 219
13:00 - 13:40 Introduktionspass Introduction to eduID, Canvas and Ladok Björg Farstad 219
13:50 - 14:30 Introduktionspass Library introduction: Info about audiobooks, assistive devices, apps Henrik Hannfors 219
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR172, 5MR176, 5MR285-286, 5MR347, 5MR373, 5MR436, 5MR567 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, Mänskliga rättigheter och filosofi, Mänskliga rättigheter – en kritisk analys, Asyl- och flyktingrätt, Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, Human rights and Democracy as Ideas in History, Resarching Human rights and Democracy, Seminarium 220
  Tisdag 29/8
09:00 - 10:30 Introduktionspass Sources and references Emma Sundkvist 219
11:00 - 12:00 Introduktionspass Knowledge and study technique Josef Forsling, Maria Bexelius 219
  Onsdag 30/8
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR436 Human rights and Democracy as Ideas in History Emma Sundkvist 108
10:20 - 12:00 Föreläsning 5MR436 Human rights and Democracy as Ideas in History Emma Sundkvist 108
v 36 Tisdag 5/9 v 36
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR436 Human rights and Democracy as Ideas in History Emma Sundkvist 218
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR436 Human rights and Democracy as Ideas in History Emma Sundkvist 218
  Fredag 8/9
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR436 Human rights and Democracy as Ideas in History Emma Sundkvist 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR436 Human rights and Democracy as Ideas in History Emma Sundkvist 108
v 37 Onsdag 13/9 v 37
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR436 Human rights and Democracy as Ideas in History Emma Sundkvist 108
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR436 Human rights and Democracy as Ideas in History Emma Sundkvist 108
v 38 Torsdag 21/9 v 38
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR436 Human rights and Democracy as Ideas in History Emma Sundkvist 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR436 Human rights and Democracy as Ideas in History Emma Sundkvist 108
v 39 Onsdag 27/9 v 39
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR436 Human rights and Democracy as Ideas in History Emma Sundkvist 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR436 Human rights and Democracy as Ideas in History Emma Sundkvist 108
v 40 Onsdag 4/10 v 40
10:30 - 12:00 Kursintroduktion 5MR437 Human Rights and Democracy in Legal Perspective Ulf Johansson-Dahre 219
v 41 Tisdag 10/10 v 41
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR437 Human Rights and Democracy in Legal Perspective Ulf Johansson-Dahre 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR437 Human Rights and Democracy in Legal Perspective Ulf Johansson-Dahre 108
  Torsdag 12/10
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR437 Human Rights and Democracy in Legal Perspective Ulf Johansson-Dahre 220
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR437 Human Rights and Democracy in Legal Perspective Ulf Johansson-Dahre 220
v 42 Tisdag 17/10 v 42
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR437 Human Rights and Democracy in Legal Perspective Ulf Johansson-Dahre 220
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR437 Human Rights and Democracy in Legal Perspective Ulf Johansson-Dahre 220
  Torsdag 19/10
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR437 Human Rights and Democracy in Legal Perspective Ulf Johansson-Dahre 220
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR437 Human Rights and Democracy in Legal Perspective Ulf Johansson-Dahre 220
v 43 Onsdag 25/10 v 43
08:30 - 10:00 Föreläsning 5MR437 Human Rights and Democracy in Legal Perspective Ulf Johansson-Dahre 219
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR437 Human Rights and Democracy in Legal Perspective Ulf Johansson-Dahre 219
v 44 Måndag 30/10 v 44
09:00 - 12:00 Salstentamen 5MR437 Human Rights and Democracy in Legal Perspective Ulf Johansson-Dahre 219
v 45 Tisdag 7/11 v 45
10:30 - 12:00 Kursintroduktion 5MR439 Human Rights and Democracy Clinic, Part I Ulf Johansson-Dahre 219
  Onsdag 8/11
13:00 - 14:30 Föreläsning 5MR438 Human Rights and Democracy in Politics Maria Bexelius 108
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR438 Human Rights and Democracy in Politics Maria Bexelius 108
  Torsdag 9/11
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR439 Human Rights and Democracy Clinic, Part I Johanna Ohlsson 219
v 46 Onsdag 15/11 v 46
15:00 - 16:30 Föreläsning 5MR439 Human Rights and Democracy Clinic, Part I Ulf Johansson-Dahre 108
  Torsdag 16/11
08:30 - 10:00 Seminarium 5MR438 Human Rights and Democracy in Politics Maria Bexelius 108
10:30 - 12:00 Seminarium 5MR438 Human Rights and Democracy in Politics Maria Bexelius 108
v 47 Tisdag 21/11 v 47
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR439 Human Rights and Democracy Clinic, Part I Ulf Johansson-Dahre 220
v 48 Tisdag 28/11 v 48
10:30 - 12:00 Föreläsning 5MR439 Human Rights and Democracy Clinic, Part I Johanna Ohlsson 220
  Fredag 1/12
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR438 Human Rights and Democracy in Politics Maria Bexelius 219
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR438 Human Rights and Democracy in Politics Maria Bexelius 219
v 49 Onsdag 6/12 v 49
10:30 - 12:00 Workshop 5MR178-179, 5MR287-288, 5MR351 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, Mänskliga rättigheter och demokrati, Rasism och diskriminering, Klimatförändring och mänskliga rättigheter, Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter Hannah Holgersson 220
13:00 - 14:30 Workshop 5MR439, 5MR568 Human Rights and Democracy Clinic, Part I, Graduate Seminar in Current Research on Human Rights and Democracy Nils Troselius 220
15:00 - 16:30 Workshop 5MR438-439, 5MR568 Human Rights and Democracy in Politics , Human Rights and Democracy Clinic, Part I, Graduate Seminar in Current Research on Human Rights and Democracy Hannah Holgersson 220
  Torsdag 7/12
14:00 - 15:30 Workshop 5MR438-439, 5MR568 Human Rights and Democracy in Politics , Human Rights and Democracy Clinic, Part I, Graduate Seminar in Current Research on Human Rights and Democracy Hannah Holgersson 219
v 50 Måndag 11/12 v 50
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR438 Human Rights and Democracy in Politics Maria Bexelius 221
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR438 Human Rights and Democracy in Politics Maria Bexelius 221
  Onsdag 13/12
13:00 - 14:30 Workshop 5MR439 Human Rights and Democracy Clinic, Part I Johanna Ohlsson 220
  Fredag 15/12
09:00 - 12:00 Omtentamen 5MR437 Human Rights and Democracy in Legal Perspective Ulf Johansson-Dahre 219
v 51 Torsdag 21/12 v 51
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR438 Human Rights and Democracy in Politics Maria Bexelius 108
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR438 Human Rights and Democracy in Politics Maria Bexelius 108
v 2 Tisdag 9/1 v 2
13:00 - 14:30 Seminarium 5MR439 Human Rights and Democracy Clinic, Part I Johanna Ohlsson, Ulf Johansson-Dahre 219
15:00 - 16:30 Seminarium 5MR439 Human Rights and Democracy Clinic, Part I Johanna Ohlsson, Ulf Johansson-Dahre 219