Tid
Klasse, Emne
Hva
Hvor
Ansvarlig
u 6 Tor. 09.02.2023 u 6
08:00 - 16:00 1G1-2, BDPRA100 uten rom
08:00 - 16:00 2A-D, 2KF, 2MF, 2NF1-2, BFPRA200 uten rom
08:00 - 16:00 Kabylsk vev A-1416 KH Tegnesal 
08:00 - 16:15 ISFIT H-162 Klasserom RLE, M-702
08:15 - 12:00 3G1, BDLSU3050 Barnehagelæreren som veileder 1 H-163 Klasserom gas
08:15 - 12:00 3G2, BDLSU3050 Barnehagelæreren som veileder 1 H-214 Klasserom mwe
08:15 - 10:00 3BARN, 3INT, 3KUBB, 3MDK, BHBAC3910, BHBAC3920, BHBAC3980, BHBAC3990 Hvordan søke etter faglitteratur 2 utimer A-1427 lbu
08:30 - 09:30 A-1548 møterom
08:30 - 12:00 Evaluering referansegruppearbeid. Lunsjservering H-165 Klasserom
08:30 - 15:30 Fagdag Nyutdannede barnehagelærere, TK oh MK L-1111
08:30 - 12:00 lederteam , rekom, BH&DK. M-704 Grupperom
09:00 - 15:00 1B, BHNHB1033 Vinterkurs Frøset cme, obl
09:00 - 15:00 1NF1-2, BNNHB1033 Ute ahs, rlu, rus
09:00 - 12:00 A-1522 musikk, grupperom
09:00 - 12:00 A-1523 musikk, grupperom
09:00 - 12:00 A-1524 musikk, grupperom
09:00 - 12:00 A-1624 Grupperom
09:00 - 10:30 A-1647 møterom
09:00 - 10:00 Klasseteammøte i 2K, zoom Ekstern
09:00 - 11:45 H-161 møterom
09:00 - 17:00 L-1109 Klasserom
09:15 - 10:00 1MF, BMNKKK1013 oppstart prosjektuke A-1419 KH Plastisk verksted , DMMH parken csi, hba, sae
09:15 - 12:00 3KF, BKFOR3510 A-1515 musikk, grupperom, A-1516 musikk, grupperom, A-1517 musikk, grupperom, A-1520 Musikk msa
09:15 - 12:00 NECEC-V, NECEC2100 Pedagogical theory H-231 Klasserom tkr
09:30 - 10:30 A-1548 møterom
10:00 - 12:30 A-1621 Grupperom
10:15 - 11:00 1MF, BMNKKK1013 prosjektuke input KH A-1419 KH Plastisk verksted , DMMH parken sae
10:15 - 12:00 3BARN, 3INT, 3KUBB, 3MDK, BHBAC3910, BHBAC3920, BHBAC3980, BHBAC3990 APA-referansesystem A-1427 ses
10:15 - 11:00 Jakobsgrenda bhg med 12 barn (4-5 år) og 3 voksne K-801 matematikk
10:15 - 12:00 L-1216 møterom
11:00 - 13:30 A-1623 Grupperom
11:00 - 14:30 M-705 Grupperom
11:15 - 12:00 1MF, BMNKKK1013 prosjektuke input drama A-1419 KH Plastisk verksted , DMMH parken csi
12:00 - 15:00 A-1624 Grupperom
12:00 - 13:00 Grillstad FUS bhg M-502 Gymsal
12:30 - 15:15 1MF, BMNKKK1013 prosjektuke Musikk A-1419 KH Plastisk verksted , A-1521 Musikk, DMMH parken hba
12:30 - 14:15 3BARN, BHFOR3580 Verdier og religion i populærkultur for barn A-1426 Klasserom mgg
12:30 - 13:15 3G1 H-163 Klasserom
12:30 - 13:15 3G2 H-214 Klasserom
12:30 - 14:15 3INT, BHFOR3560 Mangfoldsledelse: Migrasjon A-1615 Klasserom gjs, pes
12:30 - 15:15 3KF, BKFOR3510 Oppstart Barn og Rom F3-TF3 A-1414 KH Tegnesal, A-1418 KH Konstruktiv verksted  nsf
12:30 - 15:15 3KUBB, BHBAC3990 Bachelorseminar: Valg av metode. K-804 klasserom matematikk hkb, hma, hno, jmo, oth, tmr
12:30 - 14:15 3MDK, BFLSU3053 Eksamensseminar L3-TF2 A-1616 Klasserom lja, sdf, smb
12:30 - 14:15 NECEC-V, NECEC2100 M-703 Klasserom norsk tah
12:30 - 15:15 Bachelorseminar A-1425 Klasserom
12:30 - 15:15 Bachelorseminar A-1515 musikk, grupperom
12:30 - 15:15 Bachelorseminar A-1516 musikk, grupperom
12:30 - 15:15 Bachelorseminar A-1517 musikk, grupperom
12:30 - 14:15 H-161 møterom
13:30 - 16:15 3G1, BDPRA300 Praksisforberedelser H-163 Klasserom gas
13:30 - 16:15 3G2, BDPRA300 Praksisforberedelser H-214 Klasserom mwe
13:45 - 16:45 A-1623 Grupperom
14:00 - 17:00 H-169
14:15 - 17:15 A-1524 musikk, grupperom
14:30 - 15:15 3MDK, BHFOR3510 FTF1 intro A-1616 Klasserom avk, smb, tng, vdo
14:30 - 16:00 UH-nettverket Kompetanseløftet og veien videre. A-1647 møterom
14:30 - 15:30 Samlingsuka-uke 9 H-165 Klasserom
15:00 - 18:00 H-161 møterom
15:30 - 16:30 Elin Øvretveit Yoga for ansatte A-1525 Drama og musikk
16:30 - 17:30 El-Ri Flatås YOGA SS-23 A-1525 Drama og musikk
17:00 - 18:30 H-169
17:00 - 18:30 M-502 Gymsal
18:00 - 20:00 Fokusgruppeintervju H-214 Klasserom
18:30 - 21:00 DMMHI Volleyball M-502 Gymsal
19:00 - 22:00 Korøving A-1521 Musikk

  Endret den siste timen.