Abonnér
 
Gå til forrige dag
 
Gå til neste dag

Tid Hva Hvor
08:00 - 11:00 M-704 Grupperom
09:00 - 10:15 A-1523 musikk, grupperom
09:00 - 12:00 M-611 Grupperom
09:30 - 12:30 A-1524 musikk, grupperom
09:45 - 12:45 A-1621 Grupperom
10:00 - 13:00 eksamen A-1515 musikk, grupperom
10:00 - 13:00 A-1516 musikk, grupperom
10:00 - 11:00 A-1623 Grupperom
10:00 - 13:00 H-214 Klasserom
10:00 - 13:00 M-705 Grupperom
10:00 - 13:00 M-706 Grupperom
10:15 - 13:15 A-1523 musikk, grupperom
11:00 - 14:00 A-1522 musikk, grupperom
11:00 - 14:00 A-1622 Grupperom
11:00 - 14:00 A-1623 Grupperom
11:00 - 14:00 A-1624 Grupperom
11:00 - 16:30 K-801 matematikk
12:00 - 21:00 Konfirmasjon Monika Gjævran Glassgården
12:00 - 15:00 H-162 Klasserom
12:00 - 15:00 M-611 Grupperom
12:00 - 15:00 M-704 Grupperom
12:30 - 15:30 A-1524 musikk, grupperom
13:00 - 16:00 A-1516 musikk, grupperom
13:00 - 16:00 H-214 Klasserom
13:00 - 16:00 M-705 Grupperom
13:15 - 16:15 A-1523 musikk, grupperom
14:00 - 17:00 A-1622 Grupperom
14:00 - 17:00 A-1623 Grupperom
14:00 - 22:00 A-1624 Grupperom
15:00 - 18:00 H-162 Klasserom
15:30 - 18:30 A-1524 musikk, grupperom
16:00 - 19:00 H-214 Klasserom
 
Pågår